Pilotstudie: Color Fantasy på ammoniakk

Color Line har fått med seg teknologiselskaper samt Carnival og andre rederier til å se om ammoniakk kan bli framtidas nullutslippsdrivstoff.

Pilotstudie: Color Fantasy på ammoniakk
Color Lines seiler daglig mellom Oslo-Kiel-Oslo med fergene Color Fanatsy (bildet) og Color Magic. Bilde: Color Line

Color Line innser at det blir vanskelig å klare FNs klimamål og skipsfartens ambisjon om store klimakutt uten å gjøre noe radikalt med drivstoff.