INDUSTRI

Oslo kommune vil ha utslippsfri taxinæring innen 2023

Importørene: – Urealistisk og urimelig. Taxinæringen: – Dårlig politisk håndtverk.

Et fåtalls drosjeeiere har allerede begynt å ta i bruk elbiler. Her ankommer Venstre-leder Trine Skei Grande Stortinget i en Tesla-taxi. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Et fåtalls drosjeeiere har allerede begynt å ta i bruk elbiler. Her ankommer Venstre-leder Trine Skei Grande Stortinget i en Tesla-taxi. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Bilde: NTB scanpix/ Varfjell, Fredrik
31. jan. 2014 - 20:01

Våren 2013 vedtok Oslo bystyre en forskrift som satte miljøkrav til alle drosjer i hovedstaden. Siden forskriften ble ansett som «tids- og arbeidskrevende», ble ingen detaljerte krav til taxinæringen satt den gang - men det er de i ferd med å bli.

I etterkant utarbeidet de et detaljert og ambisiøst høringsnotat. Overordnet mål: Utslippsfri taxinæring innen 2023.

Oslos 1546 ordinære- og 192 reservedrosjer har mellom fem og seks ganger høyere utslipp enn en vanlig personbil.

Kommunen ser for seg at disse går over til biogass, etanol, elektrisitet eller hydrogen som drivstoff i løpet av de neste ni årene. I Oslo har flere taxisjåfører gått over til hybridbiler, nevnelig Toyota Prius.

Les også: Tesla vant omfattende vintertest

To alternativer

I dag finnes det få rene elbiler som egner seg til drosjebruk. Nissan Leaf og Tesla pekes av næringen på som de eneste alternativene.

I høringsnotatet kaller kommunen overgang til hybrid den mest realistiske løsningen for å møte klimakravene de nærmeste årene.

Samtidig tar kommunen utgangspunkt i at teknologien i fremtiden vil gjøre rene el-drosjer mulig i stor skala.

Samtidig tar kommunen utgangspunkt i at teknologien i fremtiden vil gjøre rene el-drosjer mulig i stor skala.Byrådet ser for seg denne utviklingen i utslipp fra Oslo-drosjene. Figur: Høringsnotat, Oslo Kommune

– Kunne snakket med næringen

Norges Taxiforbund hevder å ha vært enige og imøtekommende til innføringen av miljøkrav. De er i utgangspunktet enige om utslippsmålsetningene, men lar seg langt fra imponere av forslagene i det nye høringsnotatet.

Forbundsleder Knut Thomassen peker på at de nye forskriftene kan låse sjåførene til én eller to bestemte biltyper. I tillegg fortviler han over det han kaller manglende kommunikasjon med næringen under utformingen av kravene.

– De kunne ha snakket med næringen og diskutert før de la fram forslaget, i stedet for å utforme klimamålene på egenhånd, sier han.

Kommunikasjonssjef Atle Hagtun mener byrådet går langt i å forsøke å detaljstyre næringen. Han reagerer på at regelverket ikke er samkjørt med nærliggende distrikter.

– Slik det er i dag kan en drosjesjåfør uten miljøkrav kjøre fra Akershus til Oslo og kjøre kunder. Det blir en konkurransevridning. I tillegg får vi nye miljøkrav i Euro 6-standarden uansett. Vi stiller spørsmål til hvor nyttig det er at en skal sitte og detaljstyre drosjeeiernes valg av biler lokalt, sier han.

Les også: Snart kan passasjerflyene takse elektrisk

– Rar kritikk

Byråd Guri Melby (V) mener det er nødvendig å sette krav og mål som kan oppfattes som radikale for å senke utslipp og bedre luftkvaliteten.

Hun peker på at de flere ganger har forsøkt å løfte tiltakene nasjonalt uten hell, og at de nå vil gå foran som et foregangseksempel. Hun presiserer også at saken har vært på høring nettopp for å få innspill fra samfunnsaktører, og at forslaget er langt fra endelig.

– Men dersom vi vil ha innspill fra aktørene må vi jo ha et forslag å presentere først. Vi gjør ingenting uten at aktørene får komme til orde. Det er litt rar kritikk, sier hun.

Hun vedgår at det i dag finnes svært få biler som dekker behovene til taxier. Samtidig tror hun at satsing på el-drosjer andre steder, som i London, kan utvide tilbudet av ulike typer lavutslippsdrosjer.

Les også: Slik kan norsk transport se ut i 2040

Nissan Leaf ble tatt i bruk som taxi i Trondheim. Green Highway

– Må følge utviklingen

Bilimportørenes Landsforening sendte også inn høringssvar i saken. De kaller ambisjonsnivået «urealistisk og urimelig».

– Innskjerpinger av utslippskrav må følge bilbransjens teknologiske utvikling, skriver de i sitt høringssvar.

Importørene mener dagens utvalg av biler, som møter både kravene til miljøet og til drosjebruk, er for lite. Grunnet Norges lille størrelse i internasjonal sammenheng, tror de heller ikke bilprodusenter vil satse på drosjer som er tilpasset de norske kravene.

– Vi er positive til at Oslo Kommune ønsker å bidra til mest mulig miljøvennlig transportnæring, men det må skje innenfor rammene av den internasjonale bilbransjens utvikling, skriver Bilimportørenes Landsforening ifølge sluttrapporten

I tillegg frykter de en konkurransevridning dersom taxiene i Oslo underlegges egen særlovgivning. Blant annet er det på Oslo lufthavn Gardermoen taxier fra flere ulike distrikt.

Les også: Bygger bobil av Tesla S

Tapte penger i Trøndelag

Rene el-drosjer vil få flere økonomiske fordeler i form av innsparinger på bompenger, parkering, drivstoff og vedlikeholdskostnader.

Likevel har de en ulempe med tanke på lønnsomhet: Green Highway gjorde et pilotprosjekt med Nissan Leaf-taxier i Trøndelag. Det kom frem at det måtte kjøres inn mellom 10 og 14.000 kroner ekstra i måneden for å få lønnsomhet på linje med en vanlig dieselbil.

På et døgn måtte en taxi lades opp tre ganger - en opplading som kunne ta opp mot en time under kalde forhold.

– I Trondheim var det kun gangbart med elbiler under faste henteordninger. Skolekjøring, syketransport, fastavtaler. Da kunne de planlegge kjøringen, forklarer Bjørn Ole Berthelsen i Trondheim Kommune.

For å øke inntjening og redusere ståtid foreslår byrådet en prioritering for taxier på hurtigladestasjoner.

– I Oslo er det mye småkjøring, og det er disse som har mest å tjene på å kjøre elbil. I tillegg får elbilene stadig bedre rekkevidde og kapasitet. Vi vil også ha flere hurtigladere og infrastruktur som gjør lønnsomheten bedre, sier byråd Guri Melby.

Hun tror problemstillingen med konkurrerende drosjer fra Akershus kan løses med å få en forskrift som dekker områder utover Oslo, eller opprette «lavutslippsoner» der kun elbiler får plukke opp kunder.

Les også: Samferdselsministeren har en hemmelig fortid i miljøbevegelsen

 

Slik ser Leaf-taxien ut på innsiden. Sjåførene påpeker at flere av kundene ble overrasket da de fant ut at bilen gikk på strøm. Green Highway

Uklar legalitet

Et annet hett tema i høringsrunden har vært selve legaliteten til den foreslåtte forskriften. Det har kommet frem at det ikke finnes konkrete hjemler i yrkestransportregelverket til å stille miljøkrav til drosjenæringen i Oslo kommune.

Oslo kommune vil heller støtte seg til integrasjonsprinsippet. Dette sier kort og godt sier at man alltid skal ta miljøhensyn i samfunnsområder som forårsaker miljøproblemer.

– «Integrasjonsprinsippet» gir ikke grunnlag for å avvike fra legalitetsprinsippet. Hvis de foreslåtte miljøkravene vedtas, vil de være ugyldige, skriver Norges Taxiforbund i sitt høringssvar.

Byrådet mener på sin side at integrasjonsprinsippet gjelder i dette tilfellet. Dersom det stemmer blir de i såfall de først ut med å benytte seg av prinsippet i juridisk sammenheng, ifølge Melby.

Samferdselsdepartementet vil drøfte legaliteten i forslaget i et eget høringssvar, men ønsket fredag ikke å kommentere saken overfor TU.

Les også: Nesten to av tre elbiler solgt i fjor var en Nissan Leaf

– Dårlig politisk håndtverk

Kommunikasjonssjef i Norges Taxiforbund, Atle Hagtun, har selv sittet i stortingsgruppen til Venstre i tolv år. Han mener høringsnotatet ikke er verdt papiret det er skrevet på, og kaller hele forslaget symbolpolitikk. Han mener legaliteten til forslaget og praktisk tilnærming burde vært drøftet med drosjenæringen og importørene i forkant av høringsrunden.

– Jeg blir provosert over fremgangsmåten og forslaget til byrådet i Oslo. Jeg har jobbet mye med miljø, men dette er et forslag hele næringen i praksis kan ignorere, oppsummerer Hagtun.

– Denne saken er ikke hugget i stein. Vi ser på elementer som må endres for å gjøre det realistisk, sier Guri Melby.

Les også:

Her er bilen som kan spå når en parkeringsplass blir ledig

Laser skal gi dobbelt så lang sikt

Skal elbilene kvitre eller brumme i 2014?  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.