INDUSTRI

Oleon føler seg forfulgt av Miljødirektoratet etter henleggelse

– Får ikke ordentlig greie på hva vi skal ha gjort for noe kriminelt.

Tett: Skipet Mar Cristina fikk 30. august 2011 eksplosjon i en tank rett før det skulle ta om bord oljeholdig vann fra en av Oleon-tankene.
Tett: Skipet Mar Cristina fikk 30. august 2011 eksplosjon i en tank rett før det skulle ta om bord oljeholdig vann fra en av Oleon-tankene. Bilde: Tore Stensvold

Dette er saken:

2009: DVS Norge (datter av et dansk selskap)mottar større mengder prosessvann fra Statoil enn de har kapasitet til å behandle ved anlegget på Mongstad.

2009-2011: DVS leier lagertanker og sender 33.500 m  til Oleon i Sandefjord og 7.000 m til Øra i Fredrikstad – sender med papirer på at det er «ikke farlig avfall»

2010: 3. november: Oleon søker Klif om tillatelse til å leie ut lagertanker for prosessvann fra oljeindustrien.  

2011: 5. april: Klif gir Oleon tillatelse til å lagre inntil 40. 000 m prosessvann . 27 mai: Klif på inspeksjon. Får dokumentasjon om tankenes innhold og kopi av tillatelsen fra 5. april. 20. juni: Bellona aksjonerer. 21. juni: Klif på ny inspeksjon – DVS anmeldes av Bellona for ulovlig lagring av farlig avfall. 8. juli: DVS pålegges å fjerne avfallet.  9. august: Mar Cristina  ankommer Sandefjord. 11. august: Utlasting stanses. Sikkerhetsplan fra DVS for dårlig. 30. august: Eksplosjon om bord.  DVS sliter med økonomiske problemer.

2012: 26 mars: Halliburton kjøper DVS Norge – overtar ansvar for å fjerne prosessvannet fra tankene hos Oleon.  12. september: Politiet henlegger anmeldelsen. 9. november: Klif anker – saken over Statsadvokaten – som siden sender saken tilbake til Politiet.

2013: 7. juli: Miljødirektoratet (eks Klif)med brev til Statsadvokat- bekymret  over at anken ikke ser ut til å bli tatt til følge. September: Halliburton har tømt alle tanker  - siste skipslast med prosessvann går fra Sandefjord.

2014: Oktober: Statsadvokaten har ennå ikke avgjort om anken tas til følge. 31. desember: Oleon Norge avvikles – esterproduksjonen nedlagt. 18 ansatte uten jobb.

 

SANDEFJORD: Politiet henla 12. september 2012 anmeldelsen av Oleon for ulovlig lagring av farlig avfall. I de flestes øyne var Oleon ufrivillig blitt part i et skittent spill rundt behandlingen av farlig avfall fra oljeindustrien.

Politiet fant ikke bevis for at Oleon med viten og vilje hadde leid ut 12 tanker til lagring av farlig avfall, som bedriften ikke hadde tillatelse til å oppbevare.

Anket

Miljødirektoratet var ikke enig, og anket henleggelsen. Det hjelper ikke at Oleon mener de kan dokumentere at de aldri hadde intensjon om å lagre over 30.000 kubikkmeter prosessvann i kategori «farlig avfall».

Saken ligger nå hos Statsadvokaten i Vestfold og Telemark. Statsadvokat Per Halsbog kan ikke si noe om det blir noen rettssak eller ikke.

– Det gjenstår fortsatt en del undersøkelser før vi kan avgjøre om det er grunnlag for å føre saken for retten eller ikke, sier Halsbog til TU. Han håper på en avklaring før nyttår.

Les også: Dette har folk prøvd å få til i 150 år

Kafka

I Sandefjord sitter Jan Rørvik Johnsen og føler seg litt som «K» i Frans Kafkas «Prosessen».

– Jeg føler at jeg er tiltalt, men får ikke ordentlig greie på hva jeg skal ha gjort for noe kriminelt. Vi hadde tillatelse til å lagre prosessvann fra oljeindustrien. Nå er vi anmeldt for å ha lagret prosessvann fra oljeindustrien. Når jeg ber Miljødirektoratet om en forklaring på hvorfor vi fikk tillatelse til å lagre produktet den ene dagen, men ikke etter at Bellona var her noen måneder etter, får jeg ikke svar, sier Johnsen oppgitt til Teknisk Ukeblad.

Oleon har engasjert advokatfirmaet Haavind som har skrevet brev om det samme, men heller ikke de får skriftlig svar.

Les også: Nordmann utvider Kelvins bølgeteori 127 år etter

Uthengt: Daglig leder i Oleon i Sandefjord, Jan Rørvik Johnsen føler seg som "K" i Kafkas bok "Prosessen".
Uthengt: Daglig leder i Oleon i Sandefjord, Jan Rørvik Johnsen føler seg som Tore Stensvold

Tillatelsen

Oleon fikk 5. april 2011 tillatelse av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif – nå Miljødirektoratet – MD) til å lagre inntil 40.000 kubikkmeter prosessvann fra oljeindustrien.

Da var det allerede 33.000 kubikkmeter prosessvann fordelt på 12 tanker. 20. juni klatrer en gruppe rødkledde Bellona-aktivister opp på kaia til Oleon og «avslører» at bedriften lagrer farlig avfall, det vil si prosessvann fra oljeindustrien.

Oleon og DVS pålegges å fjerne prosessvannet så raskt som mulig.

Et skip leies inn for å ta de første 3.500 kubikkmeter prosessvann og sende til mottak i Danmark. «Mar Cristina» kommer 9. august 2011 og 11. august skal utlastingen etter planen starte. Oleon stopper imidlertid arbeidet på grunn av sikkerhetshensyn. Ny utlastingsplan må lages av DVS.

30. august starter igjen forberedelsene til utlasting.

Da skjer det: En eksplosjon om bord på skipet som ligger ved kai hos Oleon. Eksplosjonen skyldes en propp i et rør og et fånyttes forsøk på å blåse den åpen med trykkluft.

Ulykken hadde ikke noe med lasten fra Oleon å gjøre, men dårlig vedlikehold og rengjøring av skipets tanker og rør. Det er vanskelig å få omverden til å forstå. Eksplosjonen blir av de fleste oppfattet som bevis på at der er farlig avfall det er snakk om.

SEWOL: «Et pent malt skip, holdt sammen av gaffatape og tyggegummi»

Anmeldelsen

Bellona anmelder Oleon etter sin aksjon i juni 2011. Det er den saken som henlegges  av politiet i september 2012. Verken Bellona, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), brannvesen eller andre parter anker henleggelsen. Men det gjør MD.  

MD har fått blod på tann. Nå er de lei av å se at miljøkriminalitetssaker stadig blir nedprioritert av politiet. De vil ha blod – eller i hvert fall en dom.

Bellona-leder Frederic Hauge innrømmet i 2012 overfor TU at Oleon ble et uvitende offer i et skittent spill om avfall.

– Oleon er ikke den store, stygge ulven, men selskapet har blitt et miljøkriminelt offer.

Les også: Dette skipet er utslippsfritt og har ingen mennesker ombord

KRAFT: Rør, dekk, leidere og gangveier er vridd og bendt. Store krefter var i sving da det eksploderte på Mar Cristina ved kaia til Oleon i Sandefjord.
Kraft: Rør, dekk, leidere og gangveier er vridd og bendt. Store krefter var i sving da det eksploderte på Mar Cristina ved kaia til Oleon i Sandefjord i 2011. Tore Stensvold

Klagebrev

MDs anke etterfølges i juli 2013 av et brev til statsadvokaten i Vestfold og Telemark. Der skriver Miljødirektoratet at det er viktig at saken føres for domstolen og ikke henlegges. Seksjonsleder Harald Sørby i Industri- og havavdelingen i MD sier til Teknisk Ukeblad at saken er så prinsipielt viktig at den bør belyses i retten.

– Mener dere at Oleon med overlegg og forsett har lagret farlig avfall?

– Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om det, men vi mener saken bør forfølges videre og ikke henlegges, sier Sørbye.

I brevet klager direktoratet over at «… for mange av våre anmeldelser etter forurensningsloven og produktkontrolloven blir henlagt av politiet, og det bekymrer oss at miljøkrimsaker ikke ser ut til å få den nødvendige prioritet i de ulike politidistriktene. Denne konkrete saken dreier seg om ulovlig håndtering av store mengder farlig avfall i et anlegg som ikke var egnet for det og med påfølgende fare for forurensning, herunder eksplosjonsfare. Dette er et rettsområde hvor vi ser at fortjenestemuligheter frister aktører til å begå lovbrudd (…).»   

Det har ikke Oleon-sjefen noe problem med å si seg enig i.

– Selvsagt skal miljøkriminalitet straffes. Men vi ble selv ført bak lyset av DVS. På samme måte som Klif tydeligvis gjorde, stolte vi på dokumentasjonen til DVS,  sier Johnsen.

Les også: Offshoreskipenes far får hederspris

Forelegg til ingen

All dokumentasjon Oleon fikk fra DVS om avfallet som skulle mellomlagres, ble sendt videre til Klif. Der står det tydelig at det dreier seg om «produsert vann fra oljeindustrien» og at det ikke er kategorisert som farlig avfall.

DVS har fått et forelegg, men selskapet eksisterer ikke lenger. Amerikanske Halliburton har overtatt anlegget og virksomheten på Mongstad og har ingenting med saken å gjøre.

Selskapet sørget for å fjerne avfallet fra Oleons tanker og sendt det videre for behandling på forskriftsmessig måte. I september i fjor ble siste av 18 skipslaster sendt avgårde.

Les også: De bygger luksustrålere for fiske og turisme

Omvendt økonomi

Saken startet egentlig i 2009. Da henvendte selskapet DVS seg til Oleon med spørsmål om leie av lagertanker. DVS hadde et mottaks- og behandlingsanlegg for prosessvann, slopvann og annet avfall, deriblant farlig avfall, fra oljeindustrien. 

Oleon hadde et stort tankanlegg. En del var leid ut tidligere til fiskeolje og andre ufarlige væsker. Oleon var betenkt på å leie ut til DVS, men lot seg overbevise om at det var uproblematisk og at det ikke krevde spesielle tillatelser.

DVS på sin side hadde ikke tillatelse til å ta i mot mer prosessvann fra oljeindustrien enn de selv kunne behandle til enhver tid. På grunn av for liten kapasitet ved deres anlegg på Mongstad, tok DVS i mot mer enn de klarte å håndtere.

Avfallsbransjen lever i en omvendt økonomi der de får betalt for å ta i mot. For å unngå økonomiske problemer mens de bygget opp kapasiteten på behandlingsanlegget, brøt DVS vilkårene. Overskuddsvannet ble derfor sendt til Oleon i Sandefjord og Øra i Fredrikstad for mellomlagring.

Klif så i ettertid gjennom fingrene med det i håp om at bedriften skulle unngå konkurs. Det kunne nemlig blitt dyrt for myndighetene. Da kunne de blitt sittende med et stort avfallsproblem.

Les også: Cruiseskip? Nei, det er PGS' nye seismikkskip

VARSLET: HSM og kvvalitetsansvarlig ved Oleon, Erik Røyeng, reagerte da DVS og skipet ikke hadde god nok sikerhetsplan før lastingen skulle begynne 9. augst.
Varslet: HMS og kvalitetsansvarlig ved Oleon, Erik Røyeng, reagerte da DVS og skipet ikke hadde god nok sikerhetsplan før lastingen skulle begynne 9. augst. Tore Stensvold
Bellona-aksjon mot Oleon i Sandefjord 200611 Bellona-aksjon mot Oleon i Sandefjord 200611. Frederic Hauge innleder aksjonen.
Søkte i etterkantBellona-aksjon mot Oleon i Sandefjord. Bellona ville sette søkelys på pulverisiering av ansvar for farlig avfall fra oljeindustrien, men vedgår at Oleon ikke var den store, stygge ulven. Bellona

Søkte i etterkant

Da Kilf i 2010 var på tilsyn hos Oleon, ble bedriften og Oleon enige om at det var best at Oleon fikk utvidet tillatelsen til også å omfatte prosessvann. Den fikk Oleon altså 5. april 2011. Da var allerede de meste av de 33.500 kubikkmetrene prosessvann allerede ankommet.

Les også: Skipskraftverk kan spare Bergen for utslipp tilsvarende 50.000 biler

Definisjon

Striden dreier seg tilsynelatende også om prosessvann fra oljeindustrien er å betrakte som farlig avfall – uansett. I dokumentasjonen Oleon sendte Klif i 2010 da de søkte om å lagre prosessvann, la de ved den samme dokumentasjonen de hadde fått fra DVS.

– Vi hadde ingen erfaring med avfall fra oljeindustrien. Vi drev med fiskeoljer, fett og estere. Vi stolte på dokumentasjonen vi fikk fra DVS, sier Erik Røyeng, sjef for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Klif (nå MD) påpeker etter Bellona-aksjonen med at « prosessvann fra oljeindustrien» er farlig avfall – per definisjon. Oleon bestrider ikke dette, men vil ha svar på hvorfor de da fikk tillatelse av MD til å lagre prosessvann fra oljeindustrien.

Les også: Denne påhengeren har 557 hestekrefter

Dokumenter: Daglig elder Jan Rørvik Johnsen og HMS og kvalitetssjef Erik Røyeng i Oleon har samlet en anselig bunke dokumentasjon for å vise at de aldri har hatt intensjon om å lagre farlig avfall.
Dokumenter: Daglig elder Jan Rørvik Johnsen og HMS og kvalitetssjef Erik Røyeng i Oleon har samlet en anselig bunke dokumentasjon for å vise at de aldri har hatt intensjon om å lagre farlig avfall. Tore Stensvold

Whisky

– Slik vi oppfatter Klif – nå MDs syn, så er det å sammenlikne med at vi får tillatelse til å lagre whisky, men blir så i etterkant anklaget for å lagre sprit. Det føles absurd, sier Røyeng.

Dagen etter Bellona-aksjonen, altså tirsdag 21. juni, kommer Klif på nytt tilsyn. Klif pålegger Oleon å analysere innholdet i tankene.

Det blir gjort og viser at «Radioaktivitet» og «Alifatiske hydrokarboner» ligger under grenseverdiene. Sulfid-målingene spriker noe mer. Konsentrasjonen av sulfider varier mellom sjiktene/fasene i hver enkelt tank og deler av innholdet på flere av tankene ligger over grenseverdiene for farlig avfall.

Men gjennomsnittlige analyseverdier viser at innholdet på tankene ikke kvalifiserer til å bli definert som farlig avfall i forhold til grenseverdiene for å defineres som farlig avfall.

Les også: Prisbelønnet radar plukkes ned etter få år

Straff for naivitet

FULL: DVS Norge har fra høsten 2009 og i hele 2010 levert til sammen 32.500 kubikkmeter farlig avfall og pumpet over i12 tanker hos Oleon. Erik Røyeng fra Oleon foran en av tankene.
Full: DVS Norge har fra høsten 2009 og i hele 2010 levert til sammen 33.500 kubikkmeter prosessvann fra Statoil og pumpet over i 12 tanker hos Oleon. Tore Stensvold
– Vi var naive og stolte på dokumentasjonen til DVS. Men hvor mye straff skal vi få for å være godtroende? Vi har ikke prøvd å føre noen bak lyset for å tjene penger på det. Vi hadde mange ledige tanker etter at deler av produksjonen ved anlegget ble nedlagt i 2006. Nå har vi bare en liten ester-produksjon igjen. Og den legges ned fra nyttår, sier Johnsen litt matt.

Den belgiske eieren av Oleon besluttet allerede i 2009 – før DVS-saken begynte å rulle – at produksjonen i Sandefjord skulle avvikles i 2014. Fra nyttår står Jan R. Johnsen og 17 ansatte uten arbeidsgiver. I realiteten kan han sitte og vente stille på at årsskiftet kommer og han vil være ferdig med DVS-saken. Da overtar i så fall hovedkontoret i Belgia.

– Livet har stått på vent fra Bellona kom inn på anlegget her i juni 2011. Driften av esterproduksjonen har nærmest gått på autopilot. Vår fokus har vært å få ryddet opp etter kaoset prosessvannlagringen har laget, sier Johnsen. Lettet ble han ikke før Halliburton hadde fjernet siste rest i fjor høst.

Før han går ut porten på Oleon for siste gang, ville han gjerne sette at navnet hans var renvasket.

– Jeg skulle ønske MD kunne trekke anken sin så jeg fikk avsluttet saken før Oleon legges ned. Oleon og jeg har ikke gjort noe galt med forsett. Vi har bare lagret det vi fikk tillatelse til, sier Johnsen.

Les også:

Undervannsfarkost fant «svært spennende» anomalier på havbunnen utenfor Trondheim

Norsk tare kan gjøre at fett ikke tas opp i kroppen

Nytt superskip til den amerikanske marinen