KRAFT

OED overkjører NVEs Lyse-vedtak

FORNØYDE: Både Statnett og Lyse er godt fornøyd med at OED har gjort om NVEs vedtak og godtar et nytt felleseid sentralnettselskap på Jæren.
FORNØYDE: Både Statnett og Lyse er godt fornøyd med at OED har gjort om NVEs vedtak og godtar et nytt felleseid sentralnettselskap på Jæren. Bilde: Mona Sprenger
Øyvind LieØyvind Lie
28. feb. 2012 - 07:02

Lyse ville skille ut driften og utviklingen av sentralnettet i Sør-Rogaland i et eget selskap, og selge halvparten til Statnett.

NVE hudfletter Lyse for profittjag er behovet for en ny sentralnettlinje inn til Nord-Jæren. Lyse mente det ikke var lønnsomt nok å bygge linjen selv. Aller helst ønsket Lyse å kvitte seg med alt eierskapet til sentralnettet så fort som mulig.

Statnett vil imidlertid ikke ta over sentralnettet ennå, fordi de ønsker seg lokal forankring i den kommende konsesjonsprosessen for den nye linjen.

Les også: Lyse får ikke opprette sentralnettselskap

Lokal hjelp

For som kjent møter Statnett ofte på innbitt motstand blant lokalbefolkningen når de bygger nye høyspentlinjer. Men med et lokalt energilokomotiv, som attpåtil er Viking-sponsor, med på laget, kan oppgaven bli enklere.

Løsningen med det felleseide sentralnettselskapet er et fremforhandlet kompromiss mellom Lyse og Statnett.

Så snart konsesjonen er i boks, vil Statnett ta over ansvaret for alt sentralnettet i området.

Les også: Ineffektive nettselskaper har ingen risiko

– Dårlig samfunnsøkonomi

I juni i fjor avslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søknaden fra Lyse og Statnett fordi de mente etableringen av det nye selskapet ikke var samfunnsøkonomisk rasjonell.

NVE mente at opprettelsen av et lite, nytt selskap ville føre til økte kostnader for nettkundene. Den eneste som ville tjene på det, var Lyse selv, siden de ville kunne kvitte seg med sitt sentralnett raskere enn de ellers ville klart.

Les også: Slik kan hackere mørklegge Norge

14 prosents avkastning

I sin klage på NVEs vedtak argumenterte Lyse for at det er for lite penger å hente på nettdrift, og viste til at det hadde vært 14 prosents risikofri avkastning da Lyse i sin tid valgte å ikke selge sentralnettet til Statnett.

Men endringer i nettreguleringen har endret dette radikalt.

“Det framstår derfor som mindre attraktivt å eie sentralnett for andre aktører enn Statnett”, skrev Lyse.

Les også: Vil gjøre Hild til B-kunde

Syrlig svar

NVEs svar på dette var uvanlig syrlig og krast. Direktoratet understreket at energiloven pålegger netteierne å planlegge og investere i nye nett når dette er samfunnsmessig rasjonelt.

“Hvis en nettkonsesjonær ikke oppfyller sine plikter etter energiloven, kan energimyndighetene gi pålegg med visning til tvangsmidlene i loven”, skrev NVE.

Dette gjelder også selv om enkelte av investeringene skulle være bedriftsøkonomisk ulønnsomme.

“Hvis Lyses begrunnelse for å ville eie sentralnettsanlegg kun har vært den som framholdes i klagen, konstaterer vi at dette både står i strid med den begrunnelse Lyse tidligere har gitt, og er uvanlig som eneste begrunnelse for eie elektriske overføringsanlegg”, skrev NVE.

Les også: Risikerer straff for energieffektivisering

– Fullstendig uakseptabelt

Et hovedargument i Lyses klage var at selskapet krever betaling, i form av en delvis realisering av inntektene fra salg av sentralnettsanleggene og deling av KILE-ansvaret (kompensasjon til kundene ved strømbrudd), som forutsetning for å ville samarbeide med Statnett om nødvendige nettforsterkninger.

Dette skurret alvorlig i NVEs ører.

“At et regionalt nettselskap ikke uten betydelig forhåndsbetaling vil følge opp sine lovpålagte plikter etter energiloven, og ikke vil bidra til planleggingen når selskapets kraftsystemutredning framholder at de ‘samfunnsmessige konsekvenser av ikke å ha denne linjen er uakseptable’, er etter NVEs vurdering fullstendig uakseptabelt”, skrev direktoratet.

Les også: Vil beholde sertifikatpengene i Norge

OED bestemmer

Men den som ler sist ler best. Olje- og energidepartementet (OED) har nå satt NVEs avgjørelse til side og godkjent det nye selskapet.

Departementet mener Lyses og Statnetts syn på hvordan forsyningssikkerheten i regionen best kan styrkes, må tillegges betydelig vekt.

I sin avgjørelse påpeker OED at målet med løsningen er at sentralnettsanleggene i området skal overføres til Statnett etter fem år, slik at Statnetts eierandel av sentralnettet økes ytterligere.

“Etter departementets syn reduseres dermed betenkelighetene som vanligvis følger med bruk av midlertidige selskaper som nettkonsesjonær betydelig”, skriver OED i sitt vedtak.

Les også: Ber kroater gå på språkkurs

– Styrker samarbeidet

Lyses kommunikasjonsdirektør Herbjørn Tjeltveit mener samarbeidet er viktig for regionen.

– Vi er opptatt av å styrke samarbeidet med Statnett, det er stort behov for forsterkninger i sentralnettet her, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Er det en god følelse å få medhold i denne saken, etter NVEs krasse beskrivelse av Lyses opptreden i fjor?

– Det vi er opptatt av er å få utviklet samarbeidet med Statnett på en god måte, svarer Tjeltveit.

Kjøpesummen er ikke endelig fastsatt, men vil anslagsvis ligge i overkant av 50 millioner, ifølge Lyse.

Les også: Borten Moe lar utlendingene kjøpe opp vindkraften

– Ingen prestisje

Seniorrådgiver Arne Søiland i NVE sier NVE tar OEDs avgjørelse til etterretning.

– OED er selvsagt i sine fulle rett når de kommer til en annen konklusjon enn NVE, sier han.

– Er dette et prestisjenederlag for NVE?

– Nei, det er det ikke. Skal klageadgangen være reell, må OED som klageorgan kunne komme til en annen konklusjon enn det NVE gjorde i sin tid.

– Står NVE fremdeles på sine vurderinger om at det felles selskapet ville gi økte kostnader for kundene og at de eneste fordelene var for Lyses bedriftsøkonomi?

– Vi har gitt vår vurdering av saken, og gir ingen ny vurdering av den. Nå er det vår oppgave å bidra til å gjennomføre OEDs vedtak, sier Søiland.

Les også: Enova klarte ikke 18 TWh-målet

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.