BIDRAGSYTER

Nyskapende teknologier kan gi bærekraftig skipsfart

– Gjør deg klar for skipsfart 4.0, skriver bidragsyter Bjørn K. Haugland.

Lasting ved kai på Herøya skal skje utslippsfritt og automatisk.
Lasting ved kai på Herøya skal skje utslippsfritt og automatisk. Bilde: Yara/Kongsberg Maritime
1. aug. 2017 - 13:49

Siden 1850 har mannskapet på skip blitt redusert fra omkring 250 til cirka 15 mennesker. Teknologiene som trengs for å gjøre autonome, fjernstyrte og ubemannede skip til en realitet, finnes i dag.

Fartøyer er allerede utstyrt med teknologi som gjør dem i stand til å se om natten og gjennom tåke og snø – bedre enn det menneskelige øyet – og stadig flere skip er utstyrt med systemer som kan behandle og overføre store datamengder. Teknologien er på plass, og tiden har kommet for å flytte flere shipping-tjenester til landjorden.

I stedet for å ha et mannskap på 15 som må seile i en storm i Nordsjøen, kan en og samme operatør overvåke og styre flere skip fra en driftssentral på land.

En ny æra er på vei: I mai ble «Yara Birkeland» presentert. Dette er verdens første totalt selvseilende skip med null utslipp. Skipet vil settes i drift i løpet av 2018.

Det neste skjer nå: gjør deg klar for 4.0

En økende andel av autonom shipping har et potensial til å gi fordeler til industrien, kundene deres og til samfunnet som helhet.

Mens skipene blir stadig mer sammenkoblet, vil disse 10 hovedpunktene etter min mening gradvis endre shippingbransjen mot nye forretningsmodeller. Disse modellene vil være basert på mer fjernkontroll, mer autonomi og et redusert behov for mannskap ombord.

 1. Høyere sikkerhet
  Menneskelige feil utgjør en så vesentlig andel som 70 til 80 prosent av alle ulykker på sjøen. Å erstatte menneskelig kontroll med pålitelig teknologi har et potensial til å øke sikkerheten vesentlig.
 2. Reduserte driftskostnader
  Ubemannede eller delvis ubemannede skip har et vesentlig potensial for å redusere kostnader. Bemanningen representerer som regel mer enn 30 prosent av de samlede driftskostnadene, samt omkring 10 prosent av de gjennomsnittlige fraktratene.

 3. Reduserte konstruksjonskostnader
  Fjerning av overbygg, lugarer og andre mannskapsrom, vil redusere konstruksjonskostnadene (ingen aircondition, oppvarming eller ventilasjon etc.) Mange fasiliteter og systemer finnes bare ombord for å sikre at mannskapet blir tatt vare på, og har det trygt og behagelig. En redusering eller eliminering av behovet for mannskap om bord, vil forenkle skipskonstruksjonen radikalt, og senke bygge- og vedlikeholdskostnadene.

Kan gjøre bærekraftig transport lønnsomt

 1. Økt miljømessig bærekraft
  Langsom transport er muligens det mest åpenbare tiltaket for å oppnå dette målet. En redusering av drivstofforbruket til et fartøy kan redusere utslippene tilsvarende. Langsommere seilefart blir økonomisk lønnsomt hvis kostnadene til mannskap kan reduseres. Dermed vil effekten av ubemannede, selvseilende fartøyer med en bredere bruk av langsom transport ikke bare være økonomisk, men også vesentlig forbedre bærekraften innen sjøtransport.

 2. Økt sosial bærekraft
  Arbeid til sjøs blir i stadig økende grad sett på som lite attraktivt. Sjøreiser er lange og er ofte ensformige. Havnebesøk, som kan tilby litt adspredelse, er ofte korte, og gir lite tid i land. Sjøfolkene blir utsatt for en adskillelse fra det sosiale livet på grunn av de lange periodene de må tilbringe borte fra familie og venner.

  Konseptet med ubemannede skip gir mulighet for å forbedre populariteten til sjøtransport. Fremtidens sjøfolk kan kontrollere og overvåke rutene og navigeringen til et ubemannet skip fra en driftssentral på land, planlegge vedlikeholdsrutiner, eller til og med føre skipet når det kommer til en havn. Samtidig vil de kunne være nærmere familiene sine, og dra fordel av mer normale arbeidstider.

 3. Sterkere kompetansegrunnlag
  Mens drift, oppgaver og jobber gradvis flytter seg fra ha til land, vil det komme krav om ny kompetanse. Dette vil trekke til seg talenter med ny og utfyllende kunnskap som vil styrke shippingbransjen.

Mer konkurransedyktig

 1. Økt konkurransekraft
  Smartere skip med økt lastekapasitet (ingen overbygg eller lugarer) og reduserte driftskostnader, vil gjøre shippingbransjen mer konkurransedyktig sammenlignet med andre transportmetoder. Samtidig som transportvolumene øker, vil flytting av godstransport fra land til sjø redusere tettheten av forurensende lastebiler på veiene.

 2. Redusert risiko for pirater
  Det vil bli færre situasjoner med menneskelige gisler, og et fjernstyrt skip vil kunne «stenges av» fra land. Dette vil gjøre det vanskelig for pirater å ta kontroll over fartøyet.

 3. Åpner opp for nye muligheter og løsninger
  Samtidig som man får mer plass til last, vil fjerning av fasiliteter for mannskapet om bord åpne for løsninger med automatisk lasting og lossing. Andre eksempler på nye muligheter omfatter små, ubemannede fartøyer som fjerner behovet for mer kostbar infrastruktur i byer, for eksempel broer.
 4. Nye forretningsmodeller
  Framover vil vi få se innovasjoner innen forretningsmodeller gjennom hele kjeden med shipping, bygging og mer avanserte og sammenkoblede plattformer for skipsteknologien. For eksempel har den britiske fraktebedriften Marine Transport International Ltd startet å bruke blockchain-teknologi for å skape sanntids digitale protokoller med shipping-data. Dette vil være nyttig for havnemyndigheter, eierne av last og andre i den globale forsyningskjeden.

  I 2014 begynte Maersk å installere 3D-skrivere på skip for å teste utskriving av reservedeler ombord. USAs marine undersøker nå mulighetene for å bruke autonome fartøy under oppdrag på sjøen. De testet nylig fartøyer under en demonstrasjon i nedre del av Chesapeake Bay.

Det ubemannede shipping-konseptet ReVolt

ReVolt er en prototyp av DNV GLs visjon for fremtiden til transport langs kysten. Hensikten er at den skal være en inspirasjon for produsenter av utstyr, skipsverft og skipseiere når de satser på å utvikle nye løsninger for en sikrere og mer bærekraftig fremtid.

Siden det ikke er mannskap ombord, trengs det ikke fasiliteter for dem. Resultatet er en økning i lastekapasiteten, og lavere kostnader til drift og vedlikehold.

Sammenlignet med et dieseldrevet skip, kan ReVolt spare opptil 34 millioner dollar i løpet av den estimerte levetiden på 30 år – eller mer enn en million USD årlig.

Veien framover 

Veien mot sammenkoblet og autonom shipping vil bli trinnvis. Den vil begynne med små, spesialiserte lasteskip for kyst- og lokaltrafikk. Det er mange nivåer mot helt selvkjørende skip, og vi vil se en gradvis økning av alle typer fartøyer når teknologien modnes.

Stadig bredere driftsområder vil bli autonome, og skipene vil bli større. Det må også utvikles regelverk og lover for å få til en sikker og ansvarlig implementering av ny teknologi og løsninger.

Ubemannet skipsfart har et enormt potensial for å få fram en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig utvikling innen shippingbransjen. Det gleder meg at det skjer mye spennende utvikling i bransjen.

Endrer den globale sjøtransporten

Fartøyet «Yara Birkeland» vil bli verdens første helt elektriske og helt selvseilende containerskip, med null utslipp. Driften er planlagt startet i siste halvdel av 2018, og det vil frakte produkter fra Yaras produksjonsanlegg i Porsgrunn til Brevik og Larvik.

«Yara Birkeland» er oppkalt etter Yaras grunnlegger, den berømte vitenskapsmannen og oppfinneren Kristian Birkeland, og fartøyet vil bli verdens første helt elektriske containerskip. Det nye skipet til Yara vil redusere NOx- og CO2-utslipp, og forbedre sikkerheten på veiene ved å fjerne opptil 40.000 lastebilturer i tettbefolkede byområder.

Den norske shippingbransjen er også aktivt med på å skyve agendaen framover. Nylig ble det norske sjøfartsdirektoratet og Kystverket enige om å åpne verdens første testområde for autonome skip. Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) samler inn og deler informasjon til organisasjoner som er interessert i autonome skip.

Disse nye nullutslipps-fartøyene vil endre forutsetningene for global sjøtransport, og bidra til at FNs mål for bærekraft vil kunne gjennomføres.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.