SKIP

Vil bli Norges neste testområde for autonome skip

– Det blir en ny dimensjon å teste i.

Grenland ønsker å bli nytt testområde for autonome skip. Her kan skipene testes i et område hvor det også er andre skip i trafikk.
Grenland ønsker å bli nytt testområde for autonome skip. Her kan skipene testes i et område hvor det også er andre skip i trafikk. Bilde: Grenland Havn
Av Mats Krokstrand
4. mai 2017 - 10:25

Grenland har sendt inn søknad til Kystverket om å få etablert Norges andre testområde for autonome fartøy.

Det kommer frem i et brev som er datert 2. mai.

«Utviklingen av autonome skip skjer i et meget høyt tempo, og i nært samarbeid med Brevik sjøtrafikksentral og Lostjenesten/Skagerrak losoldermannskap ønsker Grenland Havn å etablere et nytt testområde for førerløse, autonome skip i vårt sjøområde.», heter det i brevet.  

Det er signert Per Einar Johnsen, sjøtrafikksentralsjef ved Brevik sjøtrafikksentral, Geir Henning Eikeland, losoldermann ved Kystverket lostjenesten og Finn Flogstad, havnedirektør ved Grenland Havn IKS.

Røpet under Ocean Week

Nyheten ble sprukket av seniorforsker Ørnulf Jan Rødseth ved Sintef Ocean under Ocean Week i Trondheim. Han mener at et testfelt i Grenland vil være et bra tillegg til det eksisterende feltet i Trondheimsfjorden.

Seniorforsker Ørnulf Jan Rødseth ved Sintef Ocean under Ocean Week i Trondheim
Seniorforsker Ørnulf Jan Rødseth ved Sintef Ocean under Ocean Week i Trondheim Foto: Mats Krokstrand

– Det blir et helt annet milø, som vil komplimentere testområdet i Trondheim på en god måte, mener Rødseth.

Han utdyper:

– Det vi kan gjøre i Trondheim er lite krevende, sammenlignet med det man kan få til i Grenland. Det vil bli det første området som kan overlappes med vanlig trafikk, så det blir en ny dimensjon å teste i. Når det i tillegg er en av de største stykkgodshavnene i landet med mye internasjonal trafikk, så er det veldig morsomt at Grenland kommer på banen, sier Rødseth.

Svein David Medhaug, prosjektleder i Sjøfartsdirektoratet, var også til stede under Ocean Week. 

– Nå har testområdet i Trondheimsfjorden fått en veldig god start. Kommersen rundt det må vi spille videre på, sier Medhaug.

- Kongsberg Maritime stiller seg bak

I brevet trekker avsenderen også frem institusjonene i nærområdet som en viktig faktor:

«Vår nærhet til kompetanseklynger med forskningsinstitusjoner, næringsliv og industri som utvikler ny teknologi er også en faktor som bør vektlegges. Det kan nevnes at Kongsberg Maritime stiller seg fullt ut bak innspillet vårt.», står det i brevet.

De skriver videre at de håper at testområdet vil bli en realitet i nær framtid.

«Som et komplement til testområdet i Trondheimsfjorden og et sted for sikker videre utvikling av autonome skip og navigasjonsinstallasjoner på land håper vi at Kystverket vil se positivt på vårt innspill om å få etablert nytt testområde for autonom skip, aktive navigasjonsinstallasjoner og sensorer i Grenland.».