SAMFERDSEL

Ny rapport: Færre bomstasjoner bra for hele landet

Høye bompenger bremser positive ringvirkninger.

Ferjefri E39 Ferjefri E39
Ferjefri E39 Ferjefri E39 Bilde: Statens vegvesen
15. apr. 2015 - 13:30

Ferjefri E39

  • Prosjektet Ferjefri E39 tar for seg den om lag 1100 km lange strekningen mellom Kristiansand og Trondheim.
  • Målet er å fjerne alle de syv fjordkryssingene osm i dag betjenes av ferger.
  • Dette skal redusere reisetiden på strekket med syv timer.

Kilde: TØI

Reduserte godstransportkostnader langs ferjefri E39 gir betydelige positive næringsøkonomiske netto ringvirkninger. Noe som vil komme hele landet til gode.

Det kommer frem i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Les også: Vil bygge motorvei fra London til New York

Gagner alle

At en ferjefri løsning vil være bra for næringslivet er ikke nytt. I 2014 ga blant annet Handelshøyskolen BI ut en rapport som viste store økninger i verdiskapningen i enkeltregioner.

– Det vi ser nå er at en ferjefri løsning ikke bare gagner de regionene veien går gjennom, det gagner hele landet, sier Wiljar Hansen, forsker ved TØI.

Resultatene tyder på at det er betydelige ringvirkninger knyttet til reduserte godstransportkostnader og at disse effektene kommer hele landet til gode.

TØI finner derimot ingen produktivitetsgevinster knyttet til økt arbeidspendling utover de nytte-effektene som beregnes i de tradisjonelle nytte-kostnadsmetodene.

– Analysene indikerer at tiltaket i stor grad vil påvirke de lange regionale transportene, og i mindre grad de korte arbeidspendlingsturene, sier Hansen.

Les også: Vil ha nesten dobbelt så mye firefeltsvei som for fire år siden

Dyrt prosjekt

Det er både dyrt og komplisert å bygge den 1100 kilometer lange strekningen som i dag består av syv ferjekryssinger.

Planen er at kostnaden, som kan komme på rundt 300 milliarder kroner, skal fordeles mellom bompenger og bevilgninger over statsbudsjettet.

Men, ifølge Hansen vil nettopp bompengedelen av finansieringen undergrave deler av gevinstene næringslivet kan hente ut når fergeforbindelsene forsvinner.

– Relativt høye bompenger demper de næringsøkonomiske ringvirkningene av ny ferjefri E39, sier Hansen.

Og viser til at de totale samfunnsøkonomiske effektene av endrede godstransportkostnader er beregnet til å være i overkant av fire ganger høyere i det bomfrie alternativet sammenlignet med det bombelagte alternativet.

Les også: Åtte tunnelborere skal gi den største jernbane-utbyggingen siden andre verdenskrig

Redusere godstransportkostnader langs ferjefri E39 vil ha en positiv effekt for hele Norge.
Redusere godstransportkostnader langs ferjefri E39 vil ha en positiv effekt for hele Norge.

Overaskende stor effekt

Rapporten, som er laget på oppdrag fra Statens Vegvesen, overasker etaten.

– Målet var å se hvor stor effekt store veiprosjekter har utover strekningen prosjektene går over. Rapporten viser at effekten er enda større enn vi har fått vist tidligere, sier Sindre Blindheim, delprosjektleder for Ferjefri E39 fra Statens Vegvesen.

Blindheim legger til at den viste effekten gjelder alle store veiprosjekter, ikke bare E39.

– Det er spennende å se at veiprosjekter påvirker økonomien nasjonalt, ikke bare lokalt. Vi ser den samme effekten ved utbygging av en ny Oslofjordforbindelse som ved ferjefri E39, sier han.

Les også: Se video av brua som skal løse Romerikes verste flaskehals

Store muligheter

Blindheim mener den samfunnsøkonomiske nytten i virkeligheten trolig overgår resultatene fra TØI-rapporten.

– Rapporten ser kun på fjerning av ferjeforbindelsene, ikke på utbedring av veier og endrede traseer, påpeker han.

Og legger til at endrede traseer vil få stor betydning for reisetiden på Vestlandet.

– Man kan få minst like store tidsbesparelser av å gjøre landstrekningene vesentlig bedre. Det kommer ikke frem i denne rapporten.

Les også: Derfor velger de den dyreste løsningen over Oslofjorden

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.