INDUSTRI

Norske Nel skal lede overgangen til hydrogensamfunnet

Nel er kandidat 3 til Norwegian Tech Award 2018.

Spektrallinjer: Det er ingen tvil om at det er hydrogen som preger Nel der spektrallinjene til grunnstoffet henger i resepsjonen. Markedsdirektør Bjørn Simonsen t. v. og Adm. direktør Jon André Løkke t. h.
Spektrallinjer: Det er ingen tvil om at det er hydrogen som preger Nel der spektrallinjene til grunnstoffet henger i resepsjonen. Markedsdirektør Bjørn Simonsen t. v. og Adm. direktør Jon André Løkke t. h.
14. nov. 2018 - 17:13

Norwegian Tech Award - Kandidat 3

HVA: Produksjon av elektrolysører og fyllestasjoner for hydrogen
HVEM: Nel

Med begge bena i en svært lang og rik hydrogenhistorie har norske Nel rigget seg til å lede overgangen til et samfunn basert på fornybar energi.

– Mange, kanskje spesielt her til lands med så mange elbiler, tror hydrogen er blitt utkonkurrert av batterier. Det kunne ikke vært mer feil. For det første er det foreløpig kun 0,1 prosent av transportsektoren som er elektrifisert med batterier, og det er også vanskelig å tenke seg at transport som er tung og skal gå langt kan klare seg med batterier alene. Vi trenger hydrogen for å kjøre CO2-fritt med fly, langtransport, tog, ferger osv. For det andre handler ikke hydrogen bare om transport. Det letteste av våre grunnstoffer, med høyest energitetthet, skal også erstatte bruken av fossil energi på mange andre områder, sier sjefen for Nel, Jon André Løkke.

Lang norsk historie

For å forstå fremveksten av Nel Hydrogen må vi tilbake til 1927 da Norsk Hydro begynte å produsere vannelektrolysører. En elektrolysør er teknologi som splitter opp vann til hydrogen og oksygen, ved hjelp av elektrisk kraft. Hydro brukte teknologien til å produsere hydrogen for å lage ammoniakk som råstoff til kunstgjødsel. Den delen av Norsk Hydro som er Yara i dag, tok store deler av verdensmarkedet for kunstgjødsel, og ble som en følge en stor produsent av elektrolysører ved fabrikken på Notodden. I 1940 hadde de verdens største installasjon av slike maskiner, og produserte over 300.000 normalkubikkmeter hydrogen i timen fra vannkraft.

Over årene bygde selskapet mer kompetanse og større fabrikker, og i 1974 begynte de å selge elektrolysører til andre, samtidig som de utviklet teknologien videre.

Norwegian Tech Award

Årlig pris som deles ut i regi av Teknisk Ukeblad.

Kriterier: Skal representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem.

Vinner kåres i en kombinasjon av leseravstemning på tu.no og en fagjury.

Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut på Oslo Militære Samfund 28. november.

Juryen:
Trond Markussen, Nito (juryleder)
Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna
Sverre Gotaas, Herøya Industripark
Anne Kjersti Fahlvik, Norges forskningsråd
Daniel Ras-Vidal, Abelia
Mette Vågnes Eriksen, Polyteknisk Forening
Katrine Vinnes, Norsk Industri
Jan M. Moberg, TU

Etter hvert som gjødselproduksjon ble bygget ut flere steder i verden ble fornybar hydrogen fra elektrolyse utkonkurrert av fossile løsninger. 1993 markerte slutten for elektrolysebasert ammoniakkproduksjon, da hydrogenfabrikken i Glomfjord ble lagt ned. Nå, nesten 100 år etter oppstarten på Notodden og Rjukan, er fossil hydrogen i ferd med å bli utkonkurrert av fornybar hydrogen med økende tilgang på stadig billigere fornybar energi fra blant annet sol og vind.

I 2011 ble Nel etablert som et frittstående selskap for å produsere elektrolysører for et voksende verdensmarked.

– Vi opplever en renessanse for fornybar hydrogen i mange markeder. Vi har jobbet hardt med å redusere kostnadene i vår produksjon, og har snart redusert kostnadene til 1/3 av hva det var for noen år siden. Det betyr at fornybar hydrogen kan avkarbonisere en rekke industrier, blant annet gjødsel- og stålindustrien. Her merker vi stor interesse. I dag er det globale markedet totalt dominert av fossilt hydrogen fra blant annet naturgass, kull og olje, sier markedsdirektøren i Nel.

Kan fjerne enorme CO2-utslipp

Dersom man går over til fornybar hydrogen i kun de nevnte industrier, gjødsel og stål, kan man redusere CO2-utslipp tilsvarende 70 ganger Norges samlede årlige utslipp, sier Simonsen. Det betyr fire milliarder tonn mindre CO2 årlig, eller nesten 10% av verdens samlede klimagassutslipp.

Transport er bare et av markedene hydrogen trengs i, sier adm. direktør i Nel, Jon André Løkke. Det er 33 000 kWh i et tonn av gassen, men bare 150 kWh i et tonn batteri. <i>Foto:  Odd R. Valmot</i>
Transport er bare et av markedene hydrogen trengs i, sier adm. direktør i Nel, Jon André Løkke. Det er 33 000 kWh i et tonn av gassen, men bare 150 kWh i et tonn batteri. Foto:  Odd R. Valmot

De siste fire årene er produksjonen av brenselceller økt med tjuegangeren, og de brukes i enormt mange anvendelser, sier Løkke.

Han peker på at verdensmarkedet for all slags drivstoff til alle typer transport fra mopeder, via skip til biler, tog og fly er på rundt 100 milliarder kroner - hver dag. Selv om batterier vil ta en del av dette markedet har han ingen tro på at de skal erobre alt.

– Totaløkonomien blir bedre gjennom å droppe det tunge batteriet og sette inn en hydrogentank og en brenselcelle for å kjøre de lange strekningene, selv i en del personbiler. Og for alt som er tungt og skal kjøre langt handler det mest om hydrogen. All transport som anvender hydrogen, er elektrifisert, ofte benytter man også et mindre batteri som jevner ut belastningen på brenselcellene og for å fange opp bremseenergien. Men vi trenger en energibærer som kan konkurrere på lik linje med bensin og diesel, sier Løkke.

Økonomi

  • Nels driftsinntekter økte markant i fjor, fra 114,5 millioner kroner i 2016 til 298,4 millioner i 2017.
  • Selskapet endte opp med et årsresultat etter skatt på minus 52,4 millioner i 2017. Det var en liten forbedring fra 2016, da årsresultatet var på minus 55,8 millioner kroner.

I Kina er elbusser med batteri svært vanlig. Nå har mange av dem fått litt mindre batteri - og en brenselcelle og hydrogentank for å kunne kjøre lange ruter. Det er en retning Nel tror mange flere vil ta.

– Det er åpenbart at ikke alt kan elektrifiseres på batterier. Man kan lagre rundt 150 kWh per tonn batterier. Et tonn hydrogen inneholder 33.000 kWh og med de beste brenselcellene får vi ut nesten 70 prosent av dette, sier han.

Girer for hydrogensamfunnet

For å kunne levere en komplett løsning til hydrogenproduksjon og fylling kjøpte Nel i 2015 danske H2 Logic. De leverer komplette fyllestasjoner som passer perfekt til den norske produksjonen av elektrolysører. I fjor kjøpte de også amerikanske Proton OnSite som er størst på fremstilling av såkalte PEM elektrolysører.

Resultatet er at Nel i dag er verdens største produsent av både elektrolysører og komplette løsninger hvor strøm kommer inn og hydrogen kan fylles i den andre enden.

Nå satser Nel knallhardt på å videreutvikle teknologien innenfor samtlige av sine strategiske satsningsområder, dette vil bidra til at Nel kan beholde og forsterke sin ledende posisjon innenfor denne industrien.

Uavhengig vurdering:

Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for ressursnæringer og miljø i Forskningsrådet:

«NEL Hydrogen er et glimrende eksempel på en norsk bedrift som aktivt bruker forskning og utvikling  for å sikre internasjonal konkurransekraft. De jobber kontinuerlig med nye prosjekter for å forbedre sin teknologi og tar hele tiden frem nye innovasjoner som for eksempel den roterende elektrolysøren de nylig har utviklet.

NEL Hydrogen har hatt forskningsprosjekter støttet av Forskningsrådet siden 2005, og har samlet blitt støttet med over 30 millioner kroner. Vi håper flere lar seg inspirere av NELs suksess til å bruke forskning og innovasjon aktivt for å utvikle bedriften sin.»

Nikola

Den amerikanske lastebilprodusenten Nikola satser hardt på hydrogen som drivstoff til sine tunge trekkvogner. De nærmer seg 15.000 forhåndsbestillinger av lastebiler, og det betyr at markedet har stor tro på hydrogen som drivstoff. For å kunne levere energi til alle kjøretøyene gjør de det samme som Tesla, men de bygger et nettverk av fyllestasjoner. De vil bruke sol- eller vindenergi, eller ta strømmen fra nettet der den er tilgjengelig i «grønn» form.

Det er Nel som skal levere elektrolysører og fyllestasjoner til Nikola. De fleste stasjonene vil ha kapasitet til å produsere åtte tonn hydrogen i døgnet, men noen vil være på fire og andre på to avhengig av trafikkbelastningen. I første omgang skal Nel levere 448 elektrolysører som hver kan produsere et tonn i døgnet, fordelt på 50-70 fyllestasjoner i perioden 2020 til 2025.

– Dette er starten, og representerer kun en liten del av de stasjonene Nikola ser for seg trengs for å dekke Nord-Amerika og andre deler av verden, sier Simonsen. 

Nikola lanserte nettopp en ny trekkvogn rettet mot det europeiske markedet. Fra før har de Nikola One og Nikola Two. Denne blir ikke hetende Nikola Three, men Nikola Tre til ære for Nel og norsk teknologi. Nikola sier at den er testklar her til lands i 2020.

– Men da må myndighetene komme på banen og begynne å bygge fyllestasjoner for fornybar tungtransport, sier Løkke. 

Kandidater:

  1. Airthings
  2. Griff Aviation
  3. NEL (denne artikkelen)
  4. NSM/Kongsberg Defence & Aerospace
  5. Seabox
  6. Zivid
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.