Norsk skipsfart blir ikke utslippsfri på batterier alene. Det skaper muligheter for norsk industri

Tydelige politiske signaler og investeringsvilje fra næringen gir Norge et forsprang i teknologiutviklingen.

Norsk skipsfart blir ikke utslippsfri på batterier alene. Det skaper muligheter for norsk industri
Color Hybrid til kai i Sandefjord. Batteriene på 4,7 MWh lades med grønn strøm og tillater 30 minutters seiling ut og 30 minutter inn til havn på hver tur. Foto: Tore Stensvold

Sandefjord: Shipping står for ca. 2,5 prosent av verdens klimagassutslipp. I Norge bidrar sjøfart og fiske med ca. seks prosent av klimagassutslippene.