Norge som laboratorium: Utvikler nye lavutslipps frakteskip

Legger opp til mulighet for serieproduksjon av moduler som passer norske verft.

Norge som laboratorium: Utvikler nye lavutslipps frakteskip
Modulbasert, selv-lossende bulkskip. Lengden kan variere mellom 60-120 meter. Illustrasjon: Vard Engineering

En av pilotene i Grønt skipsfartsprogram (GSP) utvikler modul-baserte skip.