Batteribrann MF Ytterøyningen

MF Ytterøyningen: Vridd gummipakning og lekkasje årsak til batteribrann

En gummipakning som var vridd forårsaket lekkasje av kjølevæske fra en batterimodul om bord i fergen MF Ytterøyningen. Flere uheldige omstendigheter førte til at feilen ikke ble oppdaget og brannen unngått.

I den foreløpige rapporten er det den utette pakningen som utpekes som mest sannsynlig årsak. (Foto: Corvus/Brannvesenet)
Til sammen fire etterforskere fra Kripos og krimteknisk ved Vest politidistrikt var om bord i batterirommet MF Ytterøyningen torsdag ettermiddag, en uke etter brannen. (Foto: Sjøfartsdirektoratet)
MF Ytterøyningen ble levert fra Fiskerstrand Verft i2006. Foto (Foto: Fiskerstrand Verft)
Foto av dekk til ferga MF Ytterøyningen, tatt torsdag 10. oktober etter batteribrannen. En utett pakning i kjølesystemet til batteriene kan ha utløst brannen. (Foto: Bergen Brannvesen)
MF Ytterøyningen ligger ved Westcon Verft i Ølensvåg. (Foto: Sjøfartsdirektoratet)
Flere uheldige omstendigheter førte til at feilen ikke ble oppdaget og brannen unngått. (Foto: Corvus)
Kjølevæske, basert på etylenglykol, dryppet ned på en elektrisk komponent med 1000 volt spenning og det oppsto lysbuer. Lekkasjen og varmeutviklingen ble ikke oppdaget fordi batteristyringssystemet (BMS) ikke var koblet til skipets systemer. (Foto: Corvus)
Fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad, sier i en uttalelse at de føler seg fortsatt trygge på at batterier ikke utgjør en større risiko enn mer konvensjonell energi på ferger. (Foto: Corvus)

En gummipakning som var vridd forårsaket lekkasje av kjølevæske fra en batterimodul om bord i fergen MF Ytterøyningen. Flere uheldige omstendigheter førte til at feilen ikke ble oppdaget og brannen unngått.

Etter to måneders gransking, er politiet og brannteknisk ekspertise fra Kripos, Sjøfartsdirektoratet, Corvus Energy, DNV GL temmelig sikre på at det var en utett pakning mellom en kjøleplate og en batterimodul som innledet ulykken. 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå