MF Ytterøyningen: Vridd gummipakning og lekkasje årsak til batteribrann

En gummipakning som var vridd forårsaket lekkasje av kjølevæske fra en batterimodul om bord i fergen MF Ytterøyningen. Flere uheldige omstendigheter førte til at feilen ikke ble oppdaget og brannen unngått.

MF Ytterøyningen: Vridd gummipakning og lekkasje årsak til batteribrann
Foto av dekk til ferga MF Ytterøyningen, tatt torsdag 10. oktober etter batteribrannen. En utett pakning i kjølesystemet til batteriene kan ha utløst brannen. Foto: Bergen Brannvesen

Etter to måneders gransking, er politiet og brannteknisk ekspertise fra Kripos, Sjøfartsdirektoratet, Corvus Energy, DNV GL temmelig sikre på at det var en utett pakning mellom en kjøleplate og en batterimodul som innledet ulykken.