SAMFERDSEL

Metoden ga 200 kilometer vei på seks dager. Nå skal den halvere tidsbruk i store jernbaneprosjekter

Nytt forskningsprogram.

Ved å jobbe tverrfaglig i samme BIM-modell (bygningsinformasjonsmodell) håper prosjektgruppen det er mulig å så mye som halvere planleggingstiden i store norske samferdselsprosjekter.
Ved å jobbe tverrfaglig i samme BIM-modell (bygningsinformasjonsmodell) håper prosjektgruppen det er mulig å så mye som halvere planleggingstiden i store norske samferdselsprosjekter. Bilde: Rambøll og Sweco
3. jan. 2017 - 06:01

Sweco brukte planleggingsmetoder fra NASA, da de prosjekterte 200 kilometer vei mellom Støren i Sør-Trøndelag og Otta i Oppland på bare seks dager i fjor. Normalt tar det fire ganger så lang tid.

Nå skal den samme metoden tas i bruk på store samferdselsprosjekter.

De siste fem årene er det laget syv store rapporter om hvordan man skal få ned planleggingstiden for store, norske samferdselsprosjekter. 

Rapportene, som kommer fra Vista Analyse, Byggenæringens landsforening, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har blant annet anbefalt økt bruk av statlig plan, og endring i regelbruk. Men så langt har ikke mye skjedd. 

I et forsøk på å komme videre har Jernbaneverket, i samarbeid med Metier, Epsis, ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll, Trimble og NTNU, satt i gang prosjektet «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter».

En halvering av tiden

Målet med prosjektet er ambisiøst, og prosjektgruppen mener resultatet kan bli så mye som en halvering av prosjekteringstiden til store prosjekter. 

– Vi håper å nå målet ved å etablere en ny arbeidsmetodikk som skal lede til tidsbesparelsen, forteller Kristin Lysebo som er ansvarlige i FoU-prosjektet fra Jernbaneverket.

Hun jobber til daglig som fagansvarlig for 3D i etatens InterCity-prosjekt.

Akkurat hvor stor besparelse det er snakk om i timer eller kroner, er Lysebo usikker på, men sier det ikke er usannsynlig at prosjekteringen kan kuttes fra rundt et år, til et halvår på enkelte prosjekter. 

– Hvor store besparelser det er snakk om har vi ikke regnet på ennå, men det er noe av det vi kommer til å jobbe med å finne ut av underveis i prosjektet, sier hun. 

Testes på InterCity

Prosjektet ble startet opp våren 2016 og skal etter planen avsluttes innen utgangen av 2019. I løpet av den perioden skal metodene testes på en rekke ulike pilotprosjekter. 

– Pilotprosjektene skal gjennomføres på Østlandet, mens teknologiutvikling, metodeutvikling og forskning vil foregå både på Østlandet, i Trondheim og i Bergen, sier Lysebo. 

Jernbaneverket har blant annet stilt flere av sine InterCity delprosjekter til rådighet.

– Det dreier seg om å samhandle tverrfaglig og metodemessig om en felles BIM-modell for å oppnå maksimal effektivisering, sier sier Jan Erik Hoel, Trimbles ansvarlige i det nye FOU-prosjektet. 

Mer å hente

Samferdselsbransjen har vært i en gradvis endringsprosess der de i større og større grad har tatt i bruk 3D-modellering og BIM (bygningsinformasjonsmodeller) de siste årene. 

BIM kan enkelt forklares som en modell som bygges opp steg for steg. Fra grunnfjell og øvrige grunnforhold, kabler og ledninger i bakken, flora, til dagens bebyggelse.

Men all gevinst er ikke hentet ut ennå. En vesentlig grunn til det er at man ikke helt har klart å utnytte strukturert samhandling og parallelprosjektering på tvers av fag og aktører, spesielt i tidlige planfaser, sier Lysebo. 

En metode for å oppnå større gevinst er å utnytte BIM i kombinasjon med såkalt ”Concurrent Engineering”, eller Samtidig Prosjektering som det heter på norsk.

Metoden dreier seg om å samle alle beslutningstagere og prosjekterende til jevnlige arbeidsmøter i samme prosjektrom. Her gjennomgår man i fellesskap BIM-modellen og drøfter problemer, konflikter og løsninger, samt gjør løpende beslutninger og iverksetter nye tiltak.

– Målet er at man, sammen i en gruppearbeidsprosess, vil oppnå at alle ideer kommer opp og deles, slik at man finner frem til best mulige løsninger. Når man i tillegg har beslutningstakerne i møtet kan beslutninger tas fortløpende i stede for å gå gjennom mange ledd, sier Lysebo.

Krever god planlegging

Utfordringen er at prosjekteringsformen er veldig ressurskrevende og intens.

– Alle må komme godt forberedt. Noe som gjør at møtene må planlegges godt, sier Hoel. 

Han sammenlikner møtene med en rettsak. 

– Alle parter må være til stede og være godt forberedt. Som i en rettssak er møtene intensive over en kort periode, med alle til stede. Det tas beslutninger der og da, eller man trekker seg tilbake og jobber med saken for så å komme sammen igjen for å treffe nye beslutninger, forklarer han. 

Resultatet av FOU-prosjektet vil avslutningsvis materialiseres i en ny plan- og prosjekteringsmanual.

Prøves flere steder

Det er ikke bare til jernbaneprosjekter man prøver ut denne samarbeidsmetoden for tiden. 

I fjor høst prosjekterte Sweco 200 kilometer med vei mellom Støren i Sør-Trøndelag og Otta i Oppland på seks dager. 

På samme måte som Jernbaneverket forsøker å effektivisere planleggingen ble alle fag samlet til en felles workshop der Swecde jobbet sammen i 3D-modellen og foretok alle justeringer direkte. 

– Å foreta justeringer direkte i 3D-modellen sammen med kunden er veldig effektivt. Vi utviklet designet og tar beslutninger samtidig, fortalte Philip Hon, BIM-strateg i Sweco til Teknisk Ukeblad. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.