I løpet av noen år skal mer enn 400 norske tog utstyres med digitale signaler – her er erfaringene fra det aller første

I løpet av januar skal det være kjørt 10.000 kilometer med digitale signaler på norske jernbaneskinner.

I løpet av noen år skal mer enn 400 norske tog utstyres med digitale signaler – her er erfaringene fra det aller første
Lokfører Øivind Alexsander Eidesmo har kjørt flere testturer med det nye digitale signalanlegget ERTMS. Foto: Ingvald Ramsrud/Bane Nor

Som alle første strekning her i landet skal Nordlandsbanen få digitale signaler i 2022. Men før det, er det mye som må på plass.