SAMFERDSEL

I dag startet arbeidet for bedre kollektivtilbud i hovedstaden

Kapasiteten i Oslotunnelen er sprengt. Nå er Norconsult i gang med å se på alternativer for å bedre kollektivtransporten i hovedstadsområdet.
Kapasiteten i Oslotunnelen er sprengt. Nå er Norconsult i gang med å se på alternativer for å bedre kollektivtransporten i hovedstadsområdet. Bilde: Maria Amelie
28. feb. 2014 - 13:09

KVU Oslo-Navet

 • Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot, og gjennom, Oslo.
 • Et samarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter.
 • Oppdragsgiverne er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.
 • Norconsult har fått oppdraget om å gjennomføre KVUen.
 • De er bedt om å se spesielt på behov for ny T-banetunnel og/eller jernbanetunnel under Oslo sentrum.
 • I tillegg til selve KVUen skal det gjennomføres egne teknisk-økonomiske vurderinger av baneløsninger.

De ulike konseptene

 • A. Konsept uten nye tunneler.
 • B. Med ny jernbanetunnel.
 • C. Med ny T-banetunnel.
 • D. Både ny jernbane- og T-banetunnel.
 • E. Konsept med ne tunneler og andre tunnelløsninger i Oslo-området.
 • F. Konsept som eventuelt utvikles i KVU-arbeidet.

Fredag morgen møttes næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, offentlige etater, kommuner, fylker, transportselskaper og konsulenter for å diskutere Oslos fremtidige kollektivtilbud på Ullevål stadion.

Verkstedet var det første av tre verksteder i forbindelse med konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Signerte kontrakt

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet de neste tiårene, og det er et overordnet politisk mål at veksten i persontransporten i de store byene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

I den forbindelse er Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS gitt i oppgave å lage en konseptvalgutredning for det fremtidige transportbehovet i hovedstadsregionen.

– Dette er en utrolig stor og unik oppgave, og vi gleder oss til å sette i gang med utredningene, sier Terje B. Grennes, prosjektleder i Norconsult.

Onsdag signerte han, på vegne av Norconsult, kontrakt på KVU-en for prosjektet, som blir kalt KVU Oslo-Navet.

Les også: Fornebubanen kan bety farvel til motorvei gjennom Oslo

Utenlandsk ekspertise

Grennes sier det er mange utfordringer knyttet til prosjektet.

– Oppgaven vår i utredningen blir å se på hvilke kollektivløsninger som best vil treffe behovet i hovedstadsregionen. Men vi kan nok ikke løse kollektivutfordringene med et virkemiddel, det er et sett av virkemidler som skal til for at vi skal nå målene myndigheten har satt. Om vi skal få ned veksten i biltrafikken gjør man ikke det ved ensidig å satse på kollektiv, gange og sykkel. Gjennom utredningen vil vi antagelig peke på tiltak for også å dempe biltrafikken, sier Grennes.

For å gjøre en best mulig jobb med utredningen, har Norconsult hentet inn eksperter fra flere land.

– For å løse oppgavene har vi fått med oss samarbeidspartnere fra Tyskland, Sveits og Spania. Vi vil bruke ekspertene som en kalibreringsfaktor, for å se på hvordan dette er løst i andre byer. Jeg tror vi er helt avhengige av å se til utlandet for å se mulige løsninger, sier han.

Les også: Oslos nye praktgate hviler på 1100 pæler

Ønsker innspill

Prosjektleder for KVU Oslo-Navet, Terje Grytbakk, forteller at arbeidsgruppen som skal jobbe med prosjektet også vil ta utgangspunkt i eksisterende utredninger, og se på alle muligheter for kollektivløsning i hovedsområdet.

– Oppdraget er å tenke fritt om løsninger. I dag ønsker vi å høre hva folk mener vi trenger, sier han.

Hvilke traseer og løsninger som kan bli valgt, er det ifølge Grytbakk for tidlig å si noe om.

– Det er så langt ikke lagt noen premisser for hvor eventuelle nye traseer skal gå eller om den skal gå i tunnel eller ikke. Det er mange hensyn å ta, sier han.

Plasseringen av Oslo S legger en del føringer for traseevalg. Er det gitt at Oslo S skal opprettholdes?

– Oslo S blir liggende der den er. Men det er ikke umulig at det bygges flere større stasjoner andre steder i Osloområdet.

Et alternativ som tidligere er foreslått er å kombinere jernbane og T-bane på Majorstuen.

Les også: Det blir slutt på gratis hurtiglading i Asker og Oslo

Ser etter nye løsninger

Heller ikke kompliserte grunnforhold flere steder i hovedstaden vil ifølge Grytbakk bli førende for trasévalg.

– Jeg er opptatt av at man ikke stenger for traseer på faglig feil grunnlag. Det finnes løsmasser andre steder i verden og, hvor man lager tunneler. sier han.

Kontinuerlig teknologisk utvikling innen bygg- og anleggsnæringen kan ifølge Grytbakk gi nye muligheter under utbygging av stor prosjekter.

– Det er ikke sikkert man trenger tradisjonelle byggegroper, kanskje det finnes andre metoder i andre land som gir færre ulemper på bakken, sier han.

Etter fredagens verksted vil KVU-staben bearbeide materialet fra dagen, og jobbe videre med utredningen frem mot neste verksted 4. juni. Da kommer forslag til ulike konsepter.

Les også:

Slik kan norsk transport se ut i 2040

Her er den nye bompengebrikken

Oslo skal kjøpe 1000 nye klimabusser  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.