ELEKTRISK

Hvordan unngå nasjonal ladekrise?

Regjeringen har varslet en ny ladeplan for hele Norge. En varslet ladekrise kan best unngås dersom myndighetene sørger for politikk som gjør utbyggingen av nye ladetilbud til bedre butikk.

I mars i år var andelen elbiler som andel av alle nye biler omsatt, for første gang på over 50 prosent.
I mars i år var andelen elbiler som andel av alle nye biler omsatt, for første gang på over 50 prosent.
Iman Winkelman, leder Virke Kiosk, bensin og servicehandel
26. apr. 2019 - 15:57

Nettselskapenes prismodeller tar i utilstrekkelig grad hensyn til hurtigladestasjonenes bruksmønster

Kombinasjonen av større modellutvalg, stadig lengre rekkevidde og fortsatt svært gunstige avgiftsfordeler gjør at 2019 blir et nytt rekordår for salg av elbiler. Statens Vegvesens prognoser viser at det vil være mer enn 1,5 millioner elbiler på norske veier i 2030.

Før var vi bekymret for rekkeviddeangst. Med den raske teknologiens utvikling er vi nå ferd med å bevege oss mot en nasjonal ladekrise.

Den varslede ladekrisen skyldes at det er noen åpenbare barrierer som står i veien for at markedet raskt nok kan tilby nok ladekapasitet i møte med den sterke elbilveksten:   

  • Investeringskostnadene er flere steder for høye til at det lønner seg å bygge ut nye ladetilbud langs vei. Når bensinstasjoner som ønsker å konvertere til energistasjoner blir presentert for en kostnad på flere millioner kroner knyttet til graving, kabling og bekostning av trafostasjoner, står regningen ikke i stil med den forventede inntjening i dagens marked.

  • I tillegg forsinkes utbyggingen av ladetilbudet av at nettselskapenes prismodeller i utilstrekkelig grad tar hensyn til hurtigladestasjonenes bruksmønster. I de fleste tilfeller er etterspørselen etter energi og effekt relativt stabil over tid. For hurtigladere er det motsatt: her er etterspørselen svært ujevn, med vekt på noen høye topper enkelte dager og tidspunkt. Måten nettselskapene tar betalt på medfører at man må betale for de høyeste toppene selv om uttak av energi og effekt i snitt er på linje med annen type virksomhet. Dette leder til lav eller manglende interesse for å etablere ladetilbud der hvor trafikkgrunnlaget er begrenset. 

  • Flere av våre medlemmer innen bensinstasjonsnæringen er også dypt frustrert over kommunenes manglende evne til å behandle søknader om bygging av nye ladestasjoner med tilhørende infrastruktur innen rimelig tid. Lang saksbehandlingstid forsinker og fordyrer prosjektene. I en tid der myndighetene har satt seg svært ambisiøse mål for elektrifisering av personbiltransport, er kommunal saksbehandling i sneglefart en underkommunisert, men like fullt svært betydningsfull, barriere for å få økt tempo i utbyggingen av nye ladetilbud.
Dersom regjeringen neglisjerer behovet for riktige rammevilkår på dette området i møte med den varslede ladeplanen, sier den i praksis ja til en varslet ladekrise om noen år, skriver Iman Winkelman. <i>Foto:  Stian Schioldborg / www.ma</i>
Dersom regjeringen neglisjerer behovet for riktige rammevilkår på dette området i møte med den varslede ladeplanen, sier den i praksis ja til en varslet ladekrise om noen år, skriver Iman Winkelman. Foto:  Stian Schioldborg / www.ma

I utgangspunktet bør bilistenes etterspørsel etter ny energi møtes gjennom en markedsbasert utvikling. Forutsetningen for at markedsaktørene skal lykkes er imidlertid at bedriftsøkonomiske kalkylene henger sammen og at det fremstår som lønnsomt å tilby ladekapasitet i forretningsmessig regi. Her har man fortsatt en vei å gå for å sørge for en offensiv politikk som gjør at etablering og drift av nye lademuligheter gir bedre butikk.

Dersom regjeringen neglisjerer behovet for riktige rammevilkår på dette området i møte med den varslede ladeplanen, sier den i praksis ja til en varslet ladekrise om noen år i mangel på forståelse for hva som skal til for at flere etablerer lademuligheter langs vei. Dette bør unngås både av hensyn til elbilistene og en bensinstasjonsbransje i omstilling.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.