Elektriske lastebiler kan bli en kjempeutfordring for strømnettet

Elektrifisering av transport vil trolig kreve forbedret infrastruktur.

Elektriske lastebiler kan bli en kjempeutfordring for strømnettet
Når elektrifiseringen av transportsektoren skyter fart, kan det bli en kjempeutfordring for nettselskapene, mener direktøren for det amerikanske strømselskapet Oncor. Illustrasjon: Tesla

Når de store elektriske lastebilene ruller ut på motorveiene i USA, trekker det massevis av kilowattimer ut av strømnettet. Det kan kreve forsterkninger av nettet. Men E.ON, som driver både distribusjonsnett og ladestasjoner, ser foreløpig ingen kapasitetsproblemer i det europeiske nettet.