SAMFERDSEL

Her kommer det ny asfalt i år

Se oversikten der du bor.

14. apr. 2016 - 09:45

I løpet av 2016 planlegger Statens Vegvesen å legge ut mer enn 2,1 millioner tonn asfalt på norske riks- og fylkesveier.

Asfalten skal dekke tilsammen 3.375 kilometer med vei, derav 1.235 kilometer riksveier og 2.140 kilometer fylkesveier.

Mest til vedlikehold

Hoveddelen av asfaltarbeidet går til vedlikehold av eksisterende veier. 

Sjefingeniør Even K. Sund i Vegdirektoratet forteller at 450 kilometer av asfalten som legges ut vil gå til stedvis lapping. Men at kontraktene i tillegg omfatter noe nye veier. 

 – Det aller meste av disse kontraktene omfatter vedlikehold. Bygging av nye veger gjennomføres i egne kontrakter, forklarer han. 

Liten nedgang

Både mengde asfalt og antall kilometer asfalten skal fordeles over, har hatt en jevn økning de siste årene, men går noe ned i 2016 kontra 2015. 

– I fjor asfalterte vi for om lag to milliarder kroner, i år er kontraktene på tilsammen om lag 1,7 milliarder. Den lave oljeprisen gjør dog at vi får noe mer asfalt for pengene i år enn i fjor, forklarer han. 

Når asfalten skal legges ut varierer i de ulike landsdelene. 

– I all hovedsak foregår arbeidet mellom mai og september, men begynner gjerne noe senere i nord hvor telen sitter lengre i bakken, sier Sund. 

Det er også forskjeller på hva slags type asfalt som vil legges på de ulike veiene i de ulike landsdelene.

– Type asfalt velges blant annet ut fra trafikkmengde og belastning på veien. Det som skiller de ulike typene kan være kvalitet på steinmaterialer, kornfordelingskurve, mengde og type bindemiddel, støyegenskaper og slitasjemotstand, forklarer Sund.

150 kilo per kvm

Også mengden asfalt som legges vil variere veldig i de ulike vedlikeholdsprosjektene. 

Enkelte steder kan det kreves så mye som 150 kilo asfalt per kvadratmeter for å rette opp det gamle vegdekket.

– Jo mer ujevnt det gamle dekket er, jo mer asfalt går med til å rette opp veien, forklarer Sund. 

En del eldre fylkesveier kan derfor, til tross for lavere trafikkmengde, kreve store asfaltmengder.

– Enkelte veier trenger større tiltak enn kun reasfaltering, men det er ikke alltid det settes av nok midler i budsjettene til å gjennomføre den optimale strategien, sier han.

Mest i øst

Her er oversikten over hvordan asfalten fordeler seg i de ulike landsdelene: 

Region øst: Cirka 660.000 tonn

Region sør: Cirka 415.000 tonn

Region vest: Cirka 330.000 tonn

Region midt: Cirka 400.000 tonn

Region nord: Cirka 310.000 tonn

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.