Her kjører toget for første gang gjennom Holmestrand stasjon

Legger til rette for en toppfart på 250 km/t.

Denne uken ble første prøvetur gjennom Holmestrand stasjon gjennomført. 

Målevognen som kjørte gjennom tunnelen var oppe i 110 kilometer timen, og er den første av en rekke testturer som skal gjennomføres før åpningen av tunnelen 28. november.

Men før det er det innspurt.

Hektiske uker 

Arbeidet med den nye stasjonen har pågått over lang tid. 

Prosjektsjef for utbyggingen, Knut Edmund Knutsen fra Jernbaneverket, forteller at det er mye å få på plass før åpningen nå, men tviler ikke på at de vil rekke det. 

– Det er mye som skal gjøres over kort tid. Det blir noen spennende uker fremover hvor vi både skal få opp de siste lysarmaturene og få testet skinnene skikkelig, sier han. 

Strekningen Holm - Holmestrand - Nykirke

  • Strekningen er på 14,1 km, 12,3 km går i tunnel med stasjonshallen i fjell ca. midt på strekket.
  • Strekningen er dimensjonert for hastigheter opp til 250 km/t.
  • 26 planoverganger blir borte.
  • Fjellhallen skal få to spor til passerende tog og to spor til perronger.
  • Tunnelen får et tverrsnitt på om lag 190 kvadratmeter i begge ender og går så gradvis ned til 130 kvadratmeter. Dette for å ta av det voldsomme lufttrykket som oppstår når tog entrer tunnelen i 250 km/t. Stasjonshallens største tverrsnitt er på 500 kvadratmeter.
  • Prisen er beregnet til 5,3 milliarder kroner i 2011.

Nytt knutepunkt

Holmestrand stasjon skal etter åpningen være et komplett knutepunkt mellom tog, buss, biler, gående og syklende, på en annen måte enn den gamle stasjonen har vært. 

Stasjonen er en del av det nye dobbelsporet mellom Holm og Nykirke som er 14,3 kilometer langt, og mer enn 12 kilometer av sporet går i tunnel.

Stasjonen er bygget inn i fjellet, og skal på sikt få en heis fra toppen av Holmestrandfjellet og 70 meter ned i stasjonshallen

Prosjektet ble påbegynt i 2010.

Hallen har plass til fire spor i bredden. To av disse er til stasjonen, mens de to andre skal brukes til gjennomkjøring med en fart på inntil 250 km/t.

– Vi starter med å kjøre i 160 km/t 12. desember. Når vi har testet ut det, øker vi hastigheten gradvis, i første omgang til 200 km/t.

Sparer pendlertid

Knutsen forteller at planen er å starte direkteruten mellom Tønsberg og Oslo 12. desember.

– Selve tunnelen vil korte ned togturen med 5-6 minutter. Direktetogene vil spare rundt 15 minutter, fordi de ikke stopper på stasjonen, forteller Knutsen.

Mellom 2018 og 2024 skal strekningene Nykirke - Barkåker og Drammen - Kobbervikdalen bygges ut med dobbeltspor. Etter planen skal turen mellom Tønsberg og Oslo kortes ned med 29 minutter. De raskeste togene skal da ta én time og tre minutter, mot dagens halvannen time.

– Den fulle tidsbesparelsen vil vi ikke få før hele strekningen er ferdig utbygget, sier Knutsen.

La én kilometer spor om dagen

Innsiden av tunnelen er dekket av 23.000 prefabrikkerte betongelementer.

I arbeidet med å legge sporene ble det brukt et sporbyggertog som bygger én kilometer tog om dagen. 

Prosjektet var tenkt ferdigstilt i 2015, men har blitt utsatt, blant annet fordi det ble oppdaget dårligere fjellkvalitet enn forventet i deler av fjellet. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.