SAMFERDSEL

Her forberedes Norges største samferdselsprosjekt

Se video.

Fakta om Follobaneprosjektet:

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski 
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Omfatter totalt 65 km nye jernbanespor
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning 
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t
 • Tilrettelegger for halvert reisetiden Oslo-Ski (fra 22 til 11 min.)
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • Forberedende arbeider startet i 2013 og fortsetter i 2014
 • Prekvalifisering for prosjektets fem, store totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling starter etter planen fra 1. kvartal 2015 
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2021
 • Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo

Kilde: Jernbaneverket.

De forberedende arbeidene med Follobaneprosjektet nærmer seg ferdig. Rydding av anleggsområde, riving av hus og etablering av adkomstveier er på plass, og om kort tid lyses den første av fire store entrepriser ut på markedet.

– Vi er ferdige med forberedelsene i Oslo, og er snart ferdig for hele den nye banestrekningen fra Oslo til Ski. Nå vil alle de store entreprisene lyses ut i løpet av de kommende månedene, sier Jan Vormeland, anskaffelsesleder for Follobaneprosjektet i Jernbaneverket.

Les også: Her er de fire alternativene til ny kollektivløsning i Oslo

Rimeligere med TBM

Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt, med en total prislapp på 26 milliarder kroner. På størsteparten av den 20 kilometer lange tunnelen vil Jernbaneverket bruke fire gigantiske tunnelboremaskiner (TBM).

– Tunneler med en sånn lengde egner seg best med tunnelboremaskin. Dersom vi skulle sprengt hele tunnelen ville det krevd enormt mange sprengningspunkt, folk og utstyr. Det lønner seg rett og slett med boremaskin, sier Vormeland.

Han regner med at kontraktene for tunnelboringen vil signeres i løpet av årets andre kvartal. Maskinene har videre en leveringstid på mellom 12 og 14 måneder.

– Det betyr at vi kan være i gang med boringen innen sommeren 2016.

Jernbaneverket estimerer at selve borearbeidet vil ta rundt to år.

Les også: Blir digital motorvei: Deler av autobahn settes av til førerløse biler

Follobanen
Forberedelsene langs Follobanetraseen er snart ferdige. Jernbaneverket

Ligger i rute

Før den tid, er det mye som må gjøres.

– På anleggsområdet på Åsland er arbeid med å bygge to atkomsttunneler som går under E6 og inn til det området der den lange tunnelen er, i gang. Vi er litt over halvveis i arbeidet og i rute, sier Vormeland.

All anleggstrafikk og hundrevis av arbeidstakere skal de neste seks årene gå i skytteltrafikk inn og ut av disse to atkomsttunnelene som også fører luft inn til hovedtunnelen. 

– Her skal det gå transportbånd som skal store mengder steinmasser fraktes ut av hovedtunnelen når boremaskinene er i gang, forteller anskaffelseslederen.

Det er totalentreprenøren som får borekontrakten skal ha med seg de fire tunnelboremaskinene. Vormeland forteller at det er første gang så mange tunnelboremaskiner skal brukes i en tunnel i Norge.

Les også: Hardangerbrua åpnet for 18 måneder siden. Nå vil Vegvesenet bygge ny

Follobanen
De to ankomsttunnelene uner E6 er godt i gang. Jernbaneverket

Trafostasjon

På Åsland bygges det også en stor trafostasjon.

– Den skal gi strøm til tunnelboremaskinene, anleggsarbeider forøvrig og til betongfabrikken vi skal sette opp midlertidig, forteller Vormeland.

Når Jernbaneverket er ferdig med arbeidet skal trafostasjonen stå igjen for å kunne forsyne det som kan bli Oslos nye bydel Gjersrud-Stensrud.

Hvis alt går som det skal, er Follobanen ferdig i 2021.

Follobanen
De forberedende arbeidene til Follobanen nærmer seg ferdige. Nå er Jernbaneverket i gang med de to ankomsttunnelene som skal lede ned til hovedtunnelen. Aleksander Andersen
Les også:

Kuttet reisetiden mellom grensen og Oslo med 20 min - uten investeringer

Tjener rått på bombrikker - nå blir de belønnet med teknologipris

Dette tunnelprosjektet haster - kan allikevel bli forkastet