SAMFERDSEL

Her er de fire alternativene til ny kollektivløsning i Oslo

Trikk, T-bane, S-bane eller tog?

30. jan. 2015 - 13:11
Vis mer

Ikke alle reisende skal behøve å dra via Oslo S og Jernbanetorget.

Det er hovedkonklusjonen når 120 foreslåtte konsepter for fremtidens kollektivtransport i Oslo og Akershus er silt ned til fire.

– Gode tverrforbindelser og knutepunkt vil avlaste sentrum og fordele trafikken langt bedre enn i dag, sier prosjektleder Terje Grytbakk i KVU Oslo-Navet.

Skinnegående trafikk

De fire konseptene som nå er valgt ut er trikkekonseptet, T-banekonseptet, S-bane og T-banekonseptet og jernbane- og T-banekonseptet.

Grytbakk forteller at det kan være flere varianter innenfor hvert hovedkonsept, og sier variantene vil vurderes opp mot hovedkonseptet ved hjelp av følsomhetsanalyser.

–  Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal mer enn dobles i årene fremover. For å gjøre det mulig er vi helt nødt til å se på nye muligheter, sier han.

Samtidig som kollektivreisene forventes å øke fra 300 millioner årlig til mellom 600 og 800 millioner, har myndighetene er mål om at biltrafikken ikke skal vokse i det hele tatt.

– Mer skinnegående trafikk er helt klart et nøkkelord for å løse de trafikale utfordringene i Oslo og Akershus i fremtiden. Det store spørsmålet er om vi trenger mer jernbane, T-bane eller en helt ny S-bane, sier Grytbakk.

Les også: Derfor er superbuss et rimeligere alternativ enn trikk

K1 Trikkekonseptet: I dette konseptet skal kollektivtrafikken få økt kapasitet uten bygging av nye tunneler.
K1 Trikkekonseptet: I dette konseptet skal kollektivtrafikken få økt kapasitet uten bygging av nye tunneler.

Trikkekonseptet

Det første konseptet, "trikkekonseptet" er det eneste alternativet for å øke kollektivtrafikken i hovedstaden uten bygging av nye tunneler.

– Dette er noe vi ble bedt om å utrede av Samferdselsdepartementet. Muligheten for økt trafikk er tydelig lavere her enn for konseptene med tunnel, men hvor mye lavere de er, er vi foreløpig ikke sikre på. Det jobber vi med å finne ut av, sier Grytbakk.

Konseptet går ut på at trikkenettet innenfor Ring 3 oppgraderes med både utbygging og effektivisering. Trikken får i tillegg egne gater som skal sikre høy frekvens og framkommelighet.

Her oppgraderes også busstilbudet med høystandard kollektivfelt inn mot Ring 3, der det utvikles og utbedres gode omstigningssteder til trikk og øvrig kollektivtilbud i byen.

Les også: Dette kan tvinge Oslo til å velge mellom Fornebubanen og ny E18

K2 T-banekonseptet: I dette konseptet vil en ny T-baneforbindelse med tunnel gjennom sentrum gi dobbel kapasitet på T-banen.
K2 T-banekonseptet: I dette konseptet vil en ny T-baneforbindelse med tunnel gjennom sentrum gi dobbel kapasitet på T-banen.

T-banekonseptet

I T-banekonseptet vil en ny T-baneforbindelse med tunnel gjennom sentrum gi dobbel kapasitet på T-banen sammenliknet med hva vi har i dag.

– Her legges det også opp til nye stasjoner i sentrum, og noen felles stasjoner for alle linjer, forteller Grytbakk.

Løsningen suppleres med utbedring av busstilbudet inn mot Ring 3 til gode omstigningspunkter ved viktige T-banestasjoner.

Her er det i tillegg laget en alternativ variant av konseptet med to uavhengige tunneler gjennom sentrum.

Les også: 25.000 mennesker skal jobbe på Fornebu. Kun halvparten får mulighet til å reise kollektivt

S-bane og T-banekonseptet

K3 S-bane og T-banekonseptet
K3 S-bane og T-banekonseptet: I dette konseptet skal lokaltog utvikles til å bli et S-banesystem på eksisterende dobbeltspor ut fra Oslo. Dette systemet får også ny tunnel med nye stasjoner og knutepunkt i sentrum. KVU Oslo-navet
I dette konseptet skal lokaltog utvikles til å bli et S-banesystem på eksisterende dobbeltspor ut fra Oslo. Her bygges det ny tunnel med nye stasjoner og knutepunkt i sentrum.

– På den måten får også T-banen økt kapasitet med ny tunnel, samt nye sentrumsstasjoner, sier Grytbakk.

S-banen er tenkt som en blanding mellom lokaltog og T-bane, med høy frekvens.  Den skal ha stopp på Bislett og Sagene og videre opp og øst til Groruddalen.

De to banesystemene skal sammen danne et mer finmasket nettverk som forbinder byen og omlandet.

Les også: 20 prosent av hovedveiene mellom Oslo og Bergen vil gå i tunnel

Jernbane- og T-banekonseptet

K4 Jernbane og T-bakekonseptet
K4 Jernbane og T-bakekonseptet: I dette konseptet vil en ny jernbanetunnel mellom øst og vest i Oslo gi mer kapasitet til region- og godstog. Jernbanetunnelen kan få nye sentrumsstasjoner.. KVU Oslo-navet
I jernbane- og T-banekonseptet vil en ny jernbanetunnel mellom øst og vest i Oslo gi mer kapasitet til region- og godstog. Jernbanetunnelen kan få nye sentrumsstasjoner og en ny T-banetunnel vil betjene et nytt sentrumsområde med nye stasjoner.

– Jernbane og T-bane dekker forskjellige markeder. Ny jernbanetunnel løser ikke T-banens utfordringer og ny T-banetunnel løser ikke jernbanens utfordringer. Derfor legger dette konseptet opp til nye tunneler for begge kollektivløsninger, sier Grytbakk.

Han ønsker ikke å si noe om hva han selv mener om de fire konseptene.

– Vi kommer til å behandle alle forslagene likt, og vil legge frem endelig anbefaling i mai, sier han.

Den endelige anbefalingen som KVU Oslo-Navet kommer med skal etter planen med i Nasjonal Transportplan 2018.

Les også:

Kuttet reisetiden mellom grensen og Oslo med 20 min - uten investeringer

Her kjører toget helt uten kjøreledning

Staten tar styringen i storprosjekt for første gang siden Gardermoen  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.