SAMFERDSEL

Frykter at norske veiprosjekter velges på helt feil grunnlag

Stort omfangsøkning i norske veiprosjekter etter at de er lagt inn i Nasjonal transportplan.

Utbyggingen av E18 Vestkorridoren er et av prosjektene som har hatt en voldsom kostnadsøkning siden det først ble presentert.
Utbyggingen av E18 Vestkorridoren er et av prosjektene som har hatt en voldsom kostnadsøkning siden det først ble presentert. Bilde: Statens Vegvesen
20. juni 2016 - 14:43

Norske veiprosjekter blir både større og dyrere etter at de er valgt inn i Nasjonal transportplan. Det kommer frem i en rapport Norconsult har laget på oppdrag fra NHO. 

Rapporten viser til utbyggingen av ferjefri E39 som skulle koste mellom 100 og 130 milliarder i 2010, men som nå er anslått å koste rundt 300 milliarder. 

Det samme gjelder blant annet E18 fra Oslo til Asker, E39 mellom Søgne og Ålgård og E16 Sandvika-Skaret.

– Bekymringsfullt

I rapporten skriver Norconsult at kostnadsestimatene i Nasjonaltransportplan (NTP) til dels er betydelig lavere enn det forventet sluttkostnad på veiprosjektene blir. 

– Dette er svært bekymringsfullt, sier Høyres Helge Orten, stortingsrepresentant i transport- og kommunikasjonskomiteen. 

At prosjektene ender opp med å koste mer enn hva de opprinnelig var estimert å koste, er ingen nyhet for ham. Men det er helt klart noe Orten mener man må ta tak i. 

– Vi kan ikke fortsette med den trenden vi ser nå og må ta grep for å gjøre noe med dette problemet, sier han. 

Feil prioritering

Rapporten viser til at de til dels enorme kostnadsendringene i veiprosjekter i utgangspunktet ikke skyldes at prisen på prosjektene øker, men at omfanget gjør det. 

Etterhvert som prosjektene planlegges i detalj øker både størrelsen på veiene, gjerne fra to- til firefelts, og fartsgrensen. 

Til tross for at Orten mener det er positivt at trafikkgrunnlaget på enkeltstrekninger er så godt at ambisjonene for veien økes, sier han kostnadsaspektet ved dette er problematisk. 

– Når prosjekter jobbes inn i NTP med et helt annet omfang og en helt annen kostnad enn hva de ender opp med, prioriterer vi på feil premisser, og kan vi i verste fall ende opp med å prioritere feil veiprosjekter her i landet, sier han. 

Veiselskap og statlig plan

Hvordan man kan endre kostnadstrenden har ikke Orten noe klart svar på, men han mener etableringen av Nye Veien kan være en del av løsningen. 

– Jeg tror mye av utfordringen i dag dreier seg om manglende forutsigbarhet. Når prosjekter i dag velges inn i NTP mangler de fremdeles finansiering. Ved å benytte oss av veiselskapet vil prosjekter kunne planlegges på en helt annen måte, og ha forutsigbar finansiering helt fra starten av, forklarer han. 

En annen utfordring Orten peker på er tidsbruk. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– I mange av dagens prosjekter har vi stor grad av lokal uenighet som gjør at prosjektene trekkes ut i tid, og blir dyrere. I fremtiden kommer vi til å bruke statlig plan i langt større grad. Det vil gi en mer helhetlig veibygging, kortere planleggingstid og dermed færre kostnadssprekker, forklarer han. 

Håper på gjennomgang

Orten er ikke alene om å bekymre seg over funnene i rapporten. 

– Uansett hva man mener om veibygging, så er det svært alvorlig hvis politikerne fatter så store beslutninger på sviktende grunnlag. Jeg forventer at den prisen som blir lagt frem for Stortinget faktisk viser oss hva det koster å bygge veien, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne. 

Hansson viser til at partiet er spesielt bekymret for kostnadsutviklingene i Ferjefri E39 og E18 vestkorridoren. 

– Med dagens regjering planlegges det samferdselsprosjekter som vil bli på mange hundre milliarder kroner i årene som kommer. Hvis kostnadene i tillegg blir enda høyere enn forventet vil fremtidens norske skattebetalere få en gigantisk ekstraregning, sier han. 

Og legger til at han håper regjeringen tar en gjennomgang av metodene som brukes for å regne seg frem til veikostnader. 

– Det må man gjøre. For å sikre at Stortinget får riktig, god og presis informasjon når vi skal gjøre viktige veivalg for norsk samferdselspolitikk.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.