ELBIL

Fjernvarme kan gjøre plass til hundrevis av elbiler i borettslag

Om en elkjele kan byttes ut med fjernvarme, kan svært mye effekt bli ledig til lading av elbil.

Lading av elbil
Lading av elbil Bilde: Mona Strande
Marius ValleMarius ValleJournalist
17. sep. 2018 - 05:10

Elbiler i borettslag er stadig en utfordring mange steder. Mens det for noen år siden kanskje var mest fokus på «Narvestad»-figurer som holdt igjen fordi de mente at elbiler var brannfarlige, er det nå trolig i størst grad kostnader som bremser.

Om borettslaget ikke har nok effekt inn via hovedinntaket sitt, må dette oppgraderes. Særlig i byene kan dette være et problem.

Hvis det ikke er nok effekt tilgjenglig i nærmeste trafostasjon må den oppgraderes. Slik systemet fungerer er det den kunden som utløser oppgraderingsbehovet som må betale for oppgraderingen.

Da skal det betales et anleggsbidrag, som i verste fall kan komme opp i millionklassen.

En elkjele kan bruke mye effekt. <i>Bilde:  Joachim Seehusen</i>
En elkjele kan bruke mye effekt. Bilde:  Joachim Seehusen

Kapasitet til hundrevis av elbiler

Fortum mener imidlertid å ha en løsning som kan hjelpe mange borettslag. Enkelte borettslag kan få frigjort effekt til å lade hundrevis av elbiler.

Ifølge Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortum, er det mange borettslag som bruker elkjeler for oppvarming. Disse varmer vann som sendes gjennom rør til radiatorer i leilighetene.

Det går med svært mye strøm til dette. Ved å bytte ut elkjele med fjernvarme, frigjøres all effekten som har vært brukt til elkjele. 

Fortum er tilbyder av fjernvarme gjennom Fortum Oslo Varme. De har kartlagt 150 borettslag i Oslo som bruker elkjeler til oppvarming, men tror det er mange flere enn dette i byen.

500 kilowatt

Disse elkjelene kan ha en effekt på mer enn 500 kilowatt. Så lenge effektbehovet er der, så er også hovedinntaket dimensjonert for det.

Dermed blir denne effektkapasiteten ledig om elkjelen fjernes. 500 kilowatt er effekt nok til 10 vanlige hurtigladere, eller 166 normalladere som leverer 3 kilowatt. Eller en blanding av disse.

Fortum selger selv ladestasjoner, og Mathisen anslår at de med 500 kilowatt kan sette opp et ladeanlegg hvor over 200 elbiler kan lade samtidig.

Fortum skal nå tilby skreddersydde løsninger til borettslag og sameier i Oslo, hvor de fjerner elkjele, installerer fjernvarme og setter opp ladeløsninger.

Stort behov i borettslag

Fjernvarme kan installeres i borettslag i alle de store byene. <i>Bilde:  BKK Bergen</i>
Fjernvarme kan installeres i borettslag i alle de store byene. Bilde:  BKK Bergen

– Behovet for elbillading har blitt stort blant beboere i borettslag. Det krever mye elektrisk effekt, men det er ikke tilgjengelig alle steder i byen. Konvertering til fjernvarme vil frigjøre elektrisk effekt som kan benyttes til lading av elbiler, sier Fredrik Dahl-Paulsen, leder for energisalg i Fortum Oslo Varme.

Fjernvarme leveres som varmt vann, og 70 prosent er fjernvarmen er basert på spillvarme fra avfall og kloakk i Oslo. Borettslag kan da få fornybar oppvarming og elbillading samtidig.

Hvor mye det vil koste et borettslag å tilknytte seg fjernvarme i snitt vil variere sier Dahl-Paulsen. Det kommer blant annet an på hvor langt det ligger fra fjernvaremenettet. Er det nært nok er det gratis å koble seg til fjernvarme. Er det langt unna kan det tilkomme et anleggsbidrag.

Aktuelt andre steder i landet

Han sier de har ute 170 tilbud om fjernvarme i Oslo alene. Det er mange som kan få installert dette. 

Hurtiglader fra Fortum Charge & Drive. <i>Foto:  Marius Valle</i>
Hurtiglader fra Fortum Charge & Drive. Foto:  Marius Valle

– Alle er kanskje ikke klare over at dette kan være en vinn-vinn-situasjon, sier Dahl-Paulsen.

Han tror ikke noen andre har et helhetsprodukt som gir fjernvarme og elbillading. Det betyr ikke at det ikke kan komme andre steder.

– Alle store byer har fjernvarme. Det er ikke noe i veien for at Fortum Charge & Drive kan gå i samarbeid med andre fjernvarmeselskaper også, men det kommer først i Oslo, sier han.

Veldig aktuelt for mange 

Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme, sier at kombinasjonen fjernvarme og elbillading er veldig relevant mange steder. Fjernvarmenett finnes mange steder, og kan spille en nøkkelrolle i elektrifisering i byene.

Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef Norsk Fjernvarme. <i>Foto:  Øystein Andreas Bjerke</i>
Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef Norsk Fjernvarme. Foto:  Øystein Andreas Bjerke

– Elbilen eksemplifiserer dette perfekt. Den trenger plass i distribusjonsnettet. I byene er det oppvarming som driver effektbruken. Da er kombinasjonen elbil og fjernvarme veldig lur, sier Mellvang-Berg.

Han sier at han kjenner til flere tilfeller hvor fjernvarme og elbillading sees i sammenheng.

Fra 2020 blir det også forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Det betyr i praksis et forbud mot oljefyr.

Mange borettslag vil da måtte finne et alternativ. Elkjele kan være et slikt, men det kan bli vanskelig å kombinere med ønske om å lade elbiler også.

Fjernvarmens posisjon i byene

– Dette er egentlig en trend i fjernvarmens posisjon i byene. Den rydder plass til elektrifisering ved å utnytte overskuddsvarme som allerede finnes i byene. Vi har begynt å snakke om dette som urban energi, sier han.

Oppvarming er en del av det. Kjøling er en annen. Om det skal «ryddes plass», så bør det velges en løsning som bidrar til å flytte energibruken året gjennom.

Som et apropos nevner Mellvang-Berg det nye landstrømanlegget til Agder Energi i Kristiansand. Der har Agder Energi Varme fått Enova-støtte til å bygge fjernkjøling, for å avlaste kraftnettet sommerstid, når landstrømanlegget vil føre til effektopper.

– Det viser hvordan fjernvarme og fjernkjøling kan kutte kostnader i kraftnettet. Det blir dyrt å dekke effekttopper i kraftnettet, så dette er et bra samspill, sier han.

Selv om det i denne sammenhengen er Fortum som har tatt føringen, og sitter i en unik posisjon ved å være involvert i både ladeløsninger og fjernvarme, tror han at ladeselskaper og fjernvarmeselskaper vil komme til å inngå samarbeid andre steder også.

– Borettslag sitter vanligvis ikke med stor kompetanse på energisystemløsninger og er avhengig av god rådgivere. Valg av oppvarmingsløsning må sees i en større sammenheng. Med oljefyrforbud og behov for eilbillading blir det veldig aktualisert, sier Mellvang-Berg.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.