OLJE OG GASS

– Et menneske døde på grunn av regelforvirringen. Mange kunne strøket med

Forbundsleder Leif Sande er ikke den eneste som krever at Petroleumstilsynet granskes.

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg, forbundsleder i Industri Energi Leif Sande og Bellona-leder Frederic Hauge mener alle at Petroleumstilsynet bør granskes.
Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg, forbundsleder i Industri Energi Leif Sande og Bellona-leder Frederic Hauge mener alle at Petroleumstilsynet bør granskes. Bilde: Statoil/Line Lønning/Scanpix/Ole K. Helgesen
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
5. des. 2016 - 14:40

Forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande, krever at Petroleumstilsynet (Ptil) må bli gransket av Riksrevisjonen.

Det var NRK som først meldte om dette forrige uke. Flere foreninger og organisasjoner stiller seg nå bak Sandes krav. Andre mener det blir en feil fremgangsmåte.  

Til Teknisk Ukeblad understreker Sande at han er sterkt kritisk til Ptils arbeidsmetoder i tiden der de alvorlige hendelsene har hopet seg opp på sokkelen.

– Det går ikke an at Ptil bare observerer det som skjer uten å foreta seg noe, og uten å fortelle oljeselskapene at de er på gale veier, sier Sande til Teknisk Ukeblad. 

Goliat-problemene

Som Teknisk Ukeblad og flere andre medier har skrevet om både i 2015 og 2016, har antallet alvorlige hendelser på sokkelen blitt flere og flere. Dette mener Sande at Riksrevisjonen nå bør granske.

– De kan granske departementenes underliggende virksomheter, både rundt gjennomføring av politiske vedtak og rundt eget regelverk, sier forbundslederen.

Frederic Hauge, leder i Bellona, har krevd at Riksrevisjonen gransker Petroleumstilsynet. <i>Foto: ESPEN LEIRSET</i>
Frederic Hauge, leder i Bellona, har krevd at Riksrevisjonen gransker Petroleumstilsynet. Foto: ESPEN LEIRSET

Industri Energi er ikke den eneste som mener at Ptil bør granskes. Tidligere i år krevde Bellona det samme. Bakgrunnen var alle problemene på Goliat-plattformen.

– Noe av det verste i denne saken er at Petroleumstilsynet har gitt tillatelse til oppstart på en plattform som ikke er ferdig. Det gjør at arbeiderne ikke føler seg trygge, og at det er betydelig risiko for en storulykke. Slik skal vi ikke ha det på norsk sokkel, uttalte Bellona-leder Frederic Hauge den gang.  

Fagforeningen Safe mener det vil være fornuftig at Riksrevisjonen tar en gjennomgang. Men nestleder Roy Erling Furre mener Leif Sande benytter seg av uheldig ordbruk.

– Jeg har delte meninger angående spørsmålet om granskning. Spørsmålet er ikke behandlet av våre styrende organer. Men vi synes nok også at Ptil kunne reagert raskere og sterkere på siste tids hendelser.

– I dette tilfellet vil det være naturlig med en gjennomgang fra Riksrevisjonen for å se hvordan Ptil fungerer innen de rammer de har blitt gitt. Noen må kontrollere kontrollørene, sier Furre til Teknisk Ukeblad.

Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet. <i>Foto: Line Lønning</i>
Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Foto: Line Lønning

– Stiller oss bak

Naturvernforbundet forteller Teknisk Ukeblad at de stiller seg bak kravet om å granske tilsynsmyndigheten.

– Dette er nok et krav vi kan stille oss bak. Det er en svært alvorlig trend vi har hatt, særlig det siste året, med ulykker på norsk sokkel. Dette er en utvikling som går i feil retning, sier leder I Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Hun sier at en av de tingene de er bekymret for, er at det ikke ser ut til at Statoil og de andre store oljeselskapene lærer av feilene de gjør.

– Vi er bekymret for at risikoforståelsen, også i ledelsen i oljeselskapene, er alt for dårlig. Og her er det helt klart at Petroleumstilsynet burde vært langt mer aktiv overfor oljeselskapene enn hva vi oppfatter at de er, sier Lundberg.

– Ikke et veiskille. Vi er godt inne på den gale veien

Petroleumstilsynet har lenge vært forsiktige med å komme med konklusjoner rundt årsakene til at ulykkesfrekvensen øker, men har ofte nøyd seg med å stille spørsmålet om ”sikkerheten står ved et veiskille".

Leif Sande i Industri Energi sier at han har fortalt om sine bekymringer direkte til Petroleumstilsynet, blant annet på en konferanse i regi av Ptil.

– Der sa jeg blant annet at det for Industri Energi lenge har vært klart vi ikke bare står ved et veiskille, men at vi er godt inne på den gale veien.

Forbundsleder i Industri Energi er hard i kritikken mot Petroleumstilsynet. <i>Foto: Ole K. Helgesen</i>
Forbundsleder i Industri Energi er hard i kritikken mot Petroleumstilsynet. Foto: Ole K. Helgesen

– Siden 2013 har næringen hatt et ekstremt fokus på kostnadskutt og effektivitet. Det rapporteres om sterkt arbeidspress, at folk blir sagt opp mens arbeidsmengden ikke reduseres, at de leies inn igjen gjennom vikarbyråer eller som midlertidige. Og analyser av arbeidsmiljøet etter bemanningskutt gjennomføres ikke, ifølge Sande.

Han hevder at Petroleumstilsynet lener seg på trepartssamarbeidet, noe han mener er problematisk.

– Trepartsamarbeidet vil ikke fungere om ikke det presses på gjennom myndighetene. Arbeidsgiverne har styringsrett, vi har resignasjonsplikt. Når myndighetene prøver å likestille oss i makthierarkiet må det gå galt, sier Sande til Teknisk Ukeblad.

 – Mange kunne ha strøket med

Sande peker videre på dødsulykken på COSL Innovator ved årsskiftet i fjor.

– Her ble det ingen gjennomgang av Ptils rolle. Først ga de pålegg for for liten air gap. Deretter trekker de pålegget tilbake og sier reglene har vært utydelige. Men Ptil har jo gitt samsvarsuttalelse til riggen.

– De sier en samsvarsuttalelse ikke er en godkjenning, men at det gis når de har tillit til at riggen kan jobbe innen norsk regelverks rammer. Men hvordan kan de gi en slik uttalelse når de ikke engang selv vet hva regelverket er? Hvem har skapt usikkerhet om regelverket? Et menneske døde på grunn av regelverksforvirringen. Mange kunne ha strøket med, sier han.

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om han mener at Ptil har delvis skyld i konsekvensene av ulykken, sier han at det er nettopp slike svar en granskning kan få svar på.

– Det vet jeg ikke. Derfor ber jeg om at de – og kanskje også de andre godkjenningsaktørene kikkes i kortene. 

Urolige fagforeninger

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med flere fagforeninger om problematikken. Organisasjonen Lederne sier at de ikke tror løsningen ligger i ekstern granskning.

– Vi er foruroliget over alle de potensielt kritiske hendelsene offshore. Men vi mener løsningen ligger i videre tett og likeverdig samarbeid mellom oss som arbeidstakerrepresentanter, arbeidsgivere og myndighetene ved Ptil. Ikke ved eksterne granskninger, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne.

Han understreker dog at de har vært kritiske til hvordan Ptil håndterte Goliat-problemene.

– Heldigvis ser det ut til at Ptil har reagert raskt på de siste hendelsene offshore, men vi har tidligere vært kritisk til hvordan Ptil fulgte opp advarslene fra ansatterepresentanter i Eni Norge forut for at Goliat måtte stenge produksjonen.

– Selskapene må ikke kutte i sikkerheten til tross for lav oljepris. Vi følger med og er bekymret for utviklingen av sikkerhetsnivået når det er krisetider i bransjen, sier Hov.

Teknas president Lise Randeberg sier at de ikke har konkret informasjon om hendelsene den siste tiden som gjør at de kan vurdere om Ptil bør granskes eller ikke.

– Vi er opptatt av at Ptil til enhver tid må ha tilstrekkelig kompetanse, slik at tilsynet kan gjøre jobben sin. Vi er også opptatt av at bedriftene selv har et selvstendig ansvar for at den operative virksomheten til enhver tid drives på en forsvarlig måte, sier Randeberg.

Nito opplyser at de ikke har tatt stilling tilspørsmålet.

TU Ekstra: - EU kan spare 100 milliarder euro i året på å droppe gass til oppvarming

Ptil: – Det blir litt for enkelt

Teknisk Ukeblad har fått grundige svar fra Petroleumstilsynet og kritikken fra Leif Sande. Du kan lese hele tilsvaret fra Petroleumstilsynet i denne saken.

– Hvorvidt vi bør granskes eller ikke, synes vi ikke er opp til oss å svare på, sier pressetalskvinne Eileen Brundtland til Teknisk Ukeblad.

Hun peker likevel på at Ptil blir kikket i kortene allerede. Sist ved Engen-utvalget i 2013.

– Nå er det satt i gang et forprosjekt til ny stortingsmelding om HMS, som skal inneholde vurderinger av sikkerhetsarbeidet og situasjonen i næringen. Vi blir kikket i kortene og det forholder vi oss til, sier Brundtland.

– Synes du kritikken fra Sande er uberettiget og urettferdig?

– Jeg forstår at Sande merker presset som er i næringen nå, og at han ønsker en sterk tilsynsmyndighet. Der er vi helt på linje. Samtidig blir det litt for enkelt å hevde at vi ikke gjør noe. Vi har gjort den jobben vi er satt til å gjøre. Vi har ført tilsyn med næringen og vi har gitt tydelig beskjed når vi har funnet brudd på regelverket, sier hun. 

– Vi står midt i en krevende tid. Nå har vi lansert vårt hovedtema for 2017, og det er at trenden skal snus. De siste to årene har vært preget av alvorlige hendelser, og nå maner vi næringen til å ta tak. Det er viktig å understreke at vi skal være en pådriver. Men det operasjonelle ansvaret vil og må alltid ligge hos selskapene.

Les resten av tilsvaret fra Ptil her. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.