DE HAVILLAND VAMPIRE

Dette veteranflyet skapte trøbbel på Gardermoen

Fire passasjerfly fikk kollisjonsvarsel under innflyging til OSL.

Dette Havilland Vampire med registrering LN-DHZ forstyrret innflygingen til OSL da det fløy oppvisning på Flydag på Kjeller 25. mai 2008. Her er veteranflyet sammen med to F-16 ved Rygge samme år. (Bilde: Per Erlien Dalløkken)
LN-DHZ er malt i Luftforsvarets farger med merkingen PX-M. Det var i tjeneste i det sveitsiske flyvåpenet fram til 1990, og har i dag tilhold på Rygge. (Bilde: Per Erlien Dalløkken)

Fire passasjerfly fikk kollisjonsvarsel under innflyging til OSL.

Mens publikum koset seg på den årlige flydagen på Kjeller, var det mer hektisk for flygerne i flere passasjerfly og flygelederne på Oslo kontrollsentral.

Et Vampire veteranfly fløy oppvisning, men forstyrret samtidig innflygingen for fem passasjerfly.

Den gamle jetjageren var såpass nær passasjerflyene at fire av dem fikk varsel fra kollisjonsvarslingssystemet (TCAS) mens de var i ferd med å lande sørfra på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

– Den ubetenksomme manøvreringen førte til uakseptable forstyrrelser av innflygingen til Gardermoen, og til unødig stress og ekstrabelastning for lufttrafikktjenesten, skriver Statens havarikommisjon for transport (SHT) i sin rapport som ble offentliggjort torsdag.

Les også:

Hun reddet fire liv da propellen falt av

Mistet propellen i lufta  

– Uvanlig hendelse

Hendelsene skjedde da Flydag på Kjeller ble arrangert søndag 25. mai i 2008.

Som vanlig var et av høydepunktene oppvisning med et de Havilland Vampire av omtrent samme type som den som i 1948 ble Luftforsvarets første jetjager.

Det aktuelle flyet er en sveitsiskbygget toseter fra 1959.

Flygeren hadde meldt inn at han skulle fly et såkalt flatt program under det kontrollerte luftrommet i høyder opp til 2 500 fot, men ifølge rapporten var Vampiren ved seks tilfeller over 2 500 fot, og ved ett tilfelle innenfor Gardermoen kontrollsone (CTR).

Etter at Vampire-flyet i tur og orden hadde vært i konflikt med et Fairchild Swearingen SA-227 Metro III fra North Flying, et Boeing 737-300 fra Norwegian, et B737-600 fra SAS og to B737-700 fra samme selskap, ble Kjeller-tårnet advart fra Oslo Approach Sektor Planner om at de var like ved å kreve at flystevnet på Kjeller ble avsluttet.

– Det uvanlige med denne hendelsen er at manøvreringen av ett enkelt luftfartøy førte til en serie med lufttrafikkhendelser og luftromskrenkelser, skriver havarikommisjonen.

Les også:

Norsk havarikommisjon møtte taushet i USA

Satte motorene i revers i lufta  

– Ikke kollisjonsfare

Norwegian-besetningen rapporterte om at Vampire-flyet var "ganske nære", mens et av SAS-flyene var midt i den siste svingen for å stille opp flyet mot rullebanen for landing da de ifølge rapporten "så en Vampire som pekte nesa mot seg".

Tre av flyene fikk automatisk beskjed om å foreta unnvikelsesmanøvre ("climb, climb") fra kollisjonsvarselssystemet. Et av flyene fikk trafikkveiledning fra TCAS-systemet.

SHT har studert radarbilder og lyttet til forklaringene fra de involverte partene, og konkluderer med at det ikke var noen reell kollisjonsfare i noen av tilfellene.

Det betyr dersom flygerne om bord i passasjerflyene hadde valgt å ikke lytte til TCAS, ville det likevel ikke skjedd noen kollisjon.

Derfor er hendelsen nedgradert fra alvorlig luftfartshendelse til luftfartshendelse.

Flydagen på Kjeller er blitt arrangert fire ganger siden 2008, og det har ikke blitt rapportert om tilsvarende hendelser.

Les også:

Én fallskjerm reddet fire liv

Her er de beste WWII-jagerne  

Derfor havarerte Super Pumaen

Mustang-flyger spilte russisk rulett

Nær totalhavari etter slaps og glemsel

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå