SAMFERDSEL

Dette kan tvinge Oslo til å velge mellom Fornebubanen og ny E18

Oslo og Akershus må love at biltrafikken inn mot byen ikke går opp, hvis Regjeringen skal spleise på ny bane til Fornebu.

METRO MELLOM MAJORSTUEN OG FORNEBU: Slik har man tidligere forestilt seg en av stasjonene på den forgjettede Fornebubanen.
METRO MELLOM MAJORSTUEN OG FORNEBU: Slik har man tidligere forestilt seg en av stasjonene på den forgjettede Fornebubanen. Bilde: Placebo Effects for Ruter
22. okt. 2014 - 09:13
Vis mer

Oslo og Akershus jubler over at Regjeringen bevilger 25 millioner kroner i neste års statsbudsjett til å starte planleggingen av Fornebubanen.

Forutsetningen er at Oslo og Akershus inngår en såkalt "helhetlig bymiljøavtale" med Regjeringen. Avtalen skal blant annet sikre at trafikkveksten ut og inn av hovedstaden skjer med kollektiv, sykkel eller gange - slik Stortinget har blitt enig om.

Trafikknøtt

Samtidig har Teknisk Ukeblad omtalt hvordan Statens Vegvesens anbefaling for ny E18 vest for Oslo vil føre til at biltrafikken Kø-marerittet E18 skal utvides. Men etter et par år vil det være like ille - fra rundt 90.000 kjøretøy ved Høvik i dag til mellom 110.000 og 120.000 i 2030.

Ny E18 ligger allerede inne som et prioritert prosjekt i Oslopakke 3, en samferdselspakke som finansieres av bompenger, stat og kommunene.

Dermed sitter de ledende politikerne i fylkene igjen med en hard trafikknøtt å knekke, før de kan gå til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hente penger.

Les også: Kø-marerittet E18 skal utvides. Men etter et par år vil det være like ille

Nei til bilvekst

Samferdselsbyråd Guri Melby i Oslo forutsetter at en ny E18 vest for byen ikke øker biltrafikken ut og inn av byen, og at Stortinget ikke vil vedta et prosjekt som fører til slik vekst.

Politikerne i hovedstaden legger til grunn det nasjonale klimamålet om at all trafikkvest skal skje med sykkel, gange eller kollektiv, ifølge Melby.

– Vegvesenets hovedrapport om ny E18 viser betydelig vekst i biltrafikken i det anbefalte forslaget. Hvordan kan man bygge den nye motorveien, og samtidig nå dette klimamålet?

– Prosjektet er ennå ikke vedtatt av Stortinget. Oslos holdning er iallfall klar, at målet fra Klimaforliket ligger fast. Det finnes også tiltak som gjør at en utbygging ikke bidrar til trafikkvekst, hevder Melby.

Byråden mener at kollektivfelt og sykkelvei i begge retninger, samt tettstedsutvikling kan være slike tiltak som demper trafikkveksten.

Dette ligger imidlertid allerede inne som forutsetninger for trafikkberegningene som er gjort i Vegvesenet-rapporten om ny E18.

Denne viser en økning fra 90.000 ÅDT til opp mot 120.000 ÅDT frem mot 2030 i det anbefalte alternativet.

Les også: Regjeringen vil bruke flere hundre millioner på en vei som ikke er vedtatt  

Ruter har sett på alternative stoppesteder for en fremtidig metro til Fornebu.
Ruter har sett på alternative stoppesteder for en fremtidig metro til Fornebu.

Viktig Oslopakke

Kommunen venter nå på at staten skal ta initiativ til forhandlingene om en bymiljøavtale. Avtalen vil trolig bygge på Oslopakke 3, der E18 Vestkorridoren er et prioritert prosjekt.

– Hele poenget med en bymiljøavtale er å få statlige penger til å realisere Fornebubanen. Vi er avhengig av disse midlene for å få det til, så dette er ekstremt viktig, sier Melby.

Samferdselsbyråden understreker imidlertid at Oslopakke 3 er verdt mer enn pengene som staten sier de vil stille opp med til bygging av Fornebubanen.

Pakken inneholder massive tiltak innen både kollektiv og vei i hovedstadsområdet. Hun mener at det vil være mulig å få til både denne pakka og en bymiljøavtale.

– Det er viktig å ikke sette Oslopakke 3 på spill. Da når vi iallfall ikke klimamålene, mener Melby.

Kronikk: Slik kan trafikkutfordringene til Oslo løses

Restriktive biltiltak

Ifølge Statens vegvesen skal bymiljøavtalen sørge for at restriktive tiltak for biltrafikk er avklart og at arealplanleggingen er i tråd med nasjonale mål.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet mener at den viktigste forskjellen fra dagens «transportpakker» som Oslopakke 3 er at nettopp arealplanleggingen får en sterkere stilling.

Avtalene skal sørge for at man får mest mulig miljøeffekt og efektiv transport ut av de nye kollektivsatsingene.

– For Fornebubanen er det viktig å sikre at det blir bygd rikelig med boliger og næringsbygg langs traseen. Det blir ikke hager på ett mål langs denne kollektivlinjen, for å si det på den måten, uttaler Aarset.

I de nåværende belønningsavtalene for kollektivtrafikk er det ikke lagt like sterke føringer på tiltak som bymiljøavtalene legger opp til.

Overføringene er heller ikke like store. Saken blir en annen når staten nå vil bidra enda sterkere økonomisk, ved at belønningsavtalene slås sammen med bypakker som Oslopakke 3.

– Når vi skal betale halve regningen, må vi også kunne ha meninger om hvordan kommunene skal legge til rette for fortetting rundt kollektivprosjektene, sier Aarset.

Les også: 25.000 mennesker skal jobbe på Fornebu. Kun halvparten får mulighet til å reise kollektivt

Statens vegvesens forslag til ny E18 og tilhørende lokalvei vil gi betydelig økt kapasitet.
Statens vegvesens forslag til ny E18 og tilhørende lokalvei vil gi betydelig økt kapasitet.

Mindre biltrafikk andre steder

Statssekretær Aarset innser at trafikkveksten med et nytt og større veisystem vest for Oslo, er en utfordring dersom man skal nå det ambisiøse målet om at biltrafikken inn mot storbyen ikke skal øke.

– Totalt sett ligger dette målet fast. Da må man ha trafikkreduksjon andre steder, sier Aarset.

Han peker på at Oslo har klart å stagge biltrafikken gjennom en sterk satsing på kollektivsystemet.

Han tror at fortsatt satsing på jernbane og bedret togtilbud vest for byen vil kunne hindre en utvikling der biltrafikken øker, tross ny E18.

– Det er også en grense for hvor mange biler det er plass til i byen, selv om det blir bedre kapasitet på E18, sier statssekretæren.

Tror på E18 i bymiljøavtalen

Aarset tror en ny E18 som innebærer sterk vekst i biltrafikken vil kunne være en del av en ny bymiljøavtale.

Han mener det også avhenger av om man teller med trafikken som passerer gjennom Oslo, og at en eventuell vekst i denne trafikken rammer det vedtatte målet om nullvekst.

Transportøkonomisk institutt har tidligere påpekt her i TU at dette er en liten del av trafikken inn mot Oslo. Brorparten av trafikken på E18 er lokale reiser i Asker og Bærum.

Aarset vil ikke forskuttere innholdet i en bymiljøavtale, men tror det skal være mulig å lande en bymiljøavtale tidsnok til at pengene til planlegging av Fornebubanen vil bli utbetalt i 2015.

–  Veisjef Terje Moe Gustavsen leder disse forhandlingene. Det har vært innledende samtaler. For Oslos vedkommende satser vi på å komme i gang med reelle forhandlinger i løpet av høsten, opplyser Aarset.

Les også:

Dette er teknologien som kan få Frp-ministeren til å droppe veibygging

Toleddet bussmonster kommer til Norge

«Fjordby» utenfor Oslo skal romme 150.000 mennesker  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.