SAMFERDSEL

Dette kan bli Oslos nye kollektivløsning

Nye tunneler til enten t-bane eller tog? Nye ekspress- og regionbusser? Det er blant konseptforslagene til nytt kollektivsystem i hovedstaden.
Nye tunneler til enten t-bane eller tog? Nye ekspress- og regionbusser? Det er blant konseptforslagene til nytt kollektivsystem i hovedstaden. Bilde: NTB scanpix/Håkon Jacobsen/montasje
19. juni 2014 - 07:00

KVU OSLO-NAVET

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot, og gjennom, Oslo.

Et samarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter.

Oppdragsgiverne er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Norconsult har fått oppdraget om å gjennomføre KVU-en.

De er bedt om å se spesielt på behov for ny T-banetunnel og/eller jernbanetunnel under Oslo sentrum.

I tillegg til selve KVU-en skal det gjennomføres egne teknisk-økonomiske vurderinger av baneløsninger.

DE ULIKE KONSEPTENE

A. Konsept uten nye tunneler.

B. Med ny jernbanetunnel.

C. Med ny T-banetunnel.

D. Både ny jernbane- og T-banetunnel.

E. Konsept med ne tunneler og andre tunnelløsninger i Oslo-området.

F. Konsept som eventuelt utvikles i KVU-arbeidet

Onsdag presenterte prosjektgruppen som jobber med utviklingen av det fremtidige kollektivtilbudet i Oslo, en sammenstilling av 120 konsepter og delkonsepter som kom inn ved verkstedet for to uker siden.

– Mange av forslagene som kom inn var gode. Vi har nå brukt mye tid på å gå igjennom forslagene, og der at en del av dem bærer preg av at det er veldig fokus på å få tegnet linjene. Men at de mangler forklaring på hvordan de skal fungere i en sammenheng, sier prosjektleder fra Norconsult Terje B. Grennes.

Verkstedet var det tredje av tre verksteder i forbindelse med konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom hovedstaden.

Mange forslag

I hovedsak går forslagene som kom inn på konsept A, B og C.

Når det kommer til konsept A, som går på konsept uten nye tunneler, har deltakerne sett på muligheten for å effektivisere eksisterende infrastruktur.

– Det har kommet inn mange gode innspill. Mange foreslår at ekspressbusser og regionbusser må ta mye av veksten i stedet for jernbane uten ny tunnel. Utover det er det en del forslag om superbusstraseer, konsepter hvor trikk og bybane må ta veksten i stedet for t-bane. Og om store bussruter gjøres om til bybane og trikk, forteller Lars Petter Nesvåg, konseptansvarlig fra Norconsult.

Konsept B går ut på å legge trasé for ny jernbanetunnel.

– Det er foreslått traséer parallelt med dagens tunnel der forslaget går ut på å lage fire spor mellom Oslo S og Lysaker. Så er det foreslått traséer mellom Oslo S og Lysaker som går på nord- eller sørsiden av dagens trase. Og konsepter som legger inn en pendel Sør-Nord med et indre og ytre alternativ. I tillegg er det noen traseer Nord utenom Oslo S og en gruppe som ser på mer vendekapasitet på tog fra øst, sier han.

Hvilke alternativer som kan tas i bruk kommer ifølge Nesvåg helt an på om det skal legges opp til frakt av gods eller ikke.

Les også: Tysk ekspert mener kollektivtilbudet i Oslo er for godt

Her er forslagene til ny jernbanetunnel. Norconsult

Kan bli fremtidsløsningen

Konsept C går ut på å lage ny t-banetunnel i Oslo.

– Her er det foreslått trasé parallelt med dagens tunnel, med fire spor mellom Tøyen og Majorstuen, nye traséer Øst-Vest, Nordøst-vest, Nord-Sør og tverrforbindelser, sier Nesvåg.

Nesvåg ser ikke bort fra at noen av forslagene kan bli fremtidens kollektivløsning i hovedstaden.

– Det kommer an på hvordan gruppene nå klarer å beskrive at de er helhetlige og dekker hele behovet for kollektivsystemet i Oslo, sier han.

Etter verkstedet skal arbeidsgruppen som jobber med konseptvalgutredningen sile forslagene ytterligere. Den endelige rapporten vil legges frem 1. mai.

Her er alle forslagene som kom inn til nye t-banetraseer i Oslo. Norconsult
Les også:

Norge har 3 av de 5 mest kø-plagede byene i Norden

– Trikken er uten tvil det beste transportmiddelet i Oslo

På syv timer prosjekterte 16 ingeniører 20 kilometer vei  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.