SAMFERDSEL

Derfor bruker de tre år på oppgradere to små gater i Oslo sentrum

Like ved Stortinget.

I 2017 skal Prinsens gate være toveis trikkegate og Tollbugata toveis bussgate.
I 2017 skal Prinsens gate være toveis trikkegate og Tollbugata toveis bussgate.Bilde: Mari Gisvold Garathun

Prosjektet i korte trekk:

  • Etablering av toveis trikk med dobbeltspor i Prinsens gate fra Fred Olsens gate til over Wessels plass
  • Etablering av to stoppesteder for trikken i Prinsens gate.
  • Etablering av nye spor i krysset Prinsens gate Akersgata slik at traseen  mot Rådhusplassen beholdes.
  • Oppgradering av fortau i Prinsens gate i henhold til estetisk plan (universell utforming) med granittheller. Innebærer stedvis bredere fortau, med mer plass til gatemøblering og aktiviteter.
  • Etablere ren bussgate i Tollbugata med toveistrafikk. Eksisterende trikkeinfrastruktur fjernes.
  • Oppgradering av fortau i Tollbugata er ikke med i prosjektet.
  • Vann- og avløpsrør skal byttes ut og oppgraderes i Prinsens gate, Øvre Slottsgate, Nedre slottsgate og Akersgata.

I 2014 ble all bil- og busstrafikk flyttet bort fra Prinsensgate i Oslo.

Gaten, som tidligere har vært en av byens hovedgater for kollektivtrafikk, er nå stengt frem til desember 2017.

Les også: Nye byggkrav gjør småhus 150.000 kroner dyrere

Bedrer fremkommeligheten

Formålet med oppgraderingen av gata er å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i hovedstaden.

Frem til nå har trikken kjørt vestover i Prinsens gate og østover i parallellgata Tollbugata. De to gatene har begge vært enveiskjørte og vært åpne for både trikker, busser og biler.

Ifølge Oslo kommune blokkerer de ulike transportmidlene for hverandre i rushtiden, og gjør gatene til flaskehalser for kollektivtrafikken gjennom sentrum.

– Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet for kollektivpassasjerer, gående og øvrige myke trafikanter i Kvadraturen, sier prosjektleder Jan Vidar Husby.

Les også:  Forskere klør seg i hodet over mystisk kumlokk-fenomen

Ny infrastruktur

Det er ikke bare konfliktene mellom transportmidlene som er årsak til de store oppgraderingene. Også trikkeskinnene har stort behov for fornyelse.

– Dagens infrastruktur for trikk har et stort oppgraderingsbehov. Ved å legge nye skinner samtidig som man skiller trikk og buss vil i tillegg levetiden på den nye trikkeinfrastrukturen øke betydelig fordi skinnegangen i liten grad trafikkeres av annen trafikk, sier Husby.

Han mener i tillegg gatene i kvadraturen er også nedslitte at de har behov for en estetisk oppgradering.

– Prosjektet vil bidra til byutvikling i området gjennom bedre tilrettelegging for myke trafikanter, sier han.

Les også: 12 megadammer som endret verden

Prinsensgate
Med helt egne trikketraseer håper Oslo kommune den nye infrastrukturen vil leve lenger enn dagens. Mari Gisvold Garathun

Gamle avløpsrør

Samtidig som gaten graves opp skal flere hundre meter med gamle vann- og avløpsrør byttes ut i tråd med regjeringens nye graveregler.

– Vann- og avløpsnettet i Prinsens gate og Tollbugata har ledninger som er 80-120 år gamle. Med så gamle ledninger er det økt risiko for brudd på ledningsnettet, sier Husby. 

Ettersom trikkeskinnene legges på en betongplate, er det derfor hensiktsmessig å bytte vann- og avløpsledningene samtidig med anleggsarbeidene i Prinsens gate.

– En utskifting av vann- og avløpsledningene separat, og senere etter at Prinsens gate er oppgradert, ville øke kostnadene forbundet med reparasjoner av lekkasjer og brudd på ledningsnettet og fordyre utskiftingen av ledningene, sier prosjektlederen.

Les også: Dette kan bli Norges første innendørs skianlegg

Prinsensgate
Samtidig som gata rustes opp legges det nye vann- og avløpsrør i området. Mari Gisvold Garathun

Hensyn til trikken

Grunnen til at oppgraderingene skal ta hele tre år, er ifølge Husby kompleksiteten i prosjektet.

– Prosjektet er komplekst og tidkrevende på grunn av omfattende arbeider, men også fordi naboprosjektene til Stortinget påvirker vår fremdrift og løsning, sier han. 

Siden trikken skal gå i hele byggeperioden, må arbeidet gjøres fasevis slik at ikke hele gaten må stenges av samtidig.

– En ansvarlig prosjektering og gjennomføringsplan betyr også at det tas hensyn til naboer, butikker og gårdeiere, blant annet ved å opprettholde innkjøringer og gangpassasjer, vareleveringsmuligheter og annet, sier Husby.

– Er det ingen måte å gjennomføre oppgraderingen av det som sees på som en av Oslos viktigste kollektivgater raskere?

– Dette kan ikke gjøres raskere uten å rokke ved de rammene prosjektet jobber under eller uten å skape uforholdsmessig store ulemper for naboer, butikker, gårdeiere og kollektivpassasjerer.

Les også: Her er de fire alternativene til ny kollektivløsning i Oslo

Prinsensgate
Arbeidet må gjøres fasevis siden trikken skal gå under hele perioden. Mari Gisvold Garathun

Usynlig arbeid

Prosjektet, som skal koste oppimot en halv milliard, har tidligere blitt kritisert for å være for dyrt.

Husby er ikke enig i at prislappen på oppgraderingen er for høy.

– Prosjektet er stort og omfattende, som nevnt tidligere, og vær også klar over at det inkluderer mye arbeid i grunnen, som ikke blir «synlig» etter gaten er ferdigstilt, sier han.

Og viser til at kjellere i flere gamle gårder rundt gata skal senkes/tilpasses slik at betongplate og trikkeanlegg skal få plass.

– I tillegg skal som sagt vann- og avløpsrør i Akersgata, Øvre Slottsgate, Nedre Slottsgate og Prinsens gate skiftes ut, sier Husby.

Prosjektet finansieres over Oslopakke 3 og belønningsordningen, med unntak av Vann- og avløpsetatens andel som er gebyrfinansiert.

Les også:

20 prosent av hovedveiene mellom Oslo og Bergen vil gå i tunnel

Tjener rått på bombrikker - nå blir de belønnet med teknologipris

Stavangers nye elbusser skal kjøre opptil 350 kilometer om dagen