MF Hydra - Norled - hydrogenferge

Den første hydrogenfergen kommer til Norge i november

Skroget til det som kan bli verdens første hydrogendrevne bil- og passasjerferge taues til Westcon Yard i løpet av november. Hydrogenferge to kommer til våren, men da først med biodieseldrift.

Fergen MF Hydra som Norled skal bygge ferdig ved Westcon Yard. Om et drøyt år skal den i drift med brenselcelle og flytende hydrogen. (Illustrasjon: LMG/Norled)
MF Hydra er designet av LMG Marin. Den er 82,4 meter lang, 16,75 meter bred og skal ha plass til 299 personer, 80 biler og 10 vogntog. (Illustrasjon: LMG/Norled)
Ny ferge på Finnøysambandet: MF Hidle bygges som diesel-mekanisk med Volvo-motorer som er beregnet på biodiesel. Neste høst kan den bygges om til hydrogen og brenselcelledrift med støtte fra EU-prosjektet Flagship. (Illustrasjon: Norled/LMG)
Skroget til MF Hidle tar form ved Ada Yard i Istanbul, Tyrkia. Bildet er fra sommeren 2020. I mai 2021 skal den inn på Finnøysambandet som diesel-mekanisk før ombygging til hydrogen og brenselcelledrift. (Foto: Flagship)

Skroget til det som kan bli verdens første hydrogendrevne bil- og passasjerferge taues til Westcon Yard i løpet av november. Hydrogenferge to kommer til våren, men da først med biodieseldrift.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Norled har fire ferger under bygging i Tyrkia ved to forskjellige verft. To av dem kan skrives inn i historien som de første med hydrogen som drivstoff.

Byggingen er preget av korona-situasjonen, men skal ifølge Norleds prosjektledere være så si i rute.

Begge sambandene er i Rogaland.

Dette er prosjektene:

To ferger til Rv 13 Hjelmeland-Nesvik-Skipavik:

  • 1 batterielektrisk
  • 1 hydrogendrevet brenselcelle/batterielektrisk

To ferger til Finnøy-sambandet:

  • 1 diesel-mekanisk (biodiesel)
  • 1 diesel-mekanisk – klargjort for hydrogen/brenselcelle

De to Hjelmeland-fergene bygges ved et skrogverft og skal taues til Norge i høst for utrusting. Et skrog skal etter planen taues i september og neste i november.

De to fergene skal inn på Rv 13 Hjelmeland-sambandet og blir elektriske. Det er skrog to som blir ferdigstilt som hydrogenferge. 

Batterier først

Westcon Yard i Ølen skal bygge ferdig de to fergene. De er designet av LMG Marin i Bergen og skal ha plass til 299 personer og 80 biler. Fergene blir 82,4 meter lange og 16,75 meter brede.

En av fergene skal ha 100 prosent batteridrift, mens den andre skal gå minst 50 prosent av tida på brenselcelle og hydrogen, resten på batteri. 

Hjelmeland-ferger

Lengde: 82,4 meter
Bredde: 16.75
Dypgang: 2,8 meter
Passasjerer: 299
Biler: 80
Vogntog: 10

Tank med LH2 og brenselcelle plassert ute på øverste dekk.

Den første skal etter planen gå inn som batteriferge på Rv 13 i mai, mens hydrogenfergen settes i drift i løpet av høsten. Statens vegvesen har tidligere opplyst oktober, men korona-pandemien kan medføre noen forsinkelser.

Norled og samarbeidspartnerne Linde og Ballard baserer teknologien på flytende hydrogen, som er ansett å være svært krevende og dyrere enn trykksatt.

Les også

Lærdom

Vegvesenet ønsker å trekke lærdom med bruk av flytende hydrogen, som er best egnet på lange strekninger. Det kan også være et aktuelt nullutslipps drivstoff for store skip som skal trafikkere lengre strekninger. 
Fergen skal drives minst 50 prosent av tida med brenselcelle. 

Prosjektleder Ivan Østvik i Norled sier at skrogproduksjonen ved verftet Norse har grei framdrift, til tross for korona.

– De har hatt noen bemanningsutfordringer og forsinkelser, men vi kan ta inn igjen det ved Westcon i Ølen, sier Østvik til TU.

Norled har hatt egne inspektører på plass i Tyrkia hele tiden. De har ufrivillig fått et noe lengre opphold enn planlagt. Ifølge Østvik har også DNV GL og Sjøfartsdirektoratet fulgt opp byggingen ved verftet etter planen.

EU-støtte

Ved Ada Yard i Istanbul begynner Finnøyfergene å ta form. Fergene skal døpes MF Hidle og MF Ombo. Det er MF Hidle som etter planen skal bygges om til hydrogendrift. 

Ombyggingsprosjektet er støttet av EUs Flagship-prosjekt. Brenselcelleleverandøren Ballard er med i prosjektet. Norled planlegger bruk av trykksatt hydrogen opp i 250 BAR og trykkbeholdere med totalt 600 kilo hydrogen.  

Prosjektleder Hilde-Kristin Sæter i Norled sier at endelig avgjørelse om det bli hydrogendrift ikke er tatt ennå.

– EU-støtten er ikke alene nok til å dekke hele ombyggingskostnaden. Vi må ha budsjett og alt det tekniske på plass før det gis endelig klarsignal, sier Sæter til TU.

Les også

Lite strøm

Begge fergene leveres våren 2021 som dieselmekaniske med to motorer i hver ende. De er klargjort for brenselcelle med tanke på både struktur, styrke, brann, ventilasjon og arealplanlegging.

Fra 1. januar 2021 starter en ny anbudsperiode for sambandet, som Norled allerede har i dag.  Etter planen skal de to fergene settes inn på Finnøy-sambandet Judaberg-Helgøy i løpet av mai. 

Norled vant anbudet basert på bruk av biodiesel. Motorene er levert av Volvo Penta.

Kun batteridrift var ikke aktuelt. Kraftnettet i området har ikke nok kapasitet og en utbygging for å styrke det blir for dyrt. 

Tar ut Volvo

Ombygging til hydrogen kan da skje i løpet av høsten, fortrinnsvis ved et verft i Europa, og helst i Norge.

– Mye kan gjøres mens fergen er i drift, men et lite verkstedopphold blir det selvsagt, sier Sætre.

Ved ombygging til hydrogen, må en motor i hver ende fjernes og de gjenværende kobles til generator. 

Finnøysambandet – Flagship-prosjektet

MF Hidle/MF Ombo

Kapasitet: 199 personer/60 biler

Lengde: 74 meter

Bredde: 14 meter

Daglig drift: 140 nm (260 km. 19 timer/døgn)

MF Hidle med hydrogen:

H2-forbruk: 460 kg/døgn (ikke bekreftet)

Sammenlignet med 1.900 liter biodiesel/døgn

H2-lagring: 600 kg/250 bar – bunkring daglig

Kraftsystem: 3x200kW PEM brenselcelle fra Ballard

Batterikapasitet: 0-500 kWh (under vurdering)

Brenselcelle, hydrogentanker og batterier må også etterinstalleres.

Norled vil ikke opplyse i detalj hvor mye dyrere det er å bygge om og drifte fergen med hydrogen og brenselcelle.

Noe fordel har Norled av å ha to hydrogenprosjekter.

– Alt er mye dyrere når man skal gjøre det for første gang. Vi trekker på og utveksler lærdom fra Hjelmeland-prosjektet, sier Sætre.

Norge og forsprang

Norled ser ut til å skaffe seg et forsprang på hydrogen i maritim virksomhet. Flere norske bedrifter er med på teknologiutviklingen som kan være gull verdt i framtida.

Westcon Yard og Westcon Power & Automation er blant dem. Hydrogenekspert Steffen Møller-Holst i Sintef tror det er viktig at byggeverftet også er norsk, for å bidra til å beholde det norske forspranget på hydrogenrelatert maritim teknologi.

– Det er best å beholde mest mulig av kontraktene i verdikjeden her i landet. Kompetansen bygges opp i alle ledd, fra design, regelverk, konstruksjon, komponenter, utstyr og system, sa Møller-Holst til TU i fjor.

Teknologidirektør Sigvald Breivik i Norled støttet opp om Møller-Holst sitt syn og viste til hvordan Norleds bygging av batterifergen Ampere i 2015 har banet veien for over 80 batteriferger i Norge seks-syv år etter.

EU-plan

Hydrogen og brenselceller er sammen med ammoniakk pekt ut som aktuelle nullutslippsdrivstoff også for større skip. Så langt er det ikke mange andre land som har kommet like langt. Det kan fort endres.

EU har lansert en svært ambisiøs plan for hydrogen, med både mål og milepæler. Den norske regjeringen la før sommeren fram sin strategi, som ikke inneholdt noen konkrete mål eller planer, men ble omtalt som en god situasjonsbeskrivelse. 

Norsk Hydrogenforum og Sintef påpeker i en TU-podcast i sommer at Norge har de beste forutsetninger, men må hive seg rundt om vi skal holde tritt.

Les også

Kommentarer (26)

Kommentarer (26)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå