KRAFT

Da statens miljøsatsing på vei ble en del av Enova, hoppet flere nøkkelpersoner av

Bekymret for at kompetansen forsvinner.

Transnovas fagråd er bekymret over at nøkkelpersoner i Transnova ikke ble med over i Enova når de to nå er slått sammen.
Transnovas fagråd er bekymret over at nøkkelpersoner i Transnova ikke ble med over i Enova når de to nå er slått sammen. Bilde: NTB scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
15. jan. 2015 - 13:18

1. januar overtok Enova ansvaret for å redusere miljøutslippene fra transportsektoren, en oppgave som tidligere har tilhørt Transnova.

Bakgrunnen for sammenslåingen var å sikre en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk.

«Noe bekymring»

Det var Enovas administrerende direktør fornøyd med.

– Overføringen av Transnovas oppgaver til oss betyr også at det nå er mer midler tilgjengelig for gode klimaprosjekter i transportsektoren, sa administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad i en pressemelding i forrige uke.

I et brev fra Transnovas fagråd til Samferdselsdepartementet uttrykker de imidlertid bekymring for Transnovas posisjon.

Fagrådet er oppnevnt av Samferdselsdepartementet og består av en bredt sammensatt gruppe av fagpersoner som tilhører organisasjoner som på ulike vis er aktive innenfor transportsektoren.

«Det er med noe bekymring vi registrerer at det sterke fagmiljøet i Transnova ser ut til å svekkes, ved at flere nøkkelpersoner ikke blir med inn i den nye organisasjonen. Dette må vi ta til etterretning, men det blir derfor enda mer påkrevet å få til en overgang som sikrer at fagmiljøet ikke blir ytterligere svekket – hverken i volum eller kompetansemessig.», skriver rådet.

Les også: Ny EU-lov: Norge kan trenge 24.000 flere elbilladere på seks år

Tre hoppet av

Transnova var organisatorisk knyttet til Teknologiavdelingen i Statens vegvesen. Enovas kommunikasjonssjef Eiliv Flakne opplyser til Teknisk Ukeblad at de ansatte i Transnova fikk valget mellom å fortsette å jobbe i Statens vegvesen eller bli med over til Enova.

Av de ti ansatte valgte tre å bli i Statens vegvesen, mens sju arbeider ulike steder i Enova, fortsatt med transport.

– Slik kan du si at vi har ivaretatt kompetanseoverføringen. Vi er ganske trygge på at vi har fått kolleger som er kompetente på sitt felt, sier Flakne.

Enova har styrt størsteparten av sine virkemidler ut i fra et mål om å spare energi eller å skaffe til veie ny fornybar energiproduksjon, og de har vært målt på det.

Slike mengdebaserte mål vil ifølge brevet fra Transnovas fagråd innebære at «en velger tiltak som gir mest for pengene på kort sikt».

Dyrt i begynnelsen

Fagrådet påpeker at transporttiltakene ofte kan være kostbare i starten, for så å bli billigere etter hvert som volumene øker.

«En viktig rolle for Transnova har vært å bidra til å få tiltakene over den første kostbare kneika, slik at teknologien eller konseptet kan testes ut og den første ekspansjonen iverksettes. Med en utvidelse av ansvarsområdet, er det avgjørende at Enova nå også blir målt på reduksjon i fossil energibruk og reduserte CO2-utslipp, og ikke minst potensialet for reduksjoner som følge av de pilotprosjekter og initiativ som skal støttes.», skriver fagrådet.

Les også: Her fyrer man mest med ved i Norge

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Ikke bare teknologiutvikling

Løsningene på utfordringen i transportsektoren består ifølge fagrådet ikke bare av å oppnå en overgang til ladbare kjøretøyer eller utvikling av annen generasjons biodrivstoff.

Den består i tillegg av endringsprosjekter som ikke har med teknologiutvikling å gjøre, for eksempel økt bruk av kollektivtransport, reduksjon av transportbehov, elektrifisering av varetransport i byer og tilrettelegging for sykkel og gange.

«Vi vil minne om betydningen av denne typen prosjekter, pilotarbeid og initiativ i arbeidet med en bredt anlagt omlegging i transportsektoren – en omlegging som handler om mye mer enn støttesatser til elbiler og diskusjon om tilgang til kollektivfelt eller ei», skriver fagrådet.

Fagrådet er også opptatt av at det med sammenslåingen også følger «ressurser som står i forhold til de utfordringene som skal løses».

De minner om at det nettopp er i transportsektoren potensialet for reduksjon i klimagassutslippene er størst i Norge.

«Lavutslippssamfunnet vil kreve en sterk omlegging i transportsektoren, og dette må formes og forseres gjennom et sterkt Enova med utvidet mandat som er godt tilpasset den type prosjekter som samferdselssektoren vil kreve.»

Les også: Drive-by-varmefoto avslører energi-syndere

Sikre helheten

Leder for fagrådet, Trond Moengen i Norges forskningsråd, har tro på at Transnovas oppgaver vil bli ført videre i Enova på en god måte.

– Når Enova får dette ansvaret, er jeg trygg på at transport kommer til å få en tydelig plass når Enovas mandat skal revideres, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Slagkraftig satsing

Enova er eid av Olje- og energidepartementet, og det er politikerne som til syvende og sist bestemmer hva Enova skal gjøre og prioritere.

Teknisk Ukeblad har spurt Samferdselsdepartementet om de mener det er fare for at Transnovas kompetanse smuldrer bort fordi folk slutter.

Vi har også spurt om det er grunn til å frykte at Transnovas arbeidsoppgaver nedprioriteres til fordel for mer målbar, kortsiktig sparing av kilowattimer.

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet svarer dette på epost:

«Mange av oppgavene i Transnova har hatt grenseflater til Enovas virksomhet. Omorganiseringen vil legge til rette for en mer helhetlig og samordnet virkemiddelbruk. Sju av Transnovas ansatte har blitt med over til Enova, og transport vil inngå i kjernen av Enovas virksomhet.

Olje- og energidepartementet, i samråd med blant annet Samferdselsdepartementet, arbeider med å justere avtalen med Enova. Dette vil legge til rette for en slagkraftig satsing på alle områder, også miljøvennlig transport. Enova disponerer betydelige midler gjennom Energifondet, og denne finansieringen vil legge bedre til rette for en langsiktig og forutsigbar satsing enn årlige bevilgninger over statsbudsjettet, slik Transnova hadde».

Les også: 

Å varme opp vann med strøm: – Som å dusje i champagne

Ny undersøkelse: Politikerne har misforstått hvorfor folk vil spare energi

Ga opp tidevanns-satsing i Norge - nå skjer det i Skottland  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.