OLJE OG GASS

Brottsjøen som endret riggnæringen

Det var en helt alminnelig dag på Trollfeltet, men plutselig smalt en kjempebølge inn i riggen COSL Innovator.

Ulykkesriggen: Innovator gikk for egen maskin inn til basen ved Ågotnes utenfor Bergen nyttårsaften i fjor. Tilsammen 17 lugarer var ødelagt av bølgen i tillegg til skader på gratingpaneler og kabelgater. Foto: Ptil
Ulykkesriggen: Innovator gikk for egen maskin inn til basen ved Ågotnes utenfor Bergen nyttårsaften i fjor. Tilsammen 17 lugarer var ødelagt av bølgen i tillegg til skader på gratingpaneler og kabelgater. Foto: Ptil
27. des. 2016 - 05:55

Det var en helt alminnelig dag. Ordene tilhører kaptein Henning Bruvik. Han befinner seg om bord på COSL Promoter ute på Trollfeltet i Nordsjøen der de driver med boring for Statoil.

Til Teknisk Ukeblad forteller han om hva som skjedde for snart et år siden, lille nyttårsaften 30. desember 2015, om bord på søsterriggen COSL Innovator (CI): 

En brottsjø traff riggen og én av de ansatte omkom momentant da bølgen slo inn vinduet på lugaren. 

– Jeg skjønte med en gang at dette var havet

– Det var vanlig vintervær, men nok til at det var bevegelse i riggen. Derfor hadde vi stengt dekket for ferdsel og tatt riggen opp i sikkerhetstilstand. Det var ettermiddag og vi skulle snart ha et ledermøte for å forberede neste arbeidsdag, men plutselig smalt det. Jeg kjente det på riggen. Dette var noe helt annet enn det vi forventer.

Kapteinen: Henning Bruvik er tilbake på Trollfeltet som plattformsjef på COSLPromoter. – Jeg føler meg trygg her, sier han.
Kapteinen: Henning Bruvik er tilbake på Trollfeltet som plattformsjef på COSLPromoter. – Jeg føler meg trygg her, sier han.

– Har du opplevd noe liknende?

– Nei, aldri.

– Ble du redd?

– Nei, mer overrasket. Vi ble tatt på senga som man sier. Oi, hva skjedde nå?

– Tenkte du på skipskollisjon?

– Nei, her var det ikke bare risting, jeg skjønte med en gang at dette var havet. Vi lå frakoblet brønnen og drev med vedlikehold, og ble skubbet ut av posisjon slik at alarmen på posisjoneringssystemet gikk. Jeg løp til rorhuset og så at det var vann på dørken i korridoren utenfor dagrommet jeg satt i.

106 om bord

Med utslåtte vinduer og dører: Riggen COSL Innovator ble truffet av kjempebølge og en person omkom. Her er riggen på vei inn til basen på Ågotnes 31. desember i fjor.
Med utslåtte vinduer og dører: Riggen COSL Innovator ble truffet av kjempebølge og en person omkom. Her er riggen på vei inn til basen på Ågotnes 31. desember i fjor.

Kaptein Henning Bruvik har mange år bak seg på sjøen. En borerigg styres av sjøfolk, men har mannskap og ansatte fra en rekke selskaper.

Til sammen var det 106 personer om bord da den bratte kjempebølgen slo inn i riggen. Som plattformsjef måtte Bruvik iverksette innøvde beredskapsplaner.

I Petroleumstilsynets granskingsrapport beskrives «faktisk konsekvens» slik:

«En person omkom. Han oppholdt seg på lugaren sin på nedre dekk. Han døde momentant da bølgen slo inn vinduet på lugaren. I tillegg ble fire personer lettere skadd. To av disse fikk kutt og hodeskader og ble innlagt på sykehus. Disse hadde oppholdt seg på lugarene sine. CI fikk omfattende skader på til sammen 17 lugarer og korridorer fordelt på to dekk, babord side forut. 6 vinduer på nedre dekk og 11 vinduer på midtre dekk ble trykket inn».

Flere kunne mistet livet

Om den potensielle konsekvensen står følgende:

«Det materielle skadeomfanget innvendig i de berørte lugarer samt tilstøtende korridorer tilsier flere tap eller skade på menneskeliv under ubetydelig endrede omstendigheter. Hendelsen inntraff på et tidspunkt hvor det oppholdt seg få personer i skadet område. De skadde kunne også fått forverret personskade/død under ubetydelig endrede omstendigheter».

I snart et år har ulykken hatt hovedfokus for ledelsen i COSL Drilling Europe, datterselskapet til China Oilfield Services med hovedkontor i Beijing. CEO Jørgen Arnesen er glad for at han har kinesiske eiere.

– De har støttet oss i hele denne vanskelige perioden. Når markedet er så dødt som nå, er det godt å ha sterke finansielle eiere. Fokuset for eierne har vært at vi må gjøre nødvendige modifikasjoner på alle våre rigger i henhold til nytt regelverk fra DNV GL. Å få riggene godkjent var viktig for oss.

COSL måtte si opp 230 ansatte da Statoil 7. mars i år terminerte kontrakten med COSL Innovator og suspenderte søsterriggen COSL Promoter.
Nå er Promoter i full drift ute på Trollfeltet igjen, mens Innovator og Pioneer ligger ved Coast Center Base(CCB) på Ågotnes i Fjell kommune utenfor Bergen.

– Begge disse holdes varme, det vil si at vi har folk om bord for å holde alle systemene i gang, slik at vi på kort tid er klare for nye oppdrag.

Da alarmen gikk

Historisk hendelse: – Vi og resten av næringen har lært av ulykken, sier konsernsjef Jørgen Arnesen. Foto: Tormod Haugstad.
Historisk hendelse: – Vi og resten av næringen har lært av ulykken, sier konsernsjef Jørgen Arnesen. Foto: Tormod Haugstad.

Men la oss gå tilbake til ulykkesdagen 30. desember i fjor. Da var Arnesen på hytta i Sirdal for å forberede nyttårsfeiring.

– På ettermiddagen ble jeg oppringt av beredskapsvakten om at det hadde vært en hendelse om bord på COSL Innovator. En halv time senere fikk jeg en ny telefon om at det var vann om bord på riggen og at folk var skadet. Da var det bare å kaste seg inn i bilen og kjøre inn til kontoret, forteller Arnesen.

På Forus har COSL et eget beredskapsrom. For selskapet ble det viktig å koordinere redningsarbeidet i nært samarbeid med Statoil, som også etablerte pårørendesenter på Sandsli i Bergen.

Kaptein Henning Bruvik besluttet tidlig at man skulle evakuere ikke-kritisk personell fra riggen før man tok denne inn til CCB på Ågotnes.

– Vi øver mest på hendelser som kan skje på riggen, men dette var en situasjon vi ikke var forberedt på. Jeg er imponert over hvordan dette ble håndtert av de som var om bord. Når en bølge slår inn vinduer og dører, sier det seg selv at det blir dramatisk, men både kaptein og mannskap har fått mange positive tilbakemeldinger på hvordan de håndterte hendelsen.

– Hvorfor var man ikke forberedt på at en slik bølge kunne komme?

– At vi skulle få vann inn på riggen gjennom vinduene skulle i teorien ikke kunne hende. Vi har forberedt oss på kollisjon med skip, helikopter og bølger som klatrer opp under dekket vertikalt. Dette er den første hendelsen med en slik horisontal bølge som slår rett mot boligdekket på en rigg. I så måte var dette en historisk hendelse. 

Nye krav etter ulykken

Nytt regelverk

Den ene bratte bølgen som slo ut vinduene, drepte en person og skadet fire andre, klokka 16.38 den nest siste dagen i 2015, har utløst nye krav til riggnæringen. 

Tidligere er riggene analysert og klasset primært med tanke på vertikale bølger som slår opp under dekkboksen. Nå har DNV GL utarbeidet nye retningslinjer(OTG-13) for analyse av design og strukturell styrke også med tanke på horisontale bølgekrefter.

DNV GLs direktør for Offshore Classification, Ernst Andre Meyer, sier til TU at de nye retningslinjene har vært ute på høring og at det vil ta to år før de er implementert. På rigger med for lite «air gap», det vil si for liten avstand mellom bølgetopp og dekkboks basert på bølgedata i det området hvor riggen skal operere, må alle eksponerte vinduer fjernes umiddelbart. En rekke parametre for design, struktur og målinger for oppdrift og bevegelse er tatt inn i OTG-13.
DNV GL krever ny dokumentasjon av «air gap» fra alle de ca. 100 riggene de har klasset. Meyer regner med at det andre store klasseselskapet, American Bureau of Shipping(ABS) må gjøre det samme i mangel av egne standarder.

DNV GL har etter ulykken innført nye krav til beregning av «air gap» (avstand mellom vannlinjen og nederste dekk) og styrkeberegninger for horisontale bølgekrefter.

Samtlige riggeiere må dokumentere air gap, og de som ikke har tilstrekkelig avstand mellom sjø og dekkboks må sveise igjen vinduer og åpninger med stål.

COSL Innovator er en halvt nedsenkbar flyttbar DP 3-rigg, det vil si at den er designet for både dynamisk posisjonering og forankring. Den seiler under Singapore-flagg, men er designet av Global Maritime i Stavanger og klasset av DNV GL.

Riggen er bygget for å operere i Nordsjøen og analyser har vist at den har et såkalt negativt air gap på fire meter i enkelte sjøtilstander. Det vil si at den er testet og godkjent selv om avstand mellom dekk og sjø ikke er større enn at bølgetopper vil slå opp i dekkboksen.

Egentlig årsak

Foto: Illustrasjon: Lina Merit Jacobsen

Ifølge Petroleumstilsynets gransking har ikke horisontale bølgeslag mot dekkboksen tidligere vært inkludert i DNVs analyser, selv om negativt air gap var identifisert.

«Betydningen av horisontale bølgeslag ser ut til å ha blitt underkommunisert i designprosessen. Det er Ptils vurdering at ovennevnte forhold er bakenforliggende årsaker til ulykken», heter det.

Tilsynet påpekte i sin rapport 8. april at riggens dekkboks på hendelsestidspunktet ikke var dimensjonert for å motstå horisontale bølgelaster av en slik størrelse som inntraff.

– Hendelsen har gitt ny kunnskap om horisontale bølgekrefter som det er viktig å ta lærdom av. At riggen ikke var designet i henhold til gjeldende regelverk reagerte vi kraftig på siden riggen var klasset av DNV og godkjent av både Sjøfartsdirektoratet og Ptil, sier konsernsjef Jørgen Arnesen.

Modelltest: COSL har gjennomført 210 hundreårs-stormer i havbassenget til Marintek for å finne ut om det kan komme en horisontal bølge som kraftig at den skader dekkboksen. De erfarte at det var mulig, noe som nå endrer reglene for klassifisering av borerigger og plattformer. Foto: COSL.
Modelltest: COSL har gjennomført 210 hundreårs-stormer i havbassenget til Marintek for å finne ut om det kan komme en horisontal bølge som kraftig at den skader dekkboksen. De erfarte at det var mulig, noe som nå endrer reglene for klassifisering av borerigger og plattformer. Foto: COSL.

Tre måneder senere trakk Ptil tilbake pålegget og sine påstander om at design og dimensjonering ikke var i henhold til regelverket, og bekreftet at «det ikke forelå avvik fra byggeforskriften på ulykkestidspunktet.»

Før dette skjedde tok COSL initiativ til omfattende modellforsøk ved Marinteks havbasseng i Trondheim. Testprogrammet ble gjennomgått av Statoil og DNV GL. Deretter kjørte COSL en modell av CI-riggen gjennom 20 stormer der man forsøkte å gjenskape kjempebølgen fra ulykkestidspunktet.

– Vi klarte ikke å gjenskape bølgen. Vi testet også 210 såkalte hundreårs-stormer i ulike tilstander. Det vil si en storm som bare forventes å oppstå en gang i løpet av hundre år, sier VP Operations i COSL, Lage Nordby, til Teknisk Ukeblad.

Ekstreme bølger

Fjernet: Samtlige vinduer på de to nederste dekkene på COSL Innovator er nå sveiset igjen med stål. Foto: COSL.
Fjernet: Samtlige vinduer på de to nederste dekkene på COSL Innovator er nå sveiset igjen med stål. Foto: COSL.

I Nord-Atlanteren beregnes en hundreårs-storm å få en signifikant bølgehøyde på 17,3 meter, som er et snitt av 33 prosent av de høyeste bølgene. På Trollfeltet er største signifikante bølgehøyde litt over 14 meter.

Ved en operasjon ved Færøyene i 2012 var bølgehøyden 26 meter uten at COSL-riggen fikk problemer. Ulykkesbølgen som traff CI gjorde skade på riggens dekkboks opp til 19,4 meter over vannlinjen.

– I testbassenget kjørte vi den verste kombinasjonen av bølgehøyde og bølgeperiode som er ventet i et hundreårs perspektiv for vårt design. I disse testene erfarte vi at det faktisk er mulig å få bølgekrefter opp på den horisontale delen av dekkboksen, sier Nordby.

Dette ga dem helt nye erfaringer som tidligere ikke var vurdert med tanke på design og regelverk.

– For å sette disse forsøkene i perspektiv vil det kunne være omtrent 20 prosents sjanse for at våre rigger med en levetid på 20 år vil kunne oppleve en av de hundreårs-stormene vi testet i bassenget.

Samtlige rigger, også det store antallet som ligger i opplag, blir nå gjenstand for en ny vurdering fra DNV GL.

– Vi igangsatte tidlig arbeidet med å modifisere våre rigger. Vinduene er sveiset igjen og strukturen i dekkboksen forsterket. Riggene er nå godkjent utfra nytt regelverk uten operasjonsbegrensninger, sier Arnesen.

– Et sterkt, men godt møte

Det var 106 personer om bord da alarmene gikk overalt på CI lille nyttårsaften i fjor. Klokken var 16.38 da bølgen smalt inn i boligdekket, slo inn vinduer og dører. 44 personer ble evakuert ved hjelp av redningsmann, mens 62 personer ble værende om bord. 

Jørgen Arnesen, Lage Nordby og HR-direktør i selskapet, Osvald Borgen, kjørte til Bergen nyttårsaften for å møte de ansatte om bord.

– Det ble et sterkt, men godt møte med de ansatte. De var veldig preget av hendelsen. To sjømannsprester var da allerede om bord. De var viktige for å bearbeide det som har skjedd samt å håndtere sorgprosessen med et dødsfall.

Den omkomne var 53 år gamle Rune Morten Narvåg. Han hadde jobbet i Aker Solutions i 37 år og var teamleder offshore, stasjonert ved subseavdelingen på Ågotnes.

En dag i april neste år vil kolleger holde en minnestund ute på Trollfeltet. Da skal brønnen som de hadde stengt før ulykken, åpnes igjen. Når «juletreet» senkes ned for å plasseres over brønnen, vil det ha påmontert en plakett til minne om Narvåg.

Familien ønsker ikke å uttale seg om ulykken, men sier til TU at de setter pris på dette initiativet.

Økonomisk tap

Forsterket: Også vinduene for sjøoffiserene på øverste dekk er forsterket etter ulykken. Flaggstaten Singapore krever at det skal være mulig å se ut. Foto: COSL.
Forsterket: Også vinduene for sjøoffiserene på øverste dekk er forsterket etter ulykken. Flaggstaten Singapore krever at det skal være mulig å se ut. Foto: COSL.

COSL Innovator hadde 4,5 år igjen av kontrakten da Statoil terminerte den i begynnelsen av mars. Med en dagrate på rundt 350.000 dollar er det et økonomisk tap på flere milliarder. I tillegg er markedet for nye oppdrag nærmest dødt.

Flere fagforeninger mente Statoil sviktet sitt samfunnsansvar da de terminerte kontrakten, og COSL-ledelsen vil fremdeles ikke utelukke at de vil forfølge saken juridisk.

– Vi hadde ønsket at Statoil sto last og brast med oss i den krevende perioden. I stedet mistet 230 personer jobben – en voldsom påkjenning for disse og deres pårørende. Og vi mistet mye god kompetanse, sier Arnesen.

Han viser til at COSL-riggene på Trollfeltet har levert helt på topp når det gjelder produksjon og kvalitet på brønnoperasjoner. Promoter ble kåret til
«Rig of the year 2015» av Statoil rett etter termineringen.

– Det vil helt sikkert skje værbaserte hendelser igjen

Kaptein Henning Bruvik var ikke i tvil om at han ville ut på havet igjen. Flere av de som opplevde brottsjøen, er nå om bord på Promoter.

– Ulykken fikk et trist utfall som har preget oss lenge. Nå er vi er opptatt av å gjøre en best mulig jobb med et verktøy som er testet og klasset i henhold til nytt regelverk.

– Er det noen som har reagert på de ikke lenger har vindu på lugaren?

– Nei, ingen. Vi hadde nok heller fått reaksjoner om det fortsatt hadde vært vinduer der. De føler seg tryggere nå, de skal jo bare sove der. Mange vil sikkert si at dette burde vært gjort tidligere, men det er lett å være etterpåklok.

– Du frykter ikke en ny kjempebølge?

– Nei, jeg har vært på havet i mange år og hørt om mange hendelser som ikke helt lar seg forklare. Det vil helt sikkert skje værbaserte hendelser igjen, men jeg føler meg helt trygg om bord her. 

Politiet ennå ikke ferdig med etterforskningen

Politiadvokat Lars Fredrik Bråten ved Sør-Vest politidistrikt sier at politiet ikke vil bli ferdig med etterforskningen før nyttår.

– Det gjenstår ennå noen avhør før innstillingen vår vil være klar, sier Bråten til Teknisk Ukeblad.

Petroleumstilsynet påpekte flere forhold i sin granskingsrapport, blant annet følgende:

  • HMS-regelverket setter krav til klaring mellom dekk og bølgetopp (air gap) dersom riggens overbygg ikke er dimensjonert for å tåle bølgeslag. For CI ble det gjort ulike beregninger av air gap med forskjellige resultater i designfasen. Ptil mener at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til to av analysene og at dette kan ha hatt betydning for skadeomfanget.
  • Ptil mener bølgen som traff var steil, men at værforholdene var innenfor det riggen er designet for å tåle. Derfor knytter det seg størst usikkerhet til den relative posisjonen mellom bølge og rigg.
  • Under designutviklingen fra 2005 til 2008 ble det skiftet eiere og designselskaper med uoverenstemmelser og mangelfull kommunikasjon mellom aktørene, blant annet når det gjelder tilgang på dokumentasjon.
  • Riggens overbygg med vinduer var ikke dimensjonert for å tåle horisontale bølgelaster på tross av at riggen ikke hadde positivt air gap.
  • Under mønstring da alarmen gikk fungerte ikke opptellingssystemet tilfredsstillende. Det gikk 40 minutter før man hadde oversikt.
  • Det var ikke brukt riktig boltekvalitet for innfesting av vinduer.
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.