Boreal og Wärtsilä samarbeider - vil designe og utvikle verdens første hydrogenferge

Boreal har valgt partner for design og utvikling av hydrogenferge for Statens vegvesen.

Boreal og Wärtsilä samarbeider - vil designe og utvikle verdens første hydrogenferge
Boreal og Wärtsilä letter på designsløret for det som kan bli verdens første hydrogenferge. Illustrasjon: Wärtsilä

Rederiet har allerede reservert «Hydrogen» som skipsnavn. Boreal Sjø konkurrer med Norled og Fjord1 om utviklingskontrakten med Statens vegvesen.

De tre rederiene har frist med innlevering av tilbud i august 2018. Målet er at verdens første H2-drevne ferge skal være i drift i 2021 på sambandet Hjelmeland-Skipavik-Nesvik.

To vil være først

Parallelt med Vegvesenets konkurranse, er Fiskerstrand med partnere i gang med å utvikle H2-drevet ferge i et Pilot-E-prosjekt. Både Fiskerstrand og Vegvesenet sier at de vil være først ute. 

Boreal har vært gjennom prekvalifisering for konkurransen, og er nå sammen med Wärtsilä i dialogfasen med Statens vegvesen. Partene er i sluttfasen med det endelige konseptet. Daglig leder Ove Wilhelmsen i Wärtsilä Ship Design sier at utfordringene er å håndtere gassen på en trygg måte.

Gasskompetanse

– Vi vet at gass lekker og hydrogen er ekstremt lett. Vår erfaring med design av skip med LNG til framdrift av skip er nyttig. Vi har også erfaring med prosessen for å få godkjenning fra myndighetene, sier Wilhelmsen til TU.

Han mener at Wärtsiläs samlede tunge kompetanse innen hele feltet fra prosess, logistikk og til framdrift på skip, har stor overføringsverdi. Wärtsiläs gassekspertise i Asker bygger opp kompetansen på hydrogen.

– Vi har også et stort nettverk av eksterne kompetansemiljøer og leverandører vi kan dra nytte av, sier Wilhelmsen.

Logistikk

Sammen med Boreal jobbes det med å legge opp hele verdikjeden fra H2-produksjon, transport, lagring, bunkring og håndtering om bord.

De to andre leverandørene er i gang med de samme øvelsene.

Boreal Sjø har ansatt Ivan Fossen som prosjektleder. Ifølge Wärtsilä var han en av nøkkelpersonene under utvikling av verdens første batteridrevne bil- og passasjerferge «Ampere». Også den er et resultat av utviklingskontrakt med Statens vegvesen.

Konsernsjef Kjetil Førsvoll i Boreal mener at hydrogenferger vil være en viktig løsning på veien mot lav- og nullutslippsteknologi innen transport i framtida.

– Boreal ønsker å være med på å videreutvikle denne type løsninger, sier han i  en pressemelding.

Ove Wilhelmsen er enig.

– Vi har stor tro på hydrogen for skip og bygger opp kompetansen, sier han til TU.