ENERGI

Ber regjeringen om å gripe inn på Frøya

Kommunestyret stanset vindkraftutbygging i tolvte time. Trønderenergi taper 500.000 kroner per dag.

11. april - elleve dager etter at byggingen skulle ha begynt - stanset Frøya kommunestyre byggingen av den planlagte vindparken i regi av Trønderenergi og Stadtwerke München. Nå risikerer kommunen å bli erstatningspliktige.
11. april - elleve dager etter at byggingen skulle ha begynt - stanset Frøya kommunestyre byggingen av den planlagte vindparken i regi av Trønderenergi og Stadtwerke München. Nå risikerer kommunen å bli erstatningspliktige. Foto: Ronny Dybdahl Teigås

– Statlig plan er den eneste sikre måten å få en rask avklaring på, altså en beslutning som ikke kan ankes. Siden Frøya kommune risikerer erstatningsplikt er det i alles interesse at avklaringen skjer raskt, sier kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem.

Han påpeker at et vedtak fra Fylkesmannen eller rettsapparatet kan ankes og trekkes ut i tid.

– Og i dette tilfellet haster det, fordi hver dag innebærer en halv million kroner i ekstra kostnader, sier Eidem. 

Regjeringen har grepet inn før

Han bekrefter at det fortsatt er aktuelt å sende denne regningen videre til Frøya kommune, og om nødvendig gå rettens vei.

Dette handler også om troverdigheten til konsesjonssystemet

Bengt Eidem, Trønderenergi

– Ja, vi mener at kommunens vedtak er rettsstridig, så det er et høyst aktuelt alternativ. Nå er det også i vår interesse at dette blir avklart så raskt som mulig og med en minst mulig regning. Akkurat nå er juristene på alle sider de eneste som profitterer på denne saken.

Statlig plan, altså at olje- og energidepartementet (OED) griper inn og overstyrer kommunen, har blitt brukt i vindkraftsaker før. I 2017 stoppet Gjesdal kommune utbyggingen av Skurvenuten vindpark hvor Asko var utbygger. Da omgjorde OED kommunens vedtak.

– Det er åpenbart at OEDs særregel for statlig plan er utformet nettopp for slike tilfeller som på Frøya. Skurvenuten er et relativt sammenlignbart eksempel. Det handlet også om en kommune som ombestemte seg sent i prosessen, sier Eidem.

– Mannskapene står klare til å jobbe

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem. Foto: Trønderenergi

Den gangen brukte OED 2,5 måneder på å fatte vedtak om statlig plan. Eidem mener det bør gå raskere denne gangen.

– Nettopp fordi det er så store kostnader, og fordi en ulovlig aksjon skal ikke stoppe lovlige prosjekter. Vi har inngåtte kontrakter og egne mannskaper som står klare til å jobbe videre. Dette handler også om troverdigheten til konsesjonssystemet. Det er laget en særregel nettopp for dette, og det er viktig at den sikkerhetsventilen brukes, sier Eidem.

Dette er konflikten

I 2013 ga Olje- og energidepartementet endelig tillatelse til å bygge ut vindkraft på Frøya.

I 2016 ga Frøya kommune dispensasjon fra sin arealplan, så utbyggerne kunne starte. Kommunestyret ga ingen tidsfrist, men en slik dispensasjon varer vanligvis i tre år.

I januar i år ble det klart at Stadtwerke München går inn med penger, og Trønderenergi kan starte utbyggingen.

28. mars fikk Trønderenergi detaljplanen fra NVE og 1. april ankom de Frøya med sine anleggsmaskiner.

Der ble de hindret av demonstranter i seks døgn og 7. april var det tre år siden kommunens dispensasjon ble gitt.

11. april 2019 vedtok Frøya kommunestyre at tidsfristen var gått ut og at Trønderenergi har mistet sin dispensasjon.

Demonstrantene, anført av Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet, har også krevd at arbeidet stanses fordi det ble satt i gang før klagefristen på NVEs detaljplan var gått ut. Trønderenergi mener det er vanlig prosedyre, og at klager om turbinplassering og -høyde kan behandles selv om anleggsveien er påbegynt.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) svarer ikke på TUs spørsmål om hvordan han ser på bruk av statlig plan, og om hvor lang tid en slik behandling vil ta. I stedet skriver han at «Olje- og energidepartementet har nettopp mottatt anmodningen fra Trønderenergi. Den vil bli forelagt for Frøya kommune. Når kommunen har fremmet sitt syn på saken, vil departementet behandle anmodningen om statlig plan på ordinær måte».

Ordføreren: Ikke uventet

Ordfører i Frøya kommune, Berit Flåmo (Ap), sier at det «ikke er uventet» at Trønderenergi nå ber OED om å gripe inn.

– Vi er spente på hva de vil gjøre. Vi vet at det kan ta tid, og at mange ting må på plass før statlig plan kan brukes. Dette er nytt for oss, så vi avventer hva som kommer fra OED, sier Flåmo.

Hun sier at kommunen nå ikke har noe annet valg enn å følge statens vei videre.

– Da er ting flyttet til annet nivå og det er ikke lenger verken vi eller Trønderenergi som bestemmer, sier Flåmo.

–  Å møte i retten er selvsagt ikke noe vi ønsker

Parallelt med regjeringens behandling, går kommunestyrets vedtak nå videre til Fylkesmannen. I tillegg har Trønderenergi altså ikke gått bort fra alternativet med en rettssak mot kommunen.

–  Å møte i retten er selvsagt ikke noe vi ønsker. Det tror jeg heller ikke motparten vil. Men må vi, så må vi. Saken har blitt slik at jeg føler andre styrer oss, sier ordføreren, som bekrefter at det økonomiske aspektet er en stor bekymring for kommunen.

Berit Flåmo, ordfører på Frøya (Ap). Foto: Frøya kommune

– Hvordan tror du innbyggerne på Frøya vil reagere dersom staten griper inn og overprøver kommunens vedtak?

– Folket vet at det kan skje, men jeg tror det vil bli en stor skuffelse om det skjer. Vi må nå se hvilke innspill regjeringen ønsker, og gå gjennom alle våre argumenter på nytt. Våre hovedargumenter handler om naturmangfold og høyde og plassering av vindturbinene, sier Flåmo.