FORUM

«60 milliarder er for mye penger å bruke på to småbyer»

Langer ut mot Oslofjordkryssing.

Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslo veiforbindelse mellom Moss og Horten, samt bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen. Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo er nå uenige.
Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslo veiforbindelse mellom Moss og Horten, samt bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen. Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo er nå uenige. Bilde: Statens Vegvesen
Teknisk Ukeblad
16. mars 2015 - 13:19

Statens vegvesen har foreslått at det utredes både bru og tunnel mellom Moss og Horten. Prosjektet er nå til ekstern kvalitetssikring (KS1) før regjeringen skal komme med sin beslutning.

I mellomtiden ruller millionene ut av statskassen og det brer seg en usikkerhet i to norske lokalsamfunn hvor videre utvikling er satt på vent. Det er fint at det gjøres et grundig, faktabasert arbeid før politiske myndigheter skal fatte sine beslutninger. Problemet i denne saken er at det anbefalte prosjektet er så dyrt og har så mange negative sider at det aldri kommer til å bli bygget. 

Les også: Slik vil aksjonistene stoppe bruene over Oslofjorden

Stor lokal motstand

I tillegg er det stor motstand lokalt og regionalt til Vegvesenets forslag, Moss bystyre er imot, det samme er Fylkesmannen og Moss Industri og Næringsforening.

Vi mener regjeringen må stanse dette prosjektet umiddelbart slik at Statens vegvesen kan prioritere ressursene sine inn mot viktigere og mer realistiske prosjekter.

Bru mellom Horten og Moss har en startprislapp på hele 60 milliarder, allerede før overskridelsene har begynt. Dette tilsvarer hele Statens vegvesens investeringsbudsjett for 2015 og de påfølgende 8 år.

Les også: Utvikleren Petter oppdaget mystisk boks over E16

– Får følger for resten av landet

Prosjektet er så dyrt at det er åpenbart at det vil få følger for viktige prosjekter på Vestlandet, i Nord-Norge eller i Oslo. Nytten av fjordkrysningsprosjektet er imidlertid først og fremst lokal, og begrunnelsen for prosjektet er at det vil binde sammen småbyene Horten og Moss bedre.

Vi mener 60 milliarder er for mye penger å bruke på to småbyer, særlig når kommunestyrene i begge byene har sagt nei til prosjektet.

Vi påsto i Aftenposten 4. desember at Statens vegvesen har overvurdert nytten i prosjektet når de «glemmer» at halve trafikken på den nye brua forsvinner når bompenger innføres (og de innføres). Konsulentene i Oslo Economics har nylig bekreftet at vi har rett. Transportøkonomisk institutt peker på sin side på at ringvirkningene av prosjektet er svært lav, mye lavere enn ved tilsvarende prosjekter.

Les også: Dette er forslagene til ny Oslofjord-bru

Omdiskutert nytte

Vi stiller oss derfor fullt og helt bak følgende utsagn: «Mens nyttevirkningene fremstår som svært usikre er ulempene i form av naturinngrep og økt trafikkbelastning tydelige». Det er ikke vår påstand, men framkommer i høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Østfold. En lang rekke høringsinstanser har, som Aftenposten skrev 28.2, bedt om at de to foreslåtte alternativene legges døde.

Vi står altså igjen med et svært kostbart prosjekt, hvor både nytten og ringvirkningene er omdiskutert/overvurdert, mens de negative konsekvensene er udiskutable. Vi mener regjeringen ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen må stoppe prosjektet før mer av skattebetalernes penger sløses bort.

Jørn Roald Wille og Gisle Haakonsen i Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy

Les også:

Frykter 190.000 flere vogntog på norske veier  

Slik vil ingeniørene rydde opp i Oslofjord-trafikken

Disse fjordkryssingene kan endevende biltrafikken på Østlandet