SAMFERDSEL

30 parter ville bore Follobanen, seks ble prekvalifisert

 Av 30 selskaper, blir kun seks vurdert for Follobanens første kontrakt.
Av 30 selskaper, blir kun seks vurdert for Follobanens første kontrakt. Bilde: Jernbaneverket

Om Follobaneprosjektet:

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Omfatter totalt 65 km nye jernbanespor
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t
 • Tilrettelegger for halvert reisetiden Oslo-Ski (fra 22 til 11 min.)
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • Forberedende arbeider startet i 2013 og fortsetter i 2014
 • Prekvalifisering for prosjektets fire, store totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling starter etter planen fra nyttår 2014/1. kvartal 2015
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2021
 • Follobanen skal stå ferdig i 2021
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo

Kilde: Jernbaneverket

Av mer enn 30 ulike selskaper er seks stykker nå valgt ut til prekvalifisering av Follobanens største kontrakt.

Kontrakten gjelder tunnelboring med tunnelboremaskiner (TBM) gjennom det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Les også: Nytt EU-direktiv kan koste norske bileiere dyrt

Seks prekvalifiserte

Av selskapene som ønsket å få kontrakten var sammenslutninger fra hele Europa og fra Asia. Jernbaneverket opplyser at selskapene er vurdert ut fra kapasitet, arbeidserfaring og soliditet. 

Seks parter har nå fått tilsendt teknisk- og kommersielt tilbudsgrunnlag. De seks partene er:

 • Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Acciona Infraestructuras og Ghella (Spania – Italia)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Gülermak – Samsung – Pizzarotti (Tyrkia – Korea – Italia)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragados (Norge – Tyskland – Spania)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene NCC Construction, Vinci Construction Grands Projects, og Wayss & Freytag Ingenieurbau (Norge – Frankrike – Tyskland)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Obrascon Hauarte Lain, SK Engineering & Construction (Spania – Korea)
 • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge – Østerrike)

Les også: Vegvesenet slår setnings-alarm etter sprekk i den hvite prestisjebrua i Bjørvika

Forberedende arbeider i gang

Det er i alt fire, store totalkontrakter i Follobaneprosjektet.  I tillegg til de to tunnelkontraktene, omfatter en av kontraktene innføring av den nye banen til Oslo S og en kontrakt gjelder strekningen Langhus-Ski, inkludert bygging av kollektivknutepunktet nye Ski stasjon.

Alle kontrakter for forberedende arbeid i Follobaneprosjektet er nå inngått. De forberedende arbeidene omfattes av om lag ti større kontrakter.

I tillegg kommer noe mindre kontrakter knyttet til blant annet sikring av naboeiendommer, grunnvann, og energibrønner.

Les også:

Ny maskin støper vei og legger skinner i ett

Gøteborg kan få induksjonsveier innen 2015

Vegvesenet vil bruke solenergi fra svart asfalt  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.