OLJE OG GASS

Yme kan bli skiftet ut

Talisman ser på andre løsninger for å redde stumpene av skandaleprosjektet. Knallharde rettsoppgjør venter, og det norske samfunnet kan bli den store taperen.

SKANDALEPROSJEKT: Ingen vet når eller om Yme-plattformen kan tas i bruk. FOTO: Lars Aabø
SKANDALEPROSJEKT: Ingen vet når eller om Yme-plattformen kan tas i bruk. FOTO: Lars Aabø

Skandaleplattformen

  • Yme er et oljefelt i den sørøstlige delen av Nordsjøen på 77–93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny etter at det har vært nedstengt.
  • Plattformen er en produksjons- og lagringsplattform. Talisman Energy Norge AS er operatør med en eierandel på 50 prosent. Øvrige rettighetshavere er Norske AEDC med 20 prosent, Lotos Exploration and Production Norge AS med 20 prosent eierandel og Wintershall Norge ASA med 10 prosent eierandel.
  • Det blir stadig funnet nye feil på plattformen, og leverandøren SBM har problemer med å dokumentere utstyret om bord. Det er fremdeles store mangler med det elektriske systemet, brannvegger som ikke er dokumentert sikre, usikkerhet knyttet til vekten av plattformen og ledninger og stikkkontakter i byssen som ikke er skjult, noe som øker faren for kortslutning.
  • Talisman og SBM har ulike tolkninger av norsk regelverk. SBM har fått bistand fra Det Norske Veritas og Sintef, men DNV er brukt som et konsulentselskap og har ikke myndighet til å sertifisere utstyr på denne typen innretninger. Det er Petroleumstilsynet som skal godkjenne plattformen.

 

Etter flere år med skandaler og forsinkelser er Yme-prosjektet i ferd med å bli en juridisk slagmark.

Fokuset ser ut til å ha endret seg fra å jobbe for at regningen blir minst mulig til krangling om hvem som skal betale.

Til syvende og sist har det norske samfunnet mest å tape, men myndighetene forholder seg forbausende passive i saken.

Les også: 

To operahus ut av vinduet  

Yme-prosjektet raser i verdi

Føler seg motarbeidet

Leverandør og eier av Yme-plattformen, SBM, beskylder Talisman for å være lite samarbeidsvillige. Flere i SBM mener at Talisman ikke vil samarbeide om ferdigstillelsen, men tvert imot motarbeider SBM nesten i enhver sammenheng.

Kommunikasjonsansvarlig i SBM, Sebastiaan de Ronde Bresser, sier til Teknisk Ukeblad at Talisman bevisst tolker regelverket for strengt i stedet for å samarbeide om løsninger på de tekniske utfordringene med plattformen.

– Når man har et funksjonelt regelverk er det vanlig at man jobber sammen for å finne de beste løsningene, sier de Ronde Bresser.

Talisman avviser påstandene fra SBM.

– Talisman og de øvrige partnerne på Yme har sterke insentiver for å ferdigstille Yme-plattformen. Men før produksjon kan begynne må vi forsikre oss om at sikkerhet og kvalitet på leveransen er god nok, sier informasjonssjef Andreas Middelthon i Talisman Energy.

Bakgrunn: Dette har gått galt på Yme

VIL SAMARBEIDE: Kommunikasjonsansvarlig, Sebastiaan de Ronde Bresser og unit manager Øyvind Tangen i SBM mener Talisman er lite samarbeidsvillige når det gjelder å få Yme-plattformen klar til bruk. FOTO: Ole K. Helgesen

Kan erstatte plattformen

SBM mistenker at Talisman arbeider med en alternativ løsning for å unngå å bruke dagens plattform. Middelthon vil ikke avvise dette.

– Vår konsernsjef sa i presentasjonen på forrige kvartalspresentasjon at vi vurderer alternative løsninger for å ferdigstille prosjektet. Det er naturlig at vi gjør det, understreker han.

Yme-prosjektet er flere år forsinket.

Det er ikke kjent hvilke termineringsklausuler som er lagt inn i kontrakten mellom plattformeieren og Yme-operatøren, men mye tyder på at det er satt en tidsfrist som nærmer seg. Dette kan forklare hvorfor konflikten tilspisser seg.

Les også: Veritas-godkjent utstyr virker ikke

Boligsituasjon forsinker

Den mest opphetede konflikten rundt Yme-prosjektet for tiden går på at Talisman fjernet boreriggen Rowan Stavanger som ble brukt som boligkvarter på Yme.

Riggen koster Talisman 340 000 dollar per dag.

Men konsekvensen av at den ble fjernet er at arbeiderne som reparerer Yme-plattformen må bo på flotellet Safe Regalia. SBM mener dette vil forsinke arbeide kraftig.

Ingen kan si hvor lang tid det vil ta å gjøre alle nødvendige reparasjoner, men det er liten grunn til å tro at SBM vil klare dette det nærmeste året.

Les også: Yme-reparasjonene kraftig forsinket

DÅRLIG FREMGANG: SBMs status for prosjektet viser at fremgangen er dårlig. KILDE: SBM

Skylder på hverandre

Den største feilen som er blitt gjort, er å ta Yme-plattformen offshore før alle feilene var fikset, og all dokumentasjon var sjekket. Nå krangler partene om hvem som tok beslutningen.

Talisman sier det var SBMs beslutning. Plattform­eieren mener alle partene samtykket om dette.

– Dersom Talisman hadde vært uenig i beslutningen, kunne de som operatør ha instruert SBM til ikke å flytte plattformen ut på feltet på dette tidspunkt. Tvert imot bisto Talisman aktivt, blant annet ved å sørge for alle nødvendige myndighetsgodkjennelser, sier SBM-talsmann Morten Woldsdal til Teknisk Ukeblad.

Operatøren: Operatøren: – Plattformen tilfredsstiller ikke norsk regelverk

Oljedirektoratet: – Yme er operatørens ansvar

Passive myndigheter

Norske myndigheter forholder seg passive til konflikten.

Årsaken kan være at man håper SBM taper i retten, og i motsetning til Talisman er ikke SBM i skatteposisjon på norsk sokkel. Dermed vil det norske samfunnets tap bli mindre jo større del av regningen som går til SBM.

Dersom denne antagelsen er riktig, gambler myndighetene høyt, for regningen vokser så lenge kranglingen fortsetter.

Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet sier at myndighetene ikke kan gå aktivt inn i prosjektet:

– Det er operatøren og rettighetshaverne sitt ansvar å gjennomføre utbyggingen av Yme-feltet innenfor planlagt tid, kostnadsanslag og med god kvalitet. Det er ikke myndighetenes rolle å ta del i utviklingen og gjennomføringen av et kommersielt prosjekt. Operatøren og de øvrige rettighetshavere har et selvstendig ansvar for, og egeninteresse av, å sørge for at utbygging og drift gjennomføres på en forsvarlig og god måte. Hvordan utfordringene i prosjektet bør løses, er først og fremst et spørsmål som må rettes til operatøren. OED har også informert Stortinget om kostnadsutviklingen i Yme-utbyggingen.

Mer om Yme-skandalen:

Varsler til Oljedirektoratet: Vil hugge opp Yme-plattformen

Yme-partner utsetter produksjonsstart  

Yme-prosjektet skal granskes  

Avdekket materialfeil på Yme-plattformen

Gigantsmell på Yme og Valhall  

Skandaleplattformen  

Petroleumsøkonom: Kritisk til oljeknøttenes kompetanse