SAMFERDSEL

Vegvesenets byggeleder på Veidekke-kontrakt: Eier Veidekke-aksjer for 824.000

Uten at sjefene visste det.

Byggelederen har ansvaret for å følge opp denne asfaltkontrakten med Veidekke, samtidig som han eier aksjer for 824.000 kroner i Veidekke. Vegvesenet visste ingenting om aksjene før torsdag.
Byggelederen har ansvaret for å følge opp denne asfaltkontrakten med Veidekke, samtidig som han eier aksjer for 824.000 kroner i Veidekke. Vegvesenet visste ingenting om aksjene før torsdag. Bilde: Aleksander Andersen/NTB Scanpix/faksimile
9. nov. 2015 - 10:22

Fredag avdekket Teknisk Ukeblad at 21 ansatte i Statens vegvesen 21 Vegvesen-ansatte eier aksjer for millioner hos etatens største leverandører hos etatens største leverandører.

Nå kan vi dokumentere at tre byggeledere som jobber med oppfølging av asfaltkontrakter samtidig eier aksjer i Veidekke.

Veidekke Industri har så langt i år fått én tredjedel av etatens asfaltkontrakter til en samlet verdi av over 600 millioner kroner.

Vis mer

Fortalte ikke sjefene

To av byggelederne eier aksjer for henholdsvis 824.000 kroner og 325.000 kroner i Veidekke. Samtidig jobber de med å følge opp asfaltkontrakter med Veidekke og passer på at selskapet gjør jobben de skal.

Byggelederen (43) som eier aksjer for 824.000 kroner fortalte først ledelsen om aksjene etter at Teknisk Ukeblad presenterte funnene for Statens vegvesen på torsdag.

– Han orienterte om dette etter at han hadde fått en epost fra dere. Da gikk han til sin leder og sa fra om at han hadde aksjer. Før dette var ikke regionen vår i Statens vegvesen kjent med at han hadde aksjer, sier HR- og administrasjonssjefen i den aktuelle regionen.

Mannen eier også aksjer for 537.000 kroner i AF Gruppen. Byggelederen bekrefter på sms at opplysningene stemmer, men ønsker ikke å gi kommentarer ut over det.

Vurderer habilitet

Regionen i Statens vegvesen der byggelederen jobber, har nå iverksatt en habilitetsvurdering av byggelederen.

HR-sjefen bekrefter at de to byggelederne har håndtert kontrakter med Veidekke mens de samtidig har hatt eierinteresser i selskapet.

– Ja, de er oppført som kontaktpersoner og det betyr at de også har fulgt opp kontraktene basert på den rollen og jobben de har. Det er riktig, sier han.

Byggelederne har ingen rolle i tildelingen av kontraktene.

Dette organisasjonskartet viser rollen til byggelederne hos Statens Vegvesen.
Dette organisasjonskartet viser rollen til byggelederne hos Statens Vegvesen.

Ble vurdert i 2013

Den andre byggelederen, som eier Veidekke-aksjer for 325.000 kroner, varslet selv om aksjene til overordnede tilbake i tid. I 2013 ble det gjort en habilitetsvurdering av ham.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Juristene til Statens vegvesen konkluderte med at han ikke var inhabil, blant annet på grunn av aksjepostens størrelse på det daværende tidspunkt.

Siden den gang har Veidekke-aksjenes verdi blitt mer enn doblet.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med byggelederen, som ikke ser noe problematisk med eierskapet, fordi det er meldt inn til overordnede.

– Håndteres stødig og korrekt

Fredag varslet Statens vegvesen i en pressemelding at de vurderer behovet for en samlet oversikt over ansattes eierinteresser.

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om entreprenøraksjene til de ansatte kan føre til interessekonflikter, uttalte Vegdirektoratets HR-sjef Vidar Lødrup følgende:

– For det første har vi ingen grunn til å anta at dette med eierinteresser ikke håndteres på en stødig og korrekt måte. Det er det grunnleggende inntrykket vi har.

– Så er det også slik at Vegvesenet er en stor aktør, så vi må være ekstra varsomme og utøve betydelig profesjonalitet, både den enkelte ansatte og ledelsen, fortsatte han.

– Er det greit dersom en ansatt har ansvar for å følge opp en kontrakt med en entreprenør, og samtidig eier aksjer hos denne entreprenøren?

– Her må man gjøre en spesifikk vurdering av rolle og ansvar i det arbeidet, for å kunne vurdere hvorvidt det er ok eller ikke. Det er jo når du kommer inn i habilitetsproblematikken at det ikke er greit lenger, sier Lødrup til Teknisk Ukeblad.

– Klart inhabile

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener det er problematisk at Vegvesen-ansatte følger opp kontrakter med selskaper der de selv eier aksjer.

– For meg ser det ut som de er klart inhabile, og må fratas enhver befatning med disse kontraktsforholdene, skriver Bernt til Teknisk Ukeblad.

– Det er mildt talt oppsiktsvekkende hvis ansvarlige myndigheter ikke ser at slike private eierinteresser hos tilsatte er svært uheldig og tar grep for å kontrollere dette, skriver han.

Han mener at å tillate at ansatte har slike privatøkonomiske interesser på et saksområde de er med på å forvalte, vil være egnet til å svekke tilliten til etaten og de avgjørelser som treffes.

Også jusprofessor Eivind Smith mener det er betenkelig dersom en ansatt i Statens vegvesen arbeider med oppfølging av en kontrakt og samtidig eier aksjer i selskapet som har fått kontrakten.

Plikt til å opplyse

HR-sjefen i regionen forteller at eierskap har vært et tema på ledermøte i regionen tidligere. Der ble det presisert at det er den enkelte ansattes plikt å opplyse sin nærmeste leder om forhold som eierskap i selskaper der Vegvesenet er kunde.

– I tillegg så har vi hatt en rutine når vi tilsetter folk å spørre de mot slutten av intervjuet om det er forhold rundt denne personen eller forhold han eller henne har til andre som kan bli problematiske for Statens vegvesen i fremtiden. Så vi har rutiner ved tilsettinger om å stille dette spørsmålet. Men vi har ikke spurt spesifikt om aksjer og den typen ting. Men det kan hende at det er noe vi skal begynne å gjøre, forteller HRA-sjefen.

Kan virke uheldig

– Hvilke vurderinger gjør dere av at ansatte som jobber med oppfølging av asfaltkontrakter med Veidekke også eier aksjer i Veidekke?

– Når vi blir gjort kjent med forhold, så foretar vi en konkret habilitetsvurdering. Det er basert på hvilken rolle personen har og størrelse på aksjepost og så videre. Men vi ser jo at det kan virke uheldig at en person som følger opp kontrakter, i dette tilfellet med Veidekke også har aksjer i selskapet. Hvorvidt personen er å anse som inhabil, må vi gjøre en konkret vurdering på og det gjør vi når vi blir kjent med sakene. Og sånn isolert sett, så har vi ingen grunn til å tro at dette ikke er håndtert på en stødig og korrekt måte i dag.

– Også når det gjelder byggelederen som ikke har sagt fra om aksjene?

– Ja, han har jo opplyst til oss i går (torsdag, red.anm) om at han hadde disse aksjene, så der er det iverksatt en habilitetsvurdering på ham nå, sier han.

– Kan du forstå at folk reagerer på dette?

– Ja, jeg har forståelse for at det kan reageres på dette. Derfor er det viktig for Statens vegvesen å opptre profesjonelt og ryddig i sånne saker. Vi må derfor se på om det er grunnlag for å endre våre rutiner for håndtering av disse sakene sånn at vi klarer å opprettholde den troverdigheten vi skal ha i  samfunnet, sier han.

Teknisk Ukeblad har valgt å ikke skrive hvilken region i Statens vegvesen byggelederen jobber i, for ikke å bidra til å identifisere vedkommende. Derfor er også HR-sjefen i regionen anonymisert.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.