Vegvesenet vurderte forbud mot cortenstål i bruer i 2013 – samme stål som ble brukt på Tretten bru

Cortenstål er ikke på listen over ståltypene Statens vegvesen anbefaler til bruk på bruer, og det kan kun brukes etter godkjenning fra Vegvesenet.

Vegvesenet vurderte forbud mot cortenstål i bruer i 2013 – samme stål som ble brukt på Tretten bru
Det er brukt cortenstål i tverrbærere, stag og rekkverk på Tretten bru. Foto: Eirik Helland Urke

Tretten bru, som kollapset for to uker siden, brukte cortenstål i tverrbærere, stag og rekkverk. Det samme materialet foreslo Statens vegvesen å forby til bruk i bærende konstruksjoner i et høringsutkast til ny veghåndbok i 2013.