SAMFERDSEL

Vegvesenet vil kreve medpassasjer

El-biler i kollektiv-feltet gir ti minutters forsinkelser.

Vegvesenet forslår en prøveordning på E18 inn til Oslo, derkun elbiler med passasjer får kjøre i kollektivfeltet.
Vegvesenet forslår en prøveordning på E18 inn til Oslo, derkun elbiler med passasjer får kjøre i kollektivfeltet. Bilde: Erlend Aas / NTB scanpix

I områder med sprengt kapasitet i kollektivfeltet bør reglene for elbiler strammes inn. Det skriver Statens Vegvesen i en vurdering til Samferdselsdepartementet.

– Når elbilene blir så mange at de fører til forsinkelser for kollektivtrafikken bør man gjøre strekningsvise unntak fra dagens elbilfordeler, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Les også: Nye Tesla-batterier skal lagre solenergi

Gir store forsinkelser

Torsdag ble det klart at lokale myndigheter selv skal få velge om elbiler skal få plass i kollektivfeltet. Det kom frem da Høyre, Frp, Venstre og Krf presenterte sine planer for nye elbilregler onsdag. 

Vegvesenet støtter ideen, og mener i all hovedsak at elbiler bør få fortsette å kjøre i kollektivfeltet. Men viser til enkeltstrekninger der dette ikke lenger gagner flertallet.

– På E18 gjennom Oslo, og spesielt fra vest i morgenrushet, er det flere elbiler enn i de andre kollektivfeltene, med rundt 1000 elbiler i timen på det meste, påpeker Aksnes.

Data fra Ruter viser at elbilene forårsaker forsinkelser for buss på opptil 10 minutter fra Slependen til Lysaker på E18 mot Oslo, og forsinkelsen er økende.

Les også: Nå selger Tesla bilene sine brukt

Krever passasjer

For å løse dette problemet foreslår Vegvesenet nye regler for elbilene.

– Ni av ti el-sjåfører er alene i bilen. Vi vil derfor gjerne prøve ut virkningen av at elbiler får tilgang til kollektivfelt med minst én passasjer i bilen, sier Aksnes. 

Fordi tilgang til kollektivfeltet er attraktivt kan det være at eiere av elbil da vil organisere samkjøring. Det er usikkert hvordan en slik regel vil påvirke fordeling mellom transportalternativene på de strekningene dette måtte bli tatt i bruk.

Vegvesenet foreslår en prøveordning på denne strekningen.

Les også: Her er Norges elbil nummer 50.000

Reserverer ikke eget felt

Det har tidligere blitt diskutert om det kan være aktuelt å reservere et midtfelt til elbiler og lastebiler på strekninger med tre felt i samme retning.

Vegdirektoratet går imidlertid ikke inn for denne ordningen med det første.

En ulempe er at en slik type samkjøringsfelt må oppheves foran alle kryss slik at andre bilister kan flette til og fra venstre felt. For å sikre riktig skilting vil tiltaket kreve nye portaler over vegbanen til en relativt høy kostnad.

Les også: Elbilfordelene kan bli fjernet én etter én