Vegvesenet foreslår å tillate smalere motorveier

Vil senke kravene og øke antall motorveier.

Vegvesenet foreslår å tillate smalere motorveier
Vegvesenet ønsker flere smalere firefelts motorveier. Illustrasjonsfoto av E6 forbi Hamar. Foto: Håvard Solerø
I dag må veistrekninger ha over 12.000 biler i døgnet før det bygges firefelts motorvei. Vegvesenet vil bygge smalere motorveier og samtidig senke trafikk-kravet.
 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vegvesenet og Nye Veier AS vurdert nytte og kostnader ved å bygge smale firefeltsveier med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Konklusjonen er at dette bør utredes, og at det vil være aktuelt på strekninger hvor det i dag kjører mellom 6.000 og 12.000 biler i døgnet – altså mindre enn dagens trafikkrav.

Den smale motorveien foreslås til 20-20,5 meters bredde, mot 23 som er normalt på strekninger med mer trafikk i dag.

– Bruk av denne normalen vil være aktuelt både for statlige og fylkeskommunale veier der man ønsker høy standard og 100/110 km/t, for eksempel for å binde sammen byer eller utvikle regioner. Gevinsten er først og fremst økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet i form av redusert reisetid og økt kapasitet, slår Vegvesenet fast.

Omtrent 10 prosent av riksveiene – 1.100 kilometer – og omtrent like lange strekninger på det fylkeskommunale veinettet er aktuelle for den nye veiklassen, opplyser Vegvesenet. For flere utbygginger kan en smal motorvei være et alternativ til en møtefri to- og trefeltsvei.

Saken ble først omtalt av VG.