Vegtilsynet fant flere avvik i sikkerhetsrutinene i norske veitunneler

Manglende rutiner for sikkerhetskontoll av norske veitunneler kan redusere trafikksikkerheten.

Vegtilsynet fant flere avvik i sikkerhetsrutinene i norske veitunneler
Kravene til kontroll av tunneler er for dårlig i mer enn 300 tunneler her i landet. Bilde: Mari Gisvold Garathun

Manglende beskrivelse av rutiner og manglende forståelse av hva arbeidsoppgaver innebærer. Det er gjengangeren i en ny rapport fra Vegtilsynet.