MARITIM

Utsetter oppstart for hydrogenferger

Fergerederiene trenger mer tid til å forberede og utvikle hydrogenferger til Vestfjorden. Oppstart blir oktober 2025 i stedet for 2024.

MF Værøy og søsterfergen Landegode vil fra oktober 2025 erstattes av to nye ferger som skal gå på hydrogen, det vil si minimum 85 prosent.
MF Værøy og søsterfergen Landegode vil fra oktober 2025 erstattes av to nye ferger som skal gå på hydrogen, det vil si minimum 85 prosent. Foto: Torghatten Nord

Alle de fire fergerederiene var samstemte i sin anbefaling til Vegvesenet: Skyv på tidsfrister og oppstart, men det kan gjerne være hydrogen-drift fra dag 1.