OLJE OG GASS

Trøbbel på Statoils Heimdal: Betydelige rustproblemer, og manglende brannbeskyttelse

– Slik ordbruk har vi aldri sett før, ifølge Industri Energi.

Heimdal-plattformen sliter med stort vedlikeholdsetterslep. Blant annet er betydelig korrosjon ett av elementene Ptil peker på i sin rapport. Det innfelte korrosjonsbildet er fra Heimdal på et tidligere tidspunkt.
Heimdal-plattformen sliter med stort vedlikeholdsetterslep. Blant annet er betydelig korrosjon ett av elementene Ptil peker på i sin rapport. Det innfelte korrosjonsbildet er fra Heimdal på et tidligere tidspunkt. Bilde: Statoil/Ptil
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
12. des. 2016 - 15:30

Betydelige problemer med rust, manglende brannbeskyttelse og et stort vedlikeholdsetterslep: Heimdal-plattformene sliter med en rekke alvorlige problemer. Driften er i stor grad styrt av hendelser, ifølge Petroleumstilsynet (Ptil).

Det kommer frem i en tilsynsrapport som ble lagt frem tidligere i desember. Tilsynet fokuserte på drift, vedlikehold og trykksikringssystem på Heimdal stigerørsplattform og Heimdal hovedplattform.

Ifølge fagforeningen Industri Energi er rapporten uvanlig krass til Ptil å være.

– De fant graverende feil på plattformen. Vi ser en ordbruk fra Petroleumstilsynet som vi aldri har sett før. Det er vi svært glade for, sier forbundssekretær Jørn Erik Bøe til Teknisk Ukeblad.

Alvorlige brudd på regelverket

Petroleumstilsynet har tidligere i høst og vinter fått kraftig kritikk for deres måte å håndtere sikkerhetsutfordringene på norsk sokkel. Bøes sjef, forbundsleder Leif Sande, har vært blant de sterkeste kritikerne, og har tatt til orde for at Ptil må gås etter i sømmene av Riksrevisjonen.

Men med tilsynet på Heimdal mener Bøe at det har vært en klar forbedring.

– Vi føler at Ptil er på vei opp på banen, og det er vi veldig tilfredse med, sier han.

Etter tilsynet på Heimdal-plattformen konkluderte Ptil med syv avvik. Det betyr syv alvorlige brudd på regelverket, og tilsynsmyndigheten har varslet en rekke pålegg til Statoil.

– Vi anser funnene og regelverksbruddene som svært alvorlige. Derfor varslet vi hele fire pålegg til Statoil, sier pressekontakt Eileen Brundtland til Teknisk Ukeblad. 

Et pålegg blir sett på som et kraftig virkemiddel fra Petroleumstilsynets side, og er juridisk bindende.

Problemene på Heimdal fordeler seg over en rekke områder, men spesielt går det frem at det er store problemer med vedlikeholds- og driftsoppgaver. Dette er også noe som har blitt påpekt i tilsyn fra både 2011 og 2014.

– Det har blitt pekt på en stor mengde utestående vedlikehold og mangelfull kontroll med styring av vedlikeholdet, ifølge rapporten.

Sårbarhet og bemanning

Det sås også tvil om realismen i Statoils forutsetninger og planer for vedlikehold på Heimdal.

– Det er revisjonsstans hvert fjerde år, men av erfaring vet man at det er utstyr som trenger vedlikehold , og som krever stans med kortere intervaller.

Som nevnt går det frem at man på Heimdal-plattformene i stor grad er styrt av hendelser.

– Det bekrefter både operatøren for stigerørsplattformen og for hovedplattformen, ifølge Ptil.

Ett av problemene og bekymringene som blir tatt opp i rapporten, er at Heimdal er svært sårbare med tanke på bemanning ved sykdom. Rett som det er blir personell bedt om å stå over vanlig arbeidsperiode.

– I de tilfellene der det er behov for ekstra personell, får man ofte personer som ikke er kjent med Heimdal og som skal være der i kort tid. Det ble understreket at innretningene er komplekse, med variasjon av gammelt og nytt utstyr, og uten komplett merking/tagging av utstyr.

– Dette gjør at innretningsspesifikk kompetanse er særs viktig for å gjennomføre planlagte og uplanlagte jobber, ifølge rapporten.

Strengere ordbruk

Dessuten går det frem at det er problemer med rust.

– Det er avdekket betydelige korrosjonsfunn. Det var på tilsynstidspunktet uklart hvor kritiske korrosjonsfunnene er da det kreves nedstengning for å få gjort detaljerte undersøkelser, heter det.

På spørsmål om Ptil bevisst har endret ordbruken i det siste, sier Brundtland i Petroleumstilsynet at det rett og slett dreier seg om alvorlighetsgraden på Heimdal. 

Heimdal sliter blant annet med rust. Dette bildet er fra 2007. <i>Foto: Arkiv</i>
Heimdal sliter blant annet med rust. Dette bildet er fra 2007. Foto: Arkiv

– Vi etterstreber en ryddig, nøktern og korrekt form i alle rapportene våre. Likevel, når vi finner så alvorlige regelverksbrudd som vi gjorde på Heimdal, blir nødvendigvis ordbruken noe strengere, sier hun. 

Brundtland sier at når det gjelder forebyggende og utestående korrigerende vedlikehold, har Heimdal et betydelig etterslep. 

– De klarer ikke å demonstrere en god plan for hvordan de håndterer dette. Et viktig moment er at innretningene har vært, og er, hendelsesstyrte. Det vil si at de jevnlig har og har hatt hendelser som påvirker evnen til å planlegge og utføre vedlikehold, sier hun. 

Dette ble funnet 

Dette er regelverksbruddene ifølge Petroleumstilsynet:

  • Mangler med styring av aktiviteter og vurdering av risikobildet på Heimdal hovedplattform og Heimdal stigerørsplattform
  • Mangelfull styring av barrierer og vurdering av konsekvens av flere svekkede barrierer
  • Manglende passiv brannbeskyttelse av rør og ventiler og mangler ved brannskiller mellom dekk
  • Manglende barrierer ved prosessikringssystem for gasstransportsystem fra Oseberg gasstransportsystem via Heimdal til Vesterled og St. Fergus
  • Dokumentasjon for instrumentsløyfer (LOOP-tegninger) for Heimdal inneholder mangler og feil
  • Mangelfull oppfølging fra Gassco ovenfor Statoil som teknisk tjenestyter
  • Gassco mangler ytelseskrav til tall på stående alarmer og alarmrate i kontrollrommet på Bygnes

Dessuten fant Petroleumstilsynet flere forbedringspunkt.

  • Mangelfull oppfølging av verifikasjoner av egne aktiviteter på Heimdal
  • Mangler ved system for merking av utstyr og mangelfull merking i anlegg
  • Alarmhåndtering i kontrollrom på Heimdal. Antall stående alarmer og alarmrate på Heimdal er over Statoil sine ytelseskrav

Petroleumstilsynet har gitt Statoil en rekke pålegg. Statoil har frist på seg til den 27. januar til å komme med en plan for å etterkomme påleggene. Les hele rapporten her

Statoil kunne også komme med kommentarer innen den 9. desember. Ifølge Ptil har de akseptert varselet uten ytterligere andre kommentarer, annet enn hvilke tiltak som allerede er gjennomført. 

Statoil: Har ikke hatt ønsket fremdrift

Statoil, ved pressekontakt Morten Eek, sier til Teknisk Ukeblad at de tar påleggene fra Ptil alvorlig, og at de er opptatt av å få utbedret og presentert hvordan de skal komme tilsynet i møte, slik at funnene som er gjort blir lukket. 

– Vi fikk tekniske problemer i prosessanlegget i sommer som følge av opphoping av sedimenter, og det førte til nedstengning. Utfordringene påvirket produksjon og produksjonseffektiviteten og var ikke relatert til sikkerhetskritisk utstyr.

– Men på denne fikk vi etterslep på annen aktivitet vi normalt skulle ha utført. Stansen varte i fem uker. Frem til den tid hadde vi god fremdrift. Det har vært jobbet hardt med å utbedre mye av det som er påpekt i tilsynet. Men det har ikke vært den fremdriften vi ønsket, sier han.

Han sier at Statoil prioriterer dette arbeidet, og peker på at de blant annet har økt bemanningen, både på land og ute i havet.

– Vi har styrket bemanningen med rundt 20 personer utover den bemanningen vi hadde tidligere. Vi har nå også opprettet en egen arbeidsgruppe for sikre god fremdrift, og utbedring av forholdene på Heimdal, sier han. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.