INDUSTRI

Subsea-gründere saksøker Siemens etter razzia

Mener giganten har krenket patentet deres.

Gründerne i Subsea Solutions mener elektrogiganten Siemens har krenket patentet deres.
Gründerne i Subsea Solutions mener elektrogiganten Siemens har krenket patentet deres. Foto: Roald Ramsdal/faksimile fra Patentstyret
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
7. nov. 2018 - 08:02

Til våren må industrigiganten Siemens forsvare seg mot anklagene til gründerselskapet Subsea Solutions i Oslo tingrett. Nylig ble datoen for hovedforhandlingen satt.

Gründerne på Sola har forfulgt giganten med rettslige skritt i en årrekke. Blant annet fikk de gjennomført en razzia mot Siemens lokaler i 2015.

I sommer saksøkte de Siemens for å ha krenket patentet deres. Søksmålet er ikke omtalt tidligere. 

– Hovedanførselen i saken er at Siemens har bygget en modul for levetidsforlengelse som krenker Subsea Solutions’ patent, forklarer advokat Kyrre Tangen Andersen i Kluge, som representerer gründerselskapet.

Siemens mener gründerne ikke har grunnlag for påstanden.

Patentet omhandler sentral teknologi for oljenæringens visjon om å forlenge levetiden for eldre felt.

Teknologien de krangler om

Gründerne har patentert en løsning der en innretning som leverer hydraulisk kraft på havbunnen, en såkalt SHPU, brukes i et system for levetidsforlengelse.

SHPU står for Subsea Hydraulic Power Unit.

Løsningen til gründerne gjør at eksisterende utstyr på havbunnen, som ventiltrær eller navlestreng (forbindelsen med kraft og hydraulikk fra overflaten, red.anm) fortsatt kan brukes selv om det skulle være delvis defekt.

Et sentralt formål med patentet er dermed å unngå full utskiftning av hele ventiltreet eller navlestrengen, som er en svært kostbar affære.

Gründerne søkte om patent på teknologien i 2011, og fikk patentet innvilget året etter. Det er dette patentet de mener Siemens har begått inngrep i.

SHPU-teknologien har vært kjent lenge, og mer generelt blir det sett på som en avgjørende brikke i oljenæringens visjon om en havbunnsfabrikk.

Razzia i 2015

Teknologikonflikten startet vinteren 2014, da gründerne oppdaget at Siemens på sine nettsider reklamerte for en innretning som kunne settes på havbunnen og som kunne være et alternativ til å skifte ut navlestrengen til subsea-utstyr.

Saken fikk en ny omdreining våren 2015 da namsmannen kom på uanmeldt besøk hos Siemens' hovedkontor i Oslo og ved Stavanger-kontoret. Der kopierte de ut store mengder data, blant eposter og hjemmeområder til flere ansatte.

Bakgrunnen var at selskapet Subsea Solutions mistenkte at Siemens hadde brukt deres forretningshemmeligheter, og de ba domstolen om å sikre bevis.

– Det er viktig for oss å beskytte vår teknologi og de produktene vi har. Når vi får mistanke om at noen har benyttet seg av dette, så ønsker vi å sjekke det opp, og det er det vi gjør her, uttalte Per Olaf Hustad, styreleder i datterselskapet Subsea Smart Solutions til Teknisk Ukeblad i 2016.

I bevissikringssaken ble Siemens beskyldt for å ha «snyltet på det tid- og kostnadskrevende innovasjonsarbeidet som Subsea Solutions har utført». Elektrogiganten ble mistenkt for å ha fått tilgang til og kopiert Subsea Solutions' levetidsforlengelsessystem.

Siemens avviste de grove beskyldningene.

Avvist av Høyesterett

I ettertid kranglet gründerselskapet og Siemens lenge om tilgangen til det kopierte datamaterialet. Siemens anket bevissikringssaken hele veien til Høyesterett, fordi de fryktet for sine forretningshemmeligheter.

– Utfallet av saken har derfor stor prinsipiell betydning for norske teknologibedrifter, og det er i vår og allmennhetens interesse at vi prøver saken i Høyesterett, fortalte Lars-Einar Petterson, daværende informasjonssjef i Siemens.

Anken fra Siemens ble imidlertid avvist, og det kopierte datamaterialet ble gjennomgått av en rettsoppnevnt sakkyndig.

Siemens mente at motpartens mistankegrunnlag baserte seg på spekulasjoner og ikke ble styrket etter den sakkyndiges rapport.

Bevissikringssaken endte imidlertid med at Oslo tingrett rett før jul i fjor slo fast at Subsea Solutions kun fikk lese åtte eposter og fem dokumenter av datamaterialet som ble kopiert hos Siemens.

– Unik helhet

Torfinn Borsheim er oppfinneren av patentet og gründeren bak Subsea Solutions. Han ønsker ikke å kommentere søksmålet mot Siemens nå, men viser til advokaten deres.

– Bakgrunnen for sakskomplekset er primært at Subsea Solutions har utviklet et helt nytt produkt for levetidsforlengelse, og at ingen andre – inkludert Siemens – så vidt vites hadde akkurat dette systemet fra før av, forteller advokat Kyrre Tangen Andersen.

– Det er tale om en oppgraderingsmodul som forlenger levetiden til utstyret på feltene, i motsetning til eldre løsninger som gikk på enkeltstående deler av systemfunksjonaliteten. Subsea Solutions bestrider ikke at enkeltkomponentene fantes før, det er tale om å beskyttelse av den unike helheten, fortsetter advokaten.

Andersen viser til at Siemens skulle levere en SHPU-enhet til Equinors Troll-felt.

– Subsea Solutions mener derfor at Siemens’ leveranse til Troll-feltet av denne typen produkt innebærer en krenkelse av Subsea Solutions’ rettigheter, forteller han.

Borsheim er største eier i Subsea Solutions. Nest største eier er Habu Holding, som er eid av Sandnes-gründeren og oppfinneren Terje Nyman, samt gründeren Sturla Sand.

Krever forbud og erstatning

Av rettsdokumentene kommer det også frem at gründerne krever forbud mot at Siemens selger løsninger som krenker patentet deres, samt at de krever erstatning.

Det kommer også frem at gründerne vurderer å anklage Siemens for brudd på markedsføringsloven.

– Et hovedfokus i saken vil nå ligge på patentdelen, selv om Subsea Solutions vurderer hvorvidt det også kan være grunnlag for krav basert på markedsføringsloven, forklarer advokaten.

– Ikke grunnlag for påstanden

Siemens bekrefter at de er saksøkt av selskapet. De mener at det ikke ble gjort relevante funn i datamaterialet som ble kopiert hos dem i 2015.

– Det stemmer at vi har mottatt en stevning fra Subsea Solutions med påstand om patentinngrep. Saken er berammet til behandling i tingretten i mai 2019, forteller Stian Thorsrud, som er informasjonssjef i Siemens.

– Dette er ny sak i etterkant av bevissikringssaken som nå er avsluttet. I bevissikringssaken ble en omfattende mengde dokumentasjon gjennomgått av en rettsoppnevnt sakkyndig, og det ble i denne gjennomgangen ikke funnet informasjon som underbygger påstandene fra Subsea Solutions. Vi har ikke mottatt noen ny informasjon etter bevissikringssaken, og vi mener det ikke er grunnlag for Subsea Solutions’ påstand om patentkrenkelse, fortsetter han.

Subsea Solutions' advokat svarer slik på Siemens' versjon.

– Det er feil at det ikke ble gjort relevante funn i bevissikringsmaterialet. Et sentralt dokument ble funnet, som viser både utviklingshistorikk og det som antas å være det tekniske innholdet i Siemens’ produkt, svarer advokat Kyrre Tangen Andersen, som bekrefter at det er sammenheng mellom bevissikringssaken og søksmålet.

Siemens er nok en gang uenige.

– Dette er en påstand fra Subsea Solutions som Siemens ikke kjenner seg igjen i. Siemens mener det ikke har fremkommet noen ny informasjon som er egnet til å belyse saken som nå er til behandling, svarer Thorsrud i Siemens.

Rettssaken starter etter planen i Oslo tingrett 13. mai 2019 og det er satt av én uke til saken.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.