KARRIERE

Statoil ba om razzia mot tidligere ansatt og to familiemedlemmer

Alt datautstyret ble kopiert.

Statoil gikk rettens vei for å sikre bevis hos en tidligere ansatt. Oljeselskapet mistenker at han har brukt deres data i sitt eget gründerselskap.
Statoil gikk rettens vei for å sikre bevis hos en tidligere ansatt. Oljeselskapet mistenker at han har brukt deres data i sitt eget gründerselskap. Bilde: Erik Jørgensen
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
21. mars 2018 - 05:15

Namsmannen kom i 2015 på uanmeldt besøk hjemme hos en tidligere Statoil-ansatt og to familiemedlemmer.

Bak razziaen sto eks-arbeidsgiveren Statoil.

De mistenker at mannen har brukt deres forretningshemmeligheter i sitt eget gründerselskap og gikk rettens vei for å få sikret bevis.

To bærbare macer og én PC, samt seks harddisker var blant datautstyret som ble speilkopiert i aksjonen.

Gjennom en årrekke har gründeren og Statoil kranglet om tilgangen til datamaterialet. Det inneholder blant annet store mengder sensitive data om et av verdens største offshore-oljefelt fra én av mannens samarbeidspartnere, ifølge gründeren.

Nylig anket mannen saken til Høyesterett, men de forkastet anken i forrige uke. Dermed får Statoil innsyn i de beslaglagte dataene som granskere mener er relevante for saken.

«Arbeidsuhell»

Gründeren, som er geolog, jobbet i en årrekke med en database i Statoil.

Han sluttet så og startet opp eget selskap, der han utviklet et geologisk atlas for blant annet oljeindustrien.

Etter at han sluttet i Statoil, skal store mengder Statoil-data ha blitt liggende på hans datamaskin.

Noen upubliserte data fra Statoil havnet i første versjon av atlaset på grunn av et «arbeidsuhell», har gründeren fortalt retten. Han pekte på at det kun utgjorde noen få prosent av det publiserte atlaset og at dataene ble fjernet 

Gründeren viste også til at det var han som gjorde Statoil klar over dette, da han sendte en epost i 2014 etter at han hadde oppdaget feilen. 

– En lang kamp

Gründeren ba retten om at store deler av det kopierte materialet måtte hemmeligholdes fordi det inneholder forretningshemmeligheter - blant annet hans kildekode og matematiske likninger.

Mannen argumenterte også for at Statoils agenda kunne være «å få innsyn i tredjeparters data», blant annet data fra et annet oljeselskap, samt å få innsyn i hans metodikk.

Advokat Tarjei Hovland er gründerens og familiemedlemmenes prosessfullmektig i saken. Han forteller at klientene tar ankeutvalgets avgjørelse til etterretning.

– Det har vært en lang kamp for våre klienter mot Statoil for å hindre innsyn i svært sensitive forretningshemmeligheter, skriver han til Teknisk Ukeblad.

Advokaten forteller at helt siden starten av saken i 2014 har klientene tilbudt Statoil en rekke alternative forslag til fremgangsmåter hvor Statoil ville fått indirekte innsyn i omtvistet materiale.

– Alle forslag er avvist. Hver fremgangsmåte som er foreslått ville etter vår mening gjort Statoil i stand til på kort tid å ta stilling til de materielle spørsmål i saken, mens forretningshemmelighetene fremdeles ville være beskyttet. Våre klienter synes det er svært beklagelig at det ikke har vært vilje til å forsøke å løse saken uten direkte utlevering av data, mener advokaten.

En av de foreslåtte løsningene var at en sakkyndig tredjepart skulle sammenlikne gründerens data med Statoils data, for å se etter likhetstrekk, fremgår det av kjennelsene.

Politiet henla saken

Statoil politianmeldte opprinnelig gründeren og to familiemedlemmer for misbruk av oljeselskapets konfidensielle informasjon i 2014. Anmeldelsen ble da omtalt av Bergens Tidende (krever innlogging).

Anmeldelsen ble henlagt året etter, på grunn av manglende kapasitet hos politiet, opplyser Vest politidistrikt nå til Teknisk Ukeblad.

– Det som har skjedd er at jeg, etter å ha jobbet for Hydro og Statoil i 30 år, har startet for meg selv. I min nye virksomhet har jeg brukt offentlig publiserte data som stammer både fra Statoil og andre selskaper. Vi har forsøkt å komme i dialog med selskapet, men de vil ikke svare på henvendelsene fra min advokat, uttalte mannen til Bergens Tidende i 2014.

– De har tydeligvis som prinsipp at de skal skremme tidligere ansatte til stillhet, fortsatte han. 

Gründeren ønsker nå ikke å uttale seg til Teknisk Ukeblad.

Ble ikke enige

Etter kopieringsaksjonen ble granskingsselskapet BDO hyret inn som uavhengig rådgiver i saken, og de har laget en rapport over hvilken del av beslaget som er relevant for saken. Det er dette materialet Statoil nå får se, etter at Høyesterett forkastet anken fra gründeren.

– Vi er tilfreds med at alle rettsinstanser har gitt Statoil medhold i krav om innsyn i beslaglagt bevismateriale i denne saken, forteller Statoil-pressetalsmann Eskil Eriksen til Teknisk Ukeblad.

Statoil avviser gründerens påstand om at oljeselskapets agenda kan være å få innsikt i hans metoder og data fra tredjeparter.

– Påstanden som har blitt fremmet i rettsprosessen om Statoils agenda er ikke riktig, sier Eriksen i Statoil og viser til at påstanden heller ikke er blitt lagt vekt på av noen rettsinstans.

– Formålet med begjæring om bevissikring er å sikre bevis for å vurdere om det er grunnlag for Statoils mistanke om utilbørlig bruk av Statoils forretningshemmeligheter, fortsetter han.

– I direkte konkurranse

Statoil argumenterte overfor retten med at de og gründeren hadde «identiske data, analyse og prediksjonsverktøy», og at gründeren nå tilbyr dette til Statoils konkurrenter.

Oljeselskapet mente de hadde berettiget interesse i å få tilgang til beslaget for å avklare om geologens atlas krenker Statoils rettigheter.

Bergen tingrett mener at når en tidligere ansatt oppretter et eget atlas «i direkte konkurranse med sin tidligere arbeidsgiver», så blir behovet for beskyttelse mot innsyn i atlaset og forretningshemmeligheter redusert.

Fikk familie-hjelp

I kjennelsen fra Bergen tingrett forsommeren 2017 mener dommeren også at  behovet for å beskytte saksøkte er redusert fordi mannen involverte sine familiemedlemmer i arbeid for Statoil, uten at Statoil var klar over dette.

Mens han jobbet i Statoil, skal et familiemedlem ha hjulpet til med utvikling og design av Statoil-databasen.

Den tidligere ansatte hevder oljeselskapet var klar over dette, men Statoil mener dette skjedde uten at de visste de. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.