OLJE OG GASS

Gründeren bygget opp konkurrent mens han styrte oljeleteselskapet 

Nå må han betale tilbake 13,5 millioner.

Petromarker utvikler teknologi for elektromagnetisk oljeleting.
Petromarker utvikler teknologi for elektromagnetisk oljeleting. Bilde: Petromarker
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
19. juli 2017 - 05:30

Oljegründer og oppfinner Jostein Kjerstad er sammen med oljeleteselskapet ORG Geophysical dømt til å betale totalt 13,5 millioner kroner til konkurrenten Petromarker. 

Striden mellom oljeleteselskapene og Kjerstad har pågått i en årrekke. Selskapene utvikler teknologi for elektromagnetisk oljeleting. Kjerstad var gründeren bak Petromarker og ledet selskapet, men bygget samtidig også opp konkurrenten ORG Geophysical.

Sentralt i konflikten er en omfattende og kompleks datakode for å behandle data fra elektromagnetisk oljeleting.

Koden tilhører Petromarker, men den ble brukt ulovlig hos ORG Geophysical, slår Oslo tingrett nå fast.

Handlet illojalt

Teknisk Ukeblad omtalte krangelen først i 2014, da Kjerstad ble saksøkt av selskapet han hadde startet for å drive rettsstridig virksomhet.

Gründeren og hans gamle selskap Petromarker møttes i Oslo tingrett høsten 2016. Først nå er dommen kommet.

Oslo tingrett slår fast at gründeren brøt konkurranseklausulen i arbeidsavtalen sin og handlet illojalt mot Petromarker.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar fra Jostein Kjerstad - som ikke ønsker å kommentere dommen på det nåværende tidspunkt.

Jobbet på Dropbox

Vis mer

Retten slår fast at Kjerstad lot flere personer i Petromarkers forskningsavdeling jobbe med en elektromagnetisk metode for ORG Geophysical – konkurrenten han var i ferd med å starte.

Dommerne slår videre fast at det var illojalt og avtalestridig at arbeidet til forskningsavdelingen ble hemmeligholdt og tatt med over i et annet selskap.

Forskningsavdelingen dro blant annet på forretningsreise til Russland for å møte et russisk selskap ORG Geophysical samarbeidet med. Reisen var betalt av konkurrenten, selv om de fire var ansatt i Petromarker.

Avdelingen jobbet også videre med konkurrenten på en Dropbox-konto.

Kjerstad var dessuten med på et tokt ORG Geophysical hadde sammen med et russisk selskap, mens han mottok etterlønn fra Petromarker.  

Retten mener det også er bevist at Kjerstad presenterte Petromarkers teknologi som dyr og lite effektiv overfor flere potensielle kunder. 

– Fikk koden av Det norske oljeselskap

Kjerstads og ORG Geophysicals prosessfullmektig er uenig i dommen og vil anbefale klienten å anke. Advokaten sier følgende om bruken av datakoden:

– ORG Geophysical fikk koden av en tredjepart i forbindelse med et samarbeid. Petromarker sier at denne tredjeparten ikke hadde rett til å gi denne koden videre. Det er et spørsmål om tredjeparten har hatt rett til å gi den videre, og om Kjerstad og ORG Geophysical har vært i god tro i den forbindelse, sier advokat Christian F. Galtung i Advokatfirmaet Kluge.

Tredjeparten han viser til er i dommen navngitt som Det norske oljeselskap.

 – ORG har ikke tatt med seg noe Petromarker-teknologi. Den opprinnelige påstanden om dette falt til jorden. Det som har skjedd i perioden 2012 til 2016, som er de fem årene dommen omhandler, er at ORG Geophysical utelukkende har formidlet tjenester fra en russisk geofysikkleverandør, sier han.

 Han mener også at toktet Kjerstad var med på mens han fikk etterlønn fra Petromarker var ikke-kommersielt og i forskningsøyemed, uten at retten tok hensyn til det.

Må slette koden

Petromarker beregnet opprinnelig tapet på grunn av konkurrentens virksomhet til mellom 17,8 og 35 millioner kroner.

De krevde skjønnsmessig erstatning for dette.

Nå må Kjerstad og ORG Geophysical sammen betale 7,5 millioner i kompensasjon til Petromarker, samt dekke 6 millioner kroner av deres saksomkostninger.

Siste regnskap viser at ORG Geophysical omsatte for 77 millioner kroner i 2015, og hadde et negativt årsresultat på – 109.000 kroner.

De er også dømt til å slette datakoden, samt stoppe enhver bruk av denne – noe Kjerstad selv hadde lagt ned påstand om.

ORG Geophysical påstod i retten av koden var basert på åpen kildekode og at de ikke hadde hatt inntekter fra den. De mener størsteparten av koden bygger på kjente, åpne algoritmer og alminnelig naturvitenskap.

I dommen kommer det frem at retten hadde vanskeligheter med å tro på opplysningene fra ORG Geophyscial og Kjerstad. Dommerne viser til at rapporter som er fremlagt i saken har vært i flere versjoner og at 14 sider plutselig manglet i en rapport.

Ba Jostein deg om å ta ut disse sidene? ble det spurt.

– Som jeg husker det. Ja, det var sånn det skjedde, svarte en geofysiker i selskapet.

– Stoppet Innovasjon Norge-støtte

Kjerstad og ORG Geophysical gikk på sin side til motsøksmål mot Petromarker.

De krevde blant annet erstatning for at Petromarker sendte stevningen, som Kjerstad hevder inneholdt «uriktig og skadelig informasjon» til Innovasjon Norge.

Kjerstad hevder at dette gjorde at de ikke fikk utbetalt støtte. Gründeren krevde også ikke-eksklusiv bruksrett til åtte patenter.

Han fikk ikke medhold for noen av disse kravene.

– Viktig markering

Petromarker er fornøyd med dommen, som selskapet i store trekk har vunnet.

– Våre eiere har reagert sterkt på illojaliteten, og det er rettmessig at de har forfulgt saken. Når du skal tiltrekke deg kapital, så må eierne kunne stole på at ledelsen og nøkkelpersoner er lojale og stiller opp som de skal for selskapet. Jeg synes det er på sin plass at dommen satte skapet på den plassen det skulle stå, sier Petromarker-sjef Helge Holen til Teknisk Ukeblad.

– I mine øyne har det ikke vært bra det Kjerstad har foreslått og fått sine nøkkelpersoner med på å gjøre, sier han.

Han legger til at de synes erstatningsutmålingen er i laveste enden og at de må vurdere om det er grunnlag for anke.

Også advokaten deres er fornøyd med utfallet.

– Jeg noterer med tilfredshet at retten har konkludert med at Jostein Kjerstad og ORG Geophysical har opptrådt illojalt, brutt konkurranseforbud og misbrukt Petromarkers programvare, sier Petromarkers prosessfullmektig Magnus Hellesylt i advokatfirmaet Wiersholm.

– Det er en viktig markering av at man ikke kan gå frem på denne måten, som Kjerstad og ORG Geophysical har gjort. Man kan ikke ta med seg teknologi og programvare fra sin gamle arbeidsgiver og bruke det videre i strid med avtaler, sier han.

Tokt i Norskehavet

Selv om Petromarker har vært i en langvarig konflikt med ekssjefen, har selskapet greid å utvikle teknologien videre.

– Akkurat nå er det veldig spennende, vi fikk teknologien ferdig og har gjort en stor utprøving med gode resultater, forteller Petromarker-sjef Holen.

Selskapet holder for øyeblikket på med en elektromagnetisk 3D-undersøkelse med utstyret deres i Norskehavet – som er selskapets første kommersielle undersøkelse.

– Båten har vært i sjøen i ti dager og alt fungerer bra. Bank i bordet, vi har stått gjennom og kjører på videre, sier han.

Dommen ble avsagt fredag og er ennå ikke rettskraftig.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.