Studenter utviklet verktøy som øker sikkerheten for de som jobber på jernbanen

I dag jobber hovedsikkerhetsvakten på jernbanen med penn, papir, PC og telefon. Bacheloroppgaven til tre studenter viser hvordan alle vaktens oppgaver kan digitaliseres i en felles plattform.

Studenter utviklet verktøy som øker sikkerheten for de som jobber på jernbanen
I dag logges arbeidet på sporet med penn og papir, det vil tre studenter fra OsloMet ha slutt på. Foto: Mari Gisvold Solberg

På slutten av arbeidsdagen går hovedsikkerhetsvakten rundt og samler signaturer fra alle ansatte for å være sikker på at alle arbeidsområder er kvittert ut. Vakten får strukket på beina og småpratet litt, men løsningen er gammeldags og tungvint. Det ønsket tre studenter fra OsloMet å gjøre noe med.