SAMFERDSEL

Store veiprosjekter ble mer lønnsomme over natta: Økte levetiden fra 40 til 75 år

Fikk i gjennomsnitt 24 prosent høyere nytte.

Å bygge motorvei videre nordover fra Bokn til Stord går fra å være ulønnsomt til å bli lønnsomt når levetiden på veiprosjektet endres fra 40 til 75 år.
Å bygge motorvei videre nordover fra Bokn til Stord går fra å være ulønnsomt til å bli lønnsomt når levetiden på veiprosjektet endres fra 40 til 75 år. Foto: Statens vegvesen

Jevnt over vil det nå fremstå som mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge vei i Norge, etter at levetiden for nasjonale veier er endret i den nyeste versjonen av Nasjonal transportplan (NTP).

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.