OLJE OG GASS

Statoil krever svar av Sikorsky

Vil vite hva produsenten gjør med støyproblemet på helikoptrene.

Syke: Fem piloter har mistet retten til å fly og mange har blitt syke etter at Bristow Norway begynte å fly S-92 i Nordsjøen.
Syke: Fem piloter har mistet retten til å fly og mange har blitt syke etter at Bristow Norway begynte å fly S-92 i Nordsjøen.
28. nov. 2012 - 08:25
Vis mer

Hele ti prosent av Bristow Norways 110 piloter som flyr S-92 på norsk sokkel har blitt syke. Fem av dem har allerede mistet pilotlisensen. Tillitsvalgte og verneombud slår alarm, men ingen tar tak i problemet.

Helikopterselskapene er i en konkurransesituasjon, noe som gjør det vanskelig å gjøre tiltak som kan gå utover passasjerkapasiteten i helikoptrene.

Selv om de gjør noen mindre grep, vil tiltak som for eksempel flere rotorblader eller bedre isolasjon føre til økt vekt og dermed mindre kapasitet.

– Hviler på myndighetene

Sjefflyger Arne Martin Gilberg i Bristow Norway sier at dagens regelverk ikke er tilstrekkelig for å håndtere støy- og vibrasjonsproblematikken.

– Mye hviler på myndighetene dersom man skal gjøre større grep, sier Gilberg.

Luftfartstilsynet og Arbeidstilsynet har delt ansvar for piloters arbeidsmiljø. Og selv om Luftfartstilsynet nylig hadde et HMS-tilsyn hos Bristow Norway hvor verneombudene påpekte de store problemene, ser det ikke ut til at arbeidsforholdene vil bli bedre.

Ifølge Luftfartstilsynet er deres mandat begrenset til å føre tilsyn med selskapenes etterlevelse av internkontrollforskriften. Den sier at arbeidsgiver er pålagt å dokumentere at arbeidsmiljøet er forsvarlig.

– Vi hadde et ordinært tilsyn der det ble undersøkt om HMS-arbeidet i bedriften ble gjort i samsvar med krav og retningslinjer. Det er operatøren som har ansvaret for at regelverket følges og at de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet til Teknisk Ukeblad.

Les også: – Bransjen har visst om hørselsskadene

– De er ikke interessert

Tidligere helikopterpilot Amund-Ragnar Bjerkeset-h har i flere år jobbet for at myndighetene skal ta tak i problematikken.

– Luftfartstilsynet er ikke interessert i dette. Da jeg spurte dem om de kunne dokumentere at Helikopterservice og Norsk Helikopter oppfylte internkontrollforskriften, tok de kontakt med selskapene. Men de ba ikke om dokumentasjon. Hva er vitsen med et tilsyn dersom det ikke skal kreve dokumentasjon fra selskapene?

Bjerkeseth mener det er gjort utilstrekkelige målinger av støybelastningen piloter utsettes for.

Frustrert: Tidligere helikopterpilot Amund-Ragnar Bjerkeseth sier at Luftfartstilsynet ikke klarer å ivareta piloters arbeidsmiljø.
Frustrert: Tidligere helikopterpilot Amund-Ragnar Bjerkeseth sier at Luftfartstilsynet ikke klarer å ivareta piloters arbeidsmiljø.

Vil ha svar

Statoil er den største brukeren av helikoptertransport på norsk sokkel. Selskapet har strenge HMS-krav til hele leverandørkjeden, men når det gjelder helikopterpiloter, har det ikke et såkalt påseansvar.

– Pilotenes arbeidsmiljø er først og fremst helikopterselskapets ansvar og det er Luftfartstilsynet som har tilsynsansvaret. Dette er med andre ord et område som er regulert formelt gjennom luftfartslovgivningen. Vi gjennomfører hyppige sikkerhetsverifikasjoner, inkludert HMS, og følger med for å sikre at ikke arbeidsmiljøet går ut over sikkerheten for våre flygninger, sier pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil til Teknisk Ukeblad.

Han understreker at oljeselskapene er opptatt av pilotenes arbeidsmiljø.

– Luftfartsfaglig ekspertgruppe i Norsk olje og gass, samt vår egen flysikkerhetsstab følger også opp helikopterprodusentene for å påvirke løsninger for et godt arbeidsmiljø også for pilotene. Det skal blant annet være et seminar nå i desember der vi har bedt Sikorsky redegjøre for hva de gjør i forhold til støyreduksjon for pilotene. Generelt er det naturligvis et krav i kontraktene med alle våre leverandører at de skal følge gjeldende lover og regler, sier Skauby.

Ulike hensyn

Administrerende direktør Ivar Eie i Aircontactgruppen AS, som er Sikorskys agent i Norge, sier problemet blir tatt på alvor. Men støy må vurderes opp mot vekt og kapasitet.

– Det er gjort flere tiltak for å redusere støy. I dette arbeidet søkes det da å balansere mellom ulike behov og ønsker rundt vekt og kapasitet, sier han.

Les også:

Svenskene bytter ut seks år gamle redningshelikoptre

11 av 12 helikopterulykker i Nordsjøen skjedde i britisk sektor

Får Norges første treningssenter for helikopter

Russisk helikopter satte høyderekord  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.