ENERGI

Statnett bygger likevel 420 kV linje til Varangerbotn

Snur fordi de tror mineralutvinning, landstrøm, fiskebåter og oljeindustri vil føre til doblet kraftbehov i Finnmark innen 2030.

En forsterking av nettet til Øst-Finnmark kan gjøres ved å bygge linje videre fra Skaidi vest i fylket og dublere linjen mellom Balsfjord og Skaidi.
En forsterking av nettet til Øst-Finnmark kan gjøres ved å bygge linje videre fra Skaidi vest i fylket og dublere linjen mellom Balsfjord og Skaidi.
28. mars 2019 - 15:00

– Det er i dag ikke noe nytt forbruk som tilsier at man har behov for 420 kV kraftledning østover, sa konsernsjef i Statnett, Auke Lont, i mars i fjor.

Nå melder Statnett at de, sammen med Varanger Kraft og Finnmark kraft, likevel skal søke konsesjon for bygging av 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Varangerbotn.

Fisk, skip og mineraler på strøm

Bakgrunnen er et samarbeid hvor Statnett, Avinor, Enova, Gassco, Statkraft og Petoro sammen har jaktet på nytt forbruk i Finnmark. Nå lister Statnett opp følgende aktiviteter som de tror vil dra opp strømforbruket i Finnmark:

  • Fiskebåter
  • Fôrflåter og røkterbåter til oppdrett
  • Landstrøm til Hurtigruten og Havila
  • Mineralutvinning
  • Elektrifisering av olje- og gassutvinning

«Finnmark har rike mineralforekomster, og en av verdens største kvartsittgruver ligger i Tana. Sydvaranger gruve har nylig mottatt konsesjon for gjenoppstart av virksomheten, og det forventes at gruvevirksomheten tar i bruk elektriske løsninger framfor dieselbruk i langt større grad enn tidligere», heter det i pressemeldingen. 

Statnett peker også på at oljeselskapene ønsker elektrifisering, og at installasjoner i Barentshavet kan forsynes med kortreist, fornybar kraft.

Hydrogen til kystruten og Svalbard

Statnett tror også at de gode vindressursene kan gjøre at Finnmark vil tiltrekke seg ny industriell virksomhet.

– Produksjon av hydrogen og ammoniakk fremstår som interessant, både som råstoff og energibærer. I Berlevåg er Varanger Kraft allerede i gang med å forberede lagring av vind fra Raggovidda som hydrogen, forteller Lont.

Statkraft har også utredet mulig energiforsyning til Svalbard basert på hydrogen i form av ammoniakk fra Finnmark. Selskapet vurderer også andre måter å bruke hydrogen/ammoniakk på i industri og transport.

Konsernsjef i Statnett Auke Lont sammen med Per Erik Ramstad i Finnmark Kraft og Terje Skansen i Varanger Kraft. <i>Foto:  Statnett</i>
Konsernsjef i Statnett Auke Lont sammen med Per Erik Ramstad i Finnmark Kraft og Terje Skansen i Varanger Kraft. Foto:  Statnett

Statnett trekker også fram at Avinor er i gang med testing av elektriske fly, og har en ambisjon om helelektrisk luftfart i Norge innen 2040, og kommersielle elfly allerede i 2025. «Nord-Norge er et aktuelt sted å starte», skriver Statnett.

Kraftbehovet i Finnmark dobles

«Videre utreder Statens vegvesen ny stamnetthavn i Kirkenes, Jernbanedirektoratet utreder jernbane fra Kirkenes til Finland, og med økende bruk av den nordøstlige sjørute vil industri- og næringsetableringer i øst kunne øke betydelig.»

Til sammen mener Statnett at kraftbehovet i Finnmark kan dobles innen 2030.

I tillegg til at forbruket øker, har Statnett funnet ut at kapasiteten i Øst-Finnmark er lavere enn tidligere beregnet.

Tilstandsbefaring på kraftledningen mellom Adamselv og Lakselv viser at den er i dårligere forfatning enn først antatt, samtidig som bygging av nye ledninger med nye teknologier kan gjøres rimeligere enn tidligere forutsatt, forteller kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal til TU.no.

Det totale prosjektet Balsfjord – Skaidi er kostnadsberegnet til 4 - 4,5 milliarder kroner, ifølge tall fra 2018. 

Ny linje gir mer vindkraftutbygging

– Det er en betydelig milepæl som nå er nådd. Etter mange års arbeid vil også Øst-Finnmark få en infrastruktur som legger til rette for vekst og industri- og næringsutvikling. Varanger Kraft har, sammen med kommunene i Øst-Finnmark, i mange år sloss for regionens muligheter og for nok linjekapasitet for strømforsyning. Dette er en avgjørende infrastruktur som tas for gitt i sentrale strøk. I dag kan man feire gjennombruddet, sier konsernsjef Terje Skansen i Varanger kraft i en pressemelding.

Varanger Kraft og Finnmark Kraft har konsesjon for ny vindkraft på Varangerhalvøya.

– Nå får vi endelig muligheten til å bruke konsesjonen som er gitt, der videre vindutbygging ville strandet, fordi man ikke fikk levert ut til kundene. Vi er svært tilfreds med den konstruktive dialogen vi har hatt med både Statnett og Finnmark Kraft og ser fram til fortsatt godt samarbeid i planleggingsperioden, sier Skansen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.