BYGG

– Vi bruker altfor mye strøm

Husholdningene kan redusere strømforbruket med inntil 90 prosent om morgenen og ettermiddagen, ifølge Nelfo.

Nelfo mener husholdningene kan utnytte det eksisterende strømnettet langt bedre.
Nelfo mener husholdningene kan utnytte det eksisterende strømnettet langt bedre. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix
TEKST: JAN REVFEM
17. aug. 2018 - 05:00

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) – nærmer seg sluttbehandlingen av hvordan nettleien skal utformes i årene fremover. Direktoratet foreslår å innføre nettleie med effekttariffer for alle. Det betyr at nettleien i større grad gjenspeiler hvordan kostnadene i nettet oppstår. Overføringsnettet er det svakeste leddet, så nettselskapene planlegger å investere hele 150 milliarder kroner det neste tiåret.

Nordlyskatedralen i Alta står på merittlista til Kivijervi Entreprenør, det tredje største byggeselskapet som gikk konkurs i 2023.
Les også

Over tusen bygge- og anleggsselskap måtte gi tapt i fjor

Men forslaget fra NVE har møtt motbør. Forbrukerrådet mener det er for komplisert og kan ramme forbrukeren i sårbare situasjoner. Den foreslåtte tariffmodellen mangler fleksibilitet og positive insentiver. Videre mener forbrukernes vaktbikkje at NVEs modell strider mot politiske signaler om energieffektivisering og vedtak om grønn konkurransekraft.

Bedre adferd

Forbrukerrådet ønsker heller virkemidler og teknologi som hjelper forbrukerne til en bedre atferd og en mer kostnadseffektiv utnyttelse av strømnettet. NHO-foreningen Nelfo, som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene, går også mot NVEs tariffmodell. Foreningen mener modellen i svært liten grad vil redusere den samlede belastningen på nettet. Den vil også hindre en utvikling der man tar ut potensialet fra energifleksible husholdninger.

I en ny rapport som ble lansert på Arendalsuka onsdag denne uka, skriver Nelfo at et alternativ til nettinvesteringer er å motivere husholdningene til økt utnyttelse av det eksisterende nettet. Husholdningene bør flytte strømforbruket fra perioder i døgnet med høy nettbelastning til perioder med ledig kapasitet.

Smartteknologi

Direktør for næringspolitikk i Nelfo Tore Strandskog er kritisk til den nye tariffmodellen fra NVE. <i>Foto:  Pressebilde</i>
Direktør for næringspolitikk i Nelfo Tore Strandskog er kritisk til den nye tariffmodellen fra NVE. Foto:  Pressebilde

– Med ny smartteknologi kan de fleste gjøre det uten at hverdagen blir negativt påvirket, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog (bildet) i Nelfo i en pressemelding.

Om lag to tredeler av husholdningenes samlede forbruk stammer fra elektrisk romoppvarming, og vi bruker naturlig nok mest strøm i vintermånedene.

Strandskog mener husholdningene, med riktige insentiver, kan redusere forbruket med inntil 90 prosent på tider av døgnet med den høyeste belastningen. Det er normalt om morgenen og på ettermiddagen. Med de riktige insentivene kan norske husholdninger kutte strømforbruket med 75 prosent i tidsperioden 07:00‐09:00 og med 86 prosent i tidsperioden 17:00‐19:00.

Dessuten; med husholdningsbatterier eller elbiler kan husholdningene bli strømleverandør når etterspørselen etter strøm er på sitt høyeste.

Oppvarming

Nelfo har beregnet at ved å strupe effektforbruket på såkalte uprioriterte laster, som varmtvannsbereder og elbil-lading, kan husholdningene redusere effektforbruket med 46 prosent.

Foreningen anbefaler derfor myndighetene sterkt å skrinlegge forslaget fra NVE og heller gi Enova-støtte når husholdningene flytter strømforbruket i tid.

Videre vil NHO-foreningen innføre krav om timesavregning av spotprisavtaler i sluttbrukermarkedet og utvikle et marked for forbrukerfleksibilitet. I tabellen nederst i saken er det gjengitt en vurdering fra Nelfo av hvor gode de ulike virkemidlene er for å oppnå de ønskede målene. Som tabellen viser, kommer de foreslåtte effekttariffene fra NVE dårlig ut, med moderate til negative virkninger. Enovas støtteordninger og timesravregning av strømforbruket kommer best ut. 

Forbrukervennlig

– De anbefalte virkemidlene er forbrukervennlige og vil være mindre inngripende for sårbare husholdninger som ikke kan eller vil gjøre tilpasninger i sitt strømforbruk, sier Strandskog i meldingen.

Det maksimale strømforbruket i Norge inntraff for øvrig 21.januar i 2016 mellom 08:00-09:00. I denne såkalte kalt topplasttimen brukte vi 24.485 mWh, altså 24,5 millioner kWh. Men Nelfo mener overføringsnettet i Norge er dimensjonert for å håndtere både dette forbruket og enda mer ekstreme situasjoner. Det betyr at det finnes mye ledig kapasitet i nettet i alle andre timer, kapasitet som vi kunne ha brukt til å overføre strøm. Da trenger vi heller ikke forsterke strømnettet gjennom nye investeringer.

Ifølge rapporten kunne vi i 2016 teoretisk sett ha økt forbruket på 132 TWh med ytterligere 82 TWh – 62 prosent – uten en eneste ny nettinvestering.

Les også

Vestland: Én entreprenør kan kapre to av tre kontrakter

– Nok strøm

Ifølge Nelfo har vi nok strøm her i landet, med et årlig overskudd på kraftbalansen på cirka 10 TWh de seneste ti årene. Det utgjør 8 prosent av Norges samlede strømproduksjon i perioden og tilsvarer strømforbruket til 650.000 husholdninger. Den største utfordringen er likevel at strømforbruket de seneste årene har økt raskere enn behovet for energi.

Det innebærer at strømnettet må dimensjoneres opp for å takle de høyeste toppene. Nelfo skriver imidlertid i rapporten at husholdningenes gjennomsnittlige effektbehov har gått ned. Det er ifølge NHO-foreningen befolkningsveksten i Norge som er hovedårsaken til at det totale strømforbruket øker.

Effekt av virkemidler for strømsparing (tabell):

Virrkemidler/kriterier Innovasjon Nettutnyttelse Reguleringsreserver Forbrukervennlighet
Enova-ordninger Høy Moderat Moderat Moderat

Timesavregning strømfaktura

Moderat Høy Nøytral Høy
Omfordeling nettkostnader Nøytral Nøytral Høy Negativ
Tidsdiff. Nettariffer Moderat Høy Nøytral Moderat
Effekttariffer Moderat Nøytral Negativ Negativ
Forbrukerfleksibilitet Moderat Nøytral Høy Moderat

Kilde: Nelfo

(Artikkelen er basert på en pressemelding).

Seksjonssjef i RME Torfinn Jonassen står fast på at ny nettleie var viktig, men han har selv ikke sanntidsmåler hjemme.
Les også

Advarer mot sanntidsmålere: – Tech-nerder med god økonomi får sette standarden

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.